Nesne tespit edildiğindeki istisnalar ve eylemler

3 Ekim 2023

ID 201385

Ayarlar

Açıklama

Önerilen eylemleri otomatik olarak gerçekleştir

Onay kutusu işaretli değilse, ana Kaspersky uygulaması bileşenleri etkileşimli modda çalışır. Dosya Antivirüsü, Güvenli Tarama, E-posta Antivirüsü, Sistem İzleyici ve Yetkisiz Erişim Önleme ayarlarında Kullanıcıya sor seçeneği işaretliyse, Kaspersky uygulaması algılanan nesneler ve tehditlerle ilgili hangi eylemin gerçekleştirileceğine sizin karar vermenizi ister.

Onay kutusu işaretlenmişse, Kaspersky uygulaması, Kaspersky uzmanları tarafından tanımlanan kurallara göre eylemi otomatik olarak seçer.

Kötü amaçlı araçları, reklam yazılımlarını, otomatik çeviricileri ve şüpheli paketleyicileri sil

Onay kutusu işaretlenmişse, Kaspersky uygulaması otomatik koruma modunda kötü amaçlı araçları, reklam yazılımlarını, otomatik çeviricileri ve şüpheli paketleyicileri siler.

Bu işlev, Önerilen eylemleri otomatik olarak gerçekleştir onay kutusu işaretlenmişse kullanılabilir.

Gelişmiş Temizleme teknolojisini kullan (ciddi düzeyde bilgisayar kaynağı gerektirir)

Onay kutusu işaretlenirse işletim sisteminde zararlı etkinlik tespit edildiğinde ekranda bir açılır pencere bildirimi görüntülenir. Kaspersky uygulaması bildirimde kullanıcıya bilgisayarın Gelişmiş Temizleme işlemini gerçekleştirmesini önerir. Kullanıcının bu işlemi onaylamasından sonra, Kaspersky uygulaması tehdidi etkisiz duruma getirir. Gelişmiş virüs temizleme işleminin tamamlanmasının ardından, Kaspersky uygulaması bilgisayarı yeniden başlatır. Gelişmiş temizleme teknolojisi, oldukça fazla bilgisayar kaynağı kullanır, bu da diğer uygulamaları yavaşlatabilir.

Uygulama aktif bir bulaşma tespit ettiğinde, bazı işletim sistemi işlevleri kullanılamayabilir (örneğin, arka planda çalışan bir işlemin modüllerini başlatmak). Gelişmiş Temizleme tamamlanıp bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra işletim sistemi tamamen kullanılabilir hale geri döner.

 

Tespit edilen nesne türleri

Uygulama, virüs ve solucanlar, Truva atları ve reklam yazılımları gibi çeşitli nesne türlerini algılar. Ayrıntılar için lütfen Kaspersky Ansiklopedisine bakın.

Takip yazılımlarını algıla

Bu onay kutusu seçilirse Kaspersky uygulaması, suçluların konumunuza, mesajlarınıza veya ziyaret ettiğiniz web sitelerine ve sosyal ağlara erişmesine yardımcı olan takip yazılımı uygulamalarını algılar.

İzinsiz giriş yapan kişilerin bilgisayarınıza veya kişisel verilerinize zarar vermek için kullanabileceği yasal uygulamaları tespit edin

Bu onay kutusu işaretlenmişse, Kaspersky uygulaması suçlular tarafından bilgisayarınıza veya kişisel verilerinize zarar vermek için kullanılabilecek meşru yazılımları algılar. Bu yazılım, sistem yöneticilerinin izleme veya yönetim amacıyla uzak bilgisayarın arabirimine erişmek için kullanabilecekleri uzaktan yönetim uygulamalarını içerir.

Kaspersky uygulaması, güvenilir olarak kabul edilen uzaktan yönetim uygulamalarını algılamaz.

Çoklu paketlenmiş nesneler

Bu onay kutusu seçilirse Kaspersky uygulaması, çeşitli paketleyiciler de dahil olmak üzere birden çok kez paketlenen dosyaları algılar. Çoklu sıkıştırma, nesnelerin taranmasını zorlaştırır.

İstisnaları yönet

Bu bağlantıya tıkladığınızda, tarama istisnaları listesini içeren İstisnalar penceresi açılır. Bir tarama istisnası, uygulamanın belirli bir nesnede virüsleri ve diğer tehditleri taramaması için karşılanması gereken bir koşullar kümesidir.

Listeye istisnalar ekleyebilir, onları düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Bir istisna ekleme veya düzenleme penceresinde, yerine getirildiğinde nesnelerin taranmasını engelleyecek belirli koşullar tanımlayabilirsiniz (uygulama bunları taramaz):

 • Taramaların dışında tutulacak dosya veya klasör (uygulama ve işlemlerin yürütülebilir dosyalarını da hariç tutabilirsiniz). Maskeleri şu kurallara göre kullanabilirsiniz:
  • \ ve / karakterleri (dosya ve klasör yollarında dosya ve klasörlerin ad sınırlayıcıları) hariç olmak üzere herhangi bir karakter kümesinin yerine geçen * (yıldız) karakteri. Örneğin, C:\*\*.txt maskesi, alt klasörler hariç C: sürücüsündeki klasörlerde bulunan TXT uzantılı tüm dosya yollarını içerir.
  • İki ardışık * karakteri, \ ve / karakterleri (dosya ve klasör yollarında dosya ve klasörlerin ad sınırlayıcıları) dahil olmak üzere dosya veya klasör adındaki (boş küme dahil) herhangi bir karakter kümesinin yerine geçer. Örneğin, C:\Klasör\**\*.txt maskesi, Klasörün kendisi dışında Klasör adlı klasörde bulunan TXT uzantılı tüm dosya yollarını içerecektir. Maske en az bir iç içe yerleştirme düzeyi içermelidir. C:\**\*.txt maskesi geçerli bir maske değildir.
  • \ ve / karakterleri (dosya ve klasör yollarında dosya ve klasörlerin ad sınırlayıcıları) hariç olmak üzere herhangi bir karakter kümesinin yerine geçen ? (soru işareti) karakteri. Örneğin C:\Klasör\???.txt maskesi, Klasör isimli klasörde yer alan ve hem TXT uzantısına hem de üç karaktere sahip olan tüm dosya yollarını içerir.
 • Taramaların dışında tutulması gereken nesnelerin türü. Kaspersky Ansiklopedisinin sınıflandırmasına göre nesnenin adını girin (örneğin Eposta-Solucan, Rootkit veya UzakYönetici). Maskeleri ? karakteri (herhangi bir tek karakteri değiştirir) ve * karakteri ile (herhangi bir sayıda karakteri değiştirir) kullanabilirsiniz. Örneğin, Client* maskesi belirtilirse, uygulama Client-IRC, Client-P2P ve Client-SMTP nesnelerini taramaların dışında tutar.
 • Nesne sağlama toplamı. Bir nesnenin sağlama toplamını bu ayarda belirtilen sağlama toplamı ile karşılaştırmak, taramanın son taramadan bu yana değiştirilmemiş bir nesneyi dışarıda bırakmasına olanak tanır.
 • İstisnanın uygulandığı koruma bileşenleri.

Listeden bir istisnayı silmek yerine, bir istisnanın durumunu Etkin değil olarak değiştirebilirsiniz (bir istisna ekleme veya düzenleme penceresinde). İstisna etkin olmadığında uygulanmayacaktır.

Güvenilir uygulamaları belirt

Bu bağlantıya tıklandığında güvenilir uygulamaların listesini içeren bir pencere açılır. Kaspersky uygulaması, güvenilir uygulamaların (kötü niyetli olanlar dahil) dosya etkinliğini ve ağ etkinliğini izlemez ve sistem kayıt defterinde bu uygulamaların sorularını takip etmez.

Güvenilir uygulamaları listeye ekleyebilir, düzenleyebilir veya listeden silebilirsiniz.

Bir uygulama güvenilir listesinde olsa bile, Kaspersky uygulaması, bu uygulamanın yürütülebilir dosyasını ve işlemini virüslere ve diğer tehditlere karşı taramaya devam eder. Güvenilir bir uygulamanın yürütülebilir dosyasını ve işlemini taramak istemiyorsanız, uygulamayı istisnalar listesine ekleyin.

Güvenilir bir uygulamayı eklerken veya düzenlerken, Uygulama için istisnalar penceresinde, güvenilen uygulamanın etkinliğini izlemek için Kaspersky uygulaması tarafından kullanılacak kuralları belirleyebilirsiniz.

Uygulama için istisnalar penceresinde aşağıdaki kurallar yer alır:

 • Açık dosyaları tarama.
 • Uygulama etkinliğini izleme. Yetkisiz Erişim Önleme herhangi bir uygulama etkinliğini izlemez.
 • Üst işlemin (uygulama) sınırlamalarını devralma. Bir üst sürecin veya uygulamanın kısıtlamaları devralınmazsa, uygulama etkinliği sizin tanımladığınız kurallara veya uygulamanın ait olduğu güvenilirlik grubunun kurallarına göre izlenir.
 • Alt uygulamaların etkinliklerini izleme.
 • Kaspersky uygulaması arabirimiyle etkileşimi engelleme. Uygulamanın, grafik arabirimini kullanarak Kaspersky uygulamasını yönetmesine izin verilir. Bir uzak masaüstü bağlantı uygulaması veya bir veri giriş aygıtının çalışmasını destekleyen bir uygulama kullanılırken, uygulamanın Kaspersky uygulaması arabirimini yönetmesine izin vermeniz gerekebilir. Bu tip aygıtlar örneğin dokunmatik yüzeyler veya grafik tabletlerdir.
 • Tüm trafiği (ya da şifrelenmiş trafiği) tarama. Tercih edilen seçeneğe bağlı olarak (Tüm trafiği tarama veya Şifrelenmiş trafiği tarama), Kaspersky uygulaması, uygulamanın tüm ağ trafiğini veya SSL üzerinden iletilen trafiği taramanın dışında tutar. Bu ayarın değeri Güvenlik Duvarı’nın işleyişini etkilemez: Güvenlik Duvarı, uygulama trafiğini Güvenlik Duvarı ayarlarına uygun olarak tarar. İstisnalar E-posta Antivirüsü, Güvenli Tarama ve Anti Spam bileşenlerini etkiler. Trafik kontrol kısıtlamasının uygulanması gereken IP adreslerini veya ağ bağlantı noktalarını belirleyebilirsiniz.

Uygulama için istisnalar penceresinde bir uygulamanın durumunu Etkin değil olarak değiştirirseniz, Kaspersky uygulaması uygulamayı güvenilir bir uygulama olarak değerlendirmez. Bu yöntemi kullanarak bir uygulamayı gerçekten listeden silmeden geçici olarak güvenilir listesinin dışında tutabilirsiniz.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.