Thông tin về Công cụ kiểm tra rò rỉ dữ liệu

3 Tháng Mười, 2023

ID 153899

Tự động kiểm tra tài khoản My Kaspersky của bạn và các tài khoản khác chỉ khả dụng cho gói Kaspersky Plus và Kaspersky Premium. Các gói Kaspersky khác chỉ cho phép kiểm tra tài khoản My Kaspersky theo cách thủ công.

Hầu hết người dùng tạo tài khoản trên các website khác nhau cho các mục đích công việc, mua sắm và giao tiếp. Luôn có rủi ro liên quan đến việc những kẻ tấn công xâm nhập vào trang đó và chiếm quyền truy cập dữ liệu người dùng. Nếu bạn sử dụng cùng địa chỉ email và mật khẩu trên các trang khác nhau, rất có khả năng dữ liệu của bạn sẽ bị rò rỉ.

Với ứng dụng Kaspersky, bạn có thể kiểm tra các tài khoản người dùng của mình để phát hiện khả năng rò rỉ tiềm tàng. Nếu quá trình kiểm tra phát hiện ra rằng dữ liệu của bạn có thể bị truy cập công khai, ứng dụng sẽ thông báo cho bạn về sự cố này và hiển thị một danh sách các trang có thể xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu, ngày có thể xảy ra rò rỉ dữ liệu và danh mục dữ liệu có thể bị truy cập công khai.

Ứng dụng Kaspersky cũng kiểm tra tài khoản của bạn để phát hiện rò rỉ dữ liệu lên Darknet. Nếu phát hiện sựcố rò rỉ, ứng dụng sẽ cảnh báo bạn về điều đó.

Khi kiểm tra tài khoản người dùng, Kaspersky không truy xuất dữ liệu dưới dạng văn bản thuần túy và chỉ sử dụng dữ liệu này cho mục đích kiểm tra được chỉ định mà không lưu trữ dữ liệu. Khi phát hiện một sự cố rò rỉ, ứng dụng Kaspersky không chiếm quyền truy cập chính dữ liệu người dùng đó mà chỉ cung cấp thông tin về các danh mục dữ liệu có thể bị truy cập công khai.

Ứng dụng Kaspersky có thể thông báo cho bạn về một sự cố rò rỉ tiềm tàng thuộc các danh mục dữ liệu sau đây:

  • Dữ liệu cá nhân: ví dụ như dữ liệu hộ chiếu, dữ liệu sinh trắc học và dữ liệu về tuổi tác.
  • Dữ liệu ngân hàng: ví dụ như số thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng, thông tin về số tiền có trong thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng.
  • Lịch sử hoạt động: ví dụ như mã thông báo xác thực, lịch sử mật khẩu.

Theo mặc định, ứng dụng Kaspersky sẽ cố kiểm tra các tài khoản người dùng của bạn khi bạn được cho phép truy cập một website cụ thể. Trong quá trình cấp phép, địa chỉ email của bạn được sử dụng để đăng nhập vào website đó sẽ được mã hóa và được chuyển tiếp tới KSN đám mây. Nếu quá trình kiểm tra phát hiện ra rằng dữ liệu của bạn có thể bị truy cập công khai, bạn sẽ nhận được một thông báo phù hợp. Bạn có thể tắt Công cụ kiểm tra rò rỉ dữ liệu.

Bạn có thể thêm tối đa 50 tài khoản để kiểm tra tự động. Các danh sách tài khoản trong ứng dụng Kaspersky không được đồng bộ hóa giữa các thiết bị. Các tài khoản được thêm được kiểm tra mỗi ngày một lần.

Việc thêm tài khoản vào danh sách kiểm tra tự động có thể không khả dụng trong vùng của bạn.

Ứng dụng Kaspersky sẽ kiểm tra định kỳ địa chỉ email được liên kết với tài khoản My Kaspersky. Hoạt động kiểm tra đầu tiên sẽ được thực hiện sau 48 giờ, kể từ khi cài đặt Kaspersky. Các hoạt động kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện sau mỗi 24 giờ.

Công cụ kiểm tra rò rỉ dữ liệu cho tài khoản My Kaspersky không hoạt động nếu ứng dụng Kaspersky không được kết nối với My Kaspersky hoặc mật khẩu tài khoản My Kaspersky không được nhập vào ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.