Osnovni podaci o Proveri da li cure podaci

3. oktobar 2023.

ID 153899

Automatske provere vašeg My Kaspersky naloga i drugih naloga dostupne su samo u Kaspersky Plus i Kaspersky Premium paketima. Drugi Kaspersky paketi dozvoljavaju samo ručnu proveru My Kaspersky naloga.

Većina korisnika pravi naloge na različitim Web lokacijama u svrhu posla, kupovine i komunikacije. Uvek postoji rizik da bi napadači mogli da hakuju lokaciju i dobiju pristup korisničkim podacima. Ukoliko koristite istu adresu e-pošte i lozinku za različite lokacije, verovatnije je da će vaši podaci procureti.

Uz Kaspersky aplikaciju, možete da proverite vaše korisničke naloge na potencijalno curenje informacija. Ukoliko provera otkrije da su vaši podaci možda javno dostupni, aplikacija će vas obavestiti o tome i prikazati listu lokacija sa kojih je moglo doći do curenja podataka, datuma mogućeg curenja informacija i kategorije podataka kojima se može pristupiti javno.

Kaspersky aplikacija takođe proverava da li su vaši podaci procureli u podzemlje Interneta (Darknet). Ukoliko se pronađe curenje, aplikacija vas upozorava na to.

Prilikom provere korisničkih naloga, Kaspersky ne preuzima podatke u obliku čistog teksta i koristi ih samo za navedenu proveru bez skladištenja. Prilikom otkrivanja curenja informacija, Kaspersky aplikacija ne dobija pristup samim korisničkim podacima, već pruža samo informacije o kategorijama podataka kojima se može pristupiti u javnosti.

Kaspersky aplikacija vas može obavestiti o mogućem curenju sledećih kategorija podataka:

  • Lični podaci: na primer, podaci o pasošu, biometrijski podaci, podaci o starosti.
  • Bankarski podaci: na primer, brojevi platnih kartica i bankovnih računa, informacije o sredstvima dostupnim na kreditnim karticama i bankovnim računima.
  • Istorija aktivnosti: na primer, tokeni potvrde identiteta, istorija lozinki.

Kaspersky aplikacija podrazumevano pokušava da proveri vaše korisničke naloge kada ste prijavljeni na određenoj Web lokaciji. Tokom autorizacije, vaša adresa e-pošte koja se koristi za prijavljivanje na Web lokaciju je šifrovana i prosleđuje se KSN oblaku. Ukoliko provera otkrije da su vaši podaci možda javno dostupni, dobićete odgovarajuće obaveštenje. Možete da onemogućite Proveru da li cure podaci.

Možete da dodate do 50 naloga za automatsku proveru. Liste naloga u Kaspersky aplikaciji se ne sinhronizuje između uređaja. Dodati nalozi se proveravaju jednom dnevno.

Dodavanje naloga na listu za automatsku proveru možda nije dostupno u vašem regionu.

Kaspersky aplikacija periodično proverava adresu e-pošte povezanu sa vašim My Kaspersky nalogom. Prva takva provera vrši se 48 časova nakon instalacije Kaspersky aplikacije. Dalja provera se vrši na svaka 24 časa.

Provera da li cure podaci za My Kaspersky nalog ne radi ukoliko Kaspersky aplikacija nije povezana na My Kaspersky ili lozinka My Kaspersky naloga nije uneta u aplikaciju.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.