O součásti Kontrola úniku dat

3. října 2023

ID 153899

Automatické kontroly vašeho účtu My Kaspersky a dalších účtů jsou k dispozici pouze pro plány Kaspersky Plus a Kaspersky Premium. Jiné plány Kaspersky umožňují pouze ruční kontrolu účtu My Kaspersky.

Většina uživatelů si vytváří účty na různých webech pro účely práce, nakupování a komunikace. Vždy existuje riziko, že by útočníci mohli příslušný web napadnout a získat přístup k uživatelským datům. Pokud používáte stejnou e-mailovou adresu a heslo pro různé weby, pravděpodobnost, že vaše data uniknou, je vyšší.

Díky aplikaci Kaspersky můžete zkontrolovat, zda u vašich uživatelských účtů nedošlo k úniku. Pokud kontrola odhalí, že vaše údaje mohou být veřejně přístupné, aplikace vás na to upozorní a zobrazí seznam webů, z nichž mohlo dojít k úniku dat, datum možného úniku a kategorii dat, která mohou být veřejně přístupná.

Aplikace Kaspersky také u vašich účtů kontroluje únik dat na darknet. Pokud je nalezen únik, aplikace vás na to upozorní.

Při kontrole uživatelských účtů společnost Kaspersky nezískává data ve formě prostého textu a data používá pouze pro danou kontrolu, neukládá je. Jestliže aplikace Kaspersky zjistí únik, nezíská přístup k samotným uživatelským datům, ale poskytuje pouze informaci o kategoriích dat, která mohou být veřejně přístupná.

Aplikace Kaspersky vás může upozornit na možný únik následujících kategorií dat:

  • Osobní data: například údaje o pasu, biometrické údaje, údaje o věku.
  • Bankovní údaje: například čísla kreditních karet bankovních účtů, informace o prostředcích k dispozici na kreditních kartách a bankovních účtech.
  • Historie aktivity: například autentizační tokeny, historie hesel.

Ve výchozím nastavení se aplikace Kaspersky pokouší kontrolovat vaše uživatelské účty, když jste autorizováni na konkrétním webu. Během autorizace je vaše e-mailová adresa sloužící k přihlášení k danému webu zašifrována a předána do cloudu KSN. Pokud kontrola odhalí, že vaše data mohou být veřejně přístupná, budete na to upozorněni. Součást Kontrola úniku dat můžete zakázat.

Můžete přidat až 50 účtů pro automatickou kontrolu. Seznam účtů v aplikaci Kaspersky se mezi jednotlivými zařízeními nesynchronizuje. Přidané účty se kontrolují jednou denně.

Přidávání účtů na seznam pro automatickou kontrolu nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.

Aplikace Kaspersky pravidelně kontroluje e-mailové adresy spojené s vaším účtem My Kaspersky. První takováto kontrola se provádí 48 hodin po instalaci aplikace Kaspersky. Další kontroly probíhají každých 24 hodin.

Kontrola úniku dat pro účet My Kaspersky nefunguje, pokud aplikace Kaspersky není připojena k účtu My Kaspersky nebo v ní není zadáno heslo k účtu My Kaspersky.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.