Σχετικά με την Ενημέρωση εφαρμογών

3 Οκτωβρίου 2023

ID 127466

Εάν δεν έχετε ενημερώσει τις εφαρμογές στον υπολογιστή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρωτά σημεία. Τέτοια τρωτά σημεία μπορεί να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από εισβολείς με σκοπό την πρόκληση βλάβης στον υπολογιστή ή σας δεδομένα σας.

Η ενημέρωση των εγκατεστημένων εφαρμογών βελτιώνει την ασφάλεια του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Kaspersky, μπορείτε να αναζητάτε ενημερώσεις των εγκατεστημένων εφαρμογών και να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων.

Η εφαρμογή Kaspersky χωρίζει τις ενημερώσεις εφαρμογών σε δύο τύπους:

  • Σημαντικές – ενημερώσεις που διορθώνουν τα τρωτά σημεία των εγκατεστημένων εφαρμογών και που βελτιώνουν την ασφάλεια του υπολογιστή σας.
  • Συνιστάται – ενημερώσεις που βελτιώνουν τη λειτουργία ή/και που πραγματοποιούν αλλαγές στις εγκατεστημένες εφαρμογές.

Η εφαρμογή Kaspersky αναζητά ενημερώσεις τακτικά. Όταν η εφαρμογή Kaspersky βρει μια νέα ενημέρωση για μια εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, εμφανίζει μια αναδυόμενη ειδοποίηση στην περιοχή ειδοποιήσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την ποσότητα και τον τύπο των διαθέσιμων ενημερώσεων εμφανίζονται στο Κέντρο ειδοποιήσεων. Μπορείτε να προβάλετε, να πραγματοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις μέσω του Κέντρο ειδοποιήσεων.

Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε χειροκίνητα την αναζήτηση για ενημερώσεις των εφαρμογών.

Από προεπιλογή, η εφαρμογή Kaspersky πραγματοποιεί αυτόματα λήψη και εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων για γνωστές εφαρμογές εφόσον δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τις νέες άδειες χρήσης τελικού χρήστη για αυτές.

Στα Windows 8 και σε νεότερες εκδόσεις, η εφαρμογή Kaspersky διακόπτει προσωρινά τις ενημερώσεις της εφαρμογής όταν χρησιμοποιείται σύνδεση στο Διαδίκτυο με ογκοχρέωση. Η λήψη των ενημερώσεων συνεχίζεται μόλις επαναφερθεί η απεριόριστη σύνδεση. Εάν κάνατε χειροκίνητα εκκίνηση της ενημέρωσης, η εφαρμογή Kaspersky θα πραγματοποιήσει λήψη της ενημέρωσης ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε ή όχι μια περιορισμένη σύνδεση.

Ενδεχομένως να χρειαστείτε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή για να ενημερώσετε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Εφαρμογές που δεν επιθυμείτε να ενημερωθούν ή για τις οποίες δεν θέλετε να εγκατασταθούν μεμονωμένες ενημερώσεις, τοποθετούνται στη λίστα εξαιρέσεων από την εφαρμογή Kaspersky. Μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τη λίστα εξαιρέσεων.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.