Výjimky a akce při detekci objektů

3. října 2023

ID 201385

Nastavení

Popis

Provést doporučené akce automaticky

Pokud toto políčko není zaškrtnuto, hlavní součásti aplikace Kaspersky fungují v interaktivním režimu. To znamená, že pokud je v nastavení součásti File Anti-Virus, Bezpečné procházení, Mail Anti-Virus, System Watcher nebo Prevence narušení vybrána možnost Dotázat se uživatele, aplikace Kaspersky vás požádá o rozhodnutí, jaká opatření má u zjištěných objektů a hrozeb přijmout.

Je-li toto políčko zaškrtnuto, aplikace Kaspersky automaticky vybere akci na základě pravidel definovaných odborníky společnosti Kaspersky.

Odstraňovat škodlivé nástroje, adware, auto-dialery a podezřelé balíčkovače

Je-li toto políčko zaškrtnuto, aplikace Kaspersky odstraní škodlivé nástroje, adware, auto-dialery a podezřelé balíčkovače v režimu automatické ochrany.

Tato funkce je k dispozici, je-li zaškrtnuto políčko Provést doporučené akce automaticky.

Povolit technologii pokročilé dezinfekce (vyžaduje značné výpočetní prostředky)

Pokud je políčko zaškrtnuté, při zjištění škodlivé aktivity v operačním systému se na obrazovce zobrazí místní oznámení. V oznámení aplikace Kaspersky nabízí uživateli provedení pokročilé dezinfekce počítače. Jakmile uživatel tento postup schválí, aplikace Kaspersky hrozbu zneutralizuje. Po dokončení postupu pokročilé dezinfekce aplikace Kaspersky restartuje počítač. Technologie pokročilé dezinfekce využívá značné množství výpočetních prostředků, což může jiné aplikace zpomalovat.

Zatímco aplikace detekuje aktivní infekci, některé funkce operačního systému nemusí být dostupné (např. spouštění modulů procesu běžícího na pozadí). Dostupnost operačního systému je obnovena po dokončení pokročilé dezinfekce a restartování počítače.

 

Typy zjišťovaných objektů

Kaspersky zjišťuje různé typy objektů, například viry a červy, trojské koně a adware. Podrobnosti najdete v encyklopedii Kaspersky.

Zjišťovat stalkerware

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, aplikace Kaspersky detekuje stalkerwarové aplikace, které pomáhají zločincům získat přístup k vaší poloze, zprávám nebo webovým stránkám a sociálním sítím, které navštěvujete.

Detekujte legitimní aplikace, které mohou použít útočníci k poškození počítače nebo osobních dat

Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, aplikace Kaspersky zjišťuje legitimní software, který lze použít zločinným způsobem k poškození počítače nebo osobních dat. Tento software obsahuje aplikace pro vzdálenou správu, které mohou správci systému použít pro přístup k rozhraní vzdáleného počítače pro účely monitorování nebo správy.

Aplikace Kaspersky nezjišťuje aplikace vzdálené správy, které jsou považovány za důvěryhodné.

Mnohonásobné komprimované objekty

Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, aplikace Kaspersky zjišťuje soubory, které jsou zabaleny vícekrát, a to i různými balíčkovači. Vícečetné balení ztěžuje kontrolu objektů.

Spravovat výjimky

Kliknutím na tento odkaz se otevře okno Výjimky se seznamem výjimek. Výjimka z kontroly je sada podmínek, které musí být splněny, aby aplikace nekontrolovala určitý objekt na přítomnost virů nebo jiných hrozeb.

Na seznam můžete přidávat výjimky z kontroly, upravovat je nebo je ze seznamu odstraňovat.

V okně pro přidání nebo úpravu výjimky můžete definovat konkrétní podmínky, jejichž splnění zabrání kontrole objektů (aplikace je nebude kontrolovat):

 • Soubor nebo složka, které by měly být z kontroly vyloučeny (můžete také vyloučit spustitelné soubory aplikací a procesů). Masky můžete používat v souladu s následujícími pravidly:
  • Hvězdičku *, která libovolnou skupinu znaků kromě znaků \/ (tyto znaky slouží jako oddělovače názvů souborů a složek v cestách k souborům a složkám). Například maska C:\*\*.txt bude reprezentovat všechny cesty k souborům s příponou TXT umístěným ve složkách (nikoli však v podsložkách) na jednotce C.
  • Dvě hvězdičky za sebou *, které v názvu souboru či složky zastupují libovolnou skupinu znaků (včetně prázdné skupiny), a to včetně znaků \/ (tyto znaky slouží jako oddělovače názvů souborů a složek v cestách k souborům a složkám). Například maska C:\Složka\**\*.txt bude reprezentovat všechny cesty k souborům s příponou TXT umístěným ve složce s názvem Složka kromě složky Složka samotné. Maska musí obsahovat alespoň jednu úroveň vnoření. Maska C:\**\*. Txt není platná maska.
  • Otazník ?, který jeden libovolný znak kromě znaku \/ (tyto znaky slouží jako oddělovače názvů souborů a složek v cestách k souborům a složkám). Například maska C:\Složka\???.txt bude obsahovat cesty ke všem souborům umístěným ve složce s názvem Složka, které mají příponu TXT a název skládající se ze tří znaků.
 • Typ objektů, které mají být z kontroly vyloučeny. Zadejte název typu objektu podle klasifikace encyklopedie Kaspersky (například Email-Worm, Rootkit nebo RemoteAdmin). Můžete použít masky se znakem ? (nahradí libovolný jeden znak) a znakem * (nahradí libovolný počet znaků). Je-li například zadána maska Client*, aplikace vyloučí z kontroly objekty Client-IRC, Client-P2PClient-SMTP.
 • Kontrolní součet objektu. Porovnání kontrolního součtu objektu s kontrolním součtem uvedeným v tomto nastavení umožňuje kontrole vyloučit objekt, který nebyl od poslední kontroly změněn.
 • Součásti ochrany, na které se výjimka vztahuje.

Místo odstranění výjimky ze seznamu můžete změnit stav výjimky na Neaktivní (v okně pro přidání nebo úpravu výjimky). Pokud je neaktivní, výjimka se nepoužije.

Zadat důvěryhodné aplikace

Kliknutím na tento odkaz otevřete okno se seznamem důvěryhodných aplikací. Aplikace Kaspersky nesleduje aktivitu souborů a síťovou aktivitu důvěryhodných aplikací (včetně škodlivých) a nesleduje dotazy těchto aplikací na systémový registr.

Na seznam můžete přidávat důvěryhodné aplikace, upravovat je nebo je ze seznamu odstraňovat.

I když je aplikace na seznamu důvěryhodných, aplikace Kaspersky pokračuje v kontrole spustitelného souboru a procesu této aplikace na přítomnost virů a jiných hrozeb. Pokud nechcete kontrolovat spustitelný soubor a proces důvěryhodné aplikace, přidejte aplikaci do seznamu výjimek.

Při přidávání nebo úpravách důvěryhodné aplikace můžete v okně Výjimky pro aplikaci určit pravidla, která budou používána aplikací Kaspersky k monitorování činnosti důvěryhodné aplikace.

V okně Výjimky pro aplikaci jsou k dispozici následující pravidla:

 • Nekontrolovat otevírané soubory.
 • Nesledovat činnost aplikace. Prevence narušení nemonitoruje žádnou činnost aplikace.
 • Nedědit omezení nadřazeného procesu (aplikace). Pokud nedojde k zdědění omezení nadřazeného procesu nebo aplikace, činnost aplikace bude sledována podle vašich definovaných pravidel nebo podle pravidel skupiny důvěryhodnosti, ke které aplikace patří.
 • Nesledovat činnost podřízených aplikací.
 • Neblokovat interakci s rozhraním aplikace Kaspersky. Aplikace může spravovat aplikaci Kaspersky pomocí jejího grafického rozhraní. Povolení řízení rozhraní aplikace Kaspersky aplikací můžete potřebovat například při používání aplikace pro vzdálené připojení k počítači nebo aplikace na podporu provozu zařízení pro datové vstupy. Mezi příklady takových zařízení patří dotykové podložky a grafické tablety.
 • Nekontrolovat veškerý provoz (nebo šifrovaný provoz). V závislosti na vybrané možnosti (Nekontrolovat veškerý provoz nebo Nekontrolovat šifrovaný provoz) aplikace Kaspersky vylučuje z kontroly veškerý síťový provoz aplikace nebo provoz přenášený přes SSL. Hodnota tohoto nastavení neovlivňuje funkci brány firewall: Brána firewall kontroluje provoz aplikace podle nastavení brány firewall. Výjimky ovlivňují součásti Mail Anti-Virus, Bezpečné procházení a Anti-Spam. Můžete určit IP adresy nebo síťové porty, na které se má vztahovat omezení kontroly provozu.

Pokud v okně Výjimky pro aplikaci změníte stav aplikace na Neaktivní, aplikace Kaspersky s aplikací nebude zacházet jako s důvěryhodnou aplikací. Tímto způsobem můžete dočasně vyloučit aplikaci ze seznamu důvěryhodných, aniž byste ji ze seznamu skutečně odstranili.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.