За използването на приложението в Европейския съюз, Обединеното кралство, Бразилия, Виетнам или жителите на Калифорния

12 октомври 2023 г.

ID 160950

Версиите на приложението, които Kaspersky и нашите партньори разпространяват в Европейския съюз, Обединеното кралство, Бразилия, Виетнам (както и версиите, предназначени за използване от жителите на Калифорния), отговарят на изискванията на регламентите, които управляват събирането и обработването на лични данни, които са установени в тези региони.

За да инсталирате приложението, трябва да приемете Лицензионното споразумение и условията на Политиката за поверителност.

В допълнение Съветникът за настройка ви подканя да приемете следните указания относно обработката на личните ви данни:

  • Декларация на Kaspersky Security Network. Тази декларация позволява на експертите на Kaspersky веднага да получават информация за заплахите, засечени на вашия компютър, за приложенията, които са стартирани, и подписаните приложения, които са изтеглени, както и информация за операционната система, за да подобрят защитата ви.
  • Декларация относно обработката на данни за маркетингови цели. Тази декларация ни позволява да създаваме по-ценни предложения за вас.

Можете да приемете или отхвърлите Декларацията на Kaspersky Security Network и Декларацията относно обработката на данни за маркетингови цели по всяко време от настройките на приложението (прозореца Настройки).

При актуализиране на приложението, потребителят ще бъде подканен да приеме новата Декларация на Kaspersky Security Network и Декларация относно обработката на данни за маркетингови цели.

  • Ако потребителят откаже новата Декларация, тогава актуализираното приложение ще продължи да работи съгласно приетата преди това Декларация.
  • Ако потребителят приеме актуализираната Декларация, старата ще бъде заменена с новата Декларация и приложението ще продължи да работи според новите условия.

Използването на приложението в Европейския съюз има следните функции:

  • Когато избирате виртуален сървър (например Франция), физическият сървър, чрез който се установява връзката, може да се намира в друга държава (например Белгия). IP адресът на сървъра ще показва, че сървърът се намира във Франция.
  • Когато виртуален сървър се избира автоматично, връзката може да бъде установена извън територията на Европейския съюз, Обединеното кралство, Бразилия и американския щат Калифорния.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.