O aktualizátoru aplikací

3. října 2023

ID 127466

Pokud jste dlouhou dobu neaktualizovali aplikace v počítači, mohou obsahovat slabá místa. Taková slabá místa mohou zneužít pachatelé k poškození dat nebo počítače.

Aktualizací nainstalovaných aplikací zlepšujete zabezpečení svého počítače. Pomocí aplikace Kaspersky můžete vyhledat aktualizace nainstalovaných aplikací a stáhnout a nainstalovat ty nejnovější z nich.

Aplikace Kaspersky rozděluje aktualizace aplikací do dvou typů:

  • Důležité – aktualizace, které opravují slabá místa nainstalovaných aplikací a zlepšují zabezpečení počítače.
  • Doporučené – aktualizace, jež vylepšují funkčnost a/nebo provádějí změny v nainstalovaných aplikacích.

Aplikace Kaspersky pravidelně vyhledává aktualizace. Jakmile aplikace Kaspersky najde libovolnou aktualizaci aplikace nainstalované ve vašem počítači, zobrazí v oznamovací oblasti místní upozornění. Informace o dostupnosti, množství a typu dostupných aktualizací se zobrazují v Centru oznámení. Z Centra oznámení můžete zobrazit, stáhnout a nainstalovat dostupné aktualizace.

Je také možné ručně spustit hledání aktualizací aplikace.

Ve výchozím nastavení aplikace Kaspersky automaticky stahuje a instaluje všechny aktualizace pro známé aplikace, u kterých není nutný souhlas nové licenční smlouvy s uživatelem.

V systému Windows 8 a novějších verzích pozastaví aplikace Kaspersky automatické stahování aktualizací softwaru při použití měřeného připojení k internetu. Stahování aktualizací se znovu spustí ve chvíli, kdy je obnoveno neomezené připojení. Pokud jste aktualizaci spustili ručně, aplikace Kaspersky stáhne aktualizaci bez ohledu na to, zda používáte omezení připojení, či nikoli.

K aktualizaci určitých aplikací musíte mít oprávnění správce daného počítače.

Aplikace, které nechcete aktualizovat nebo pro které nechcete instalovat jednotlivé aktualizace jsou aplikací Kaspersky umístěny do seznamu výjimek. Tento seznam výjimek lze zobrazit i upravit.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.