Về việc sử dụng ứng dụng trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam hoặc bởi công dân California

12 Tháng Mười, 2023

ID 160950

Các phiên bản của ứng dụng được Kaspersky và các đối tác của chúng tôi phân phối tại Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam (cũng như các phiên bản dành cho công dân California sử dụng) đáp ứng các yêu cầu của quy định quản lý việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân đã được thiết lập tại các khu vực này.

Để cài đặt ứng dụng này, bạn phải chấp nhận Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và điều khoản của Chính sách về quyền riêng tư.

Ngoài ra, Trình hướng dẫn cài đặt sẽ nhắc bạn chấp nhận các điều khoản sau liên quan đến cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

  • Tuyên bố Kaspersky Security Network. Tuyên bố này cho phép chuyên gia của Kaspersky nhanh chóng nhận được thông tin về mối đe dọa được phát hiện trên máy tính của bạn, về ứng dụng đang chạy và những ứng dụng có chữ ký được tải xuống cũng như thông tin về hệ điều hành để cải thiện mức độ bảo vệ cho bạn.
  • Tuyên bố về xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị. Tuyên bố này cho phép chúng tôi tạo ra nhiều ưu đãi có giá trị hơn cho bạn.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối Tuyên bố Kaspersky Security Network và Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào từ mục thiết lập của ứng dụng (cửa sổ Thiết lập).

Khi cập nhật ứng dụng, người dùng sẽ được nhắc chấp nhận Tuyên bố Kaspersky Security Network mới và Tuyên bố về xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị.

  • Nếu người dùng từ chối Tuyên bố mới thì ứng dụng được cập nhật sẽ tiếp tục hoạt động theo Tuyên bố đã được chấp nhận trước đó.
  • Nếu người dùng chấp nhận Tuyên bố được cập nhật thì Tuyên bố cũ sẽ được thay thế bằng Tuyên bố mới và ứng dụng sẽ tiếp tục hoạt động theo các điều kiện mới.

Hoạt động sử dụng ứng dụng này ở Liên minh Châu Âu có các đặc điểm sau đây:

  • Khi chọn máy chủ ảo (ví dụ như Pháp), máy chủ thực mà qua đó kết nối được thiết lập có thể nằm ở quốc gia khác (ví dụ như Bỉ). Địa chỉ IP của máy chủ sẽ cho thấy máy chủ đó nằm ở Pháp.
  • Khi máy chủ ảo được chọn tự động, kết nối có thể được thiết lập ở ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil và tiểu bang California của Hoa Kỳ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.