Utelukkelser og handlinger på gjenstandsdeteksjon

3. oktober 2023

ID 201385

Innstillinger

Beskrivelse

Utfør anbefalte handlinger automatisk

Hvis dette alternativet er deaktivert, er de viktigste komponentene i Kaspersky-programmet i interaktiv modus. Dette betyr at Kaspersky-programmet ber deg om å bestemme hvilken handling du vil utføre på oppdagede objekter og trusler hvis alternativet Spør brukeren er valgt i innstillingene for File Antivirus, Sikker surfing, E-post-Antivirus, Systemvakt og Inntrengningsbeskyttelse.

Hvis alternativet er valgt, velger Kaspersky-programmet handlingen automatisk basert på regler definert av Kasperskys eksperter.

Slett skadelige verktøy, annonseprogrammer, programmer som automatisk foretar anrop og mistenkelige pakker

Hvis alternativet er valgt, sletter Kaspersky-programmet skadelige verktøy, annonseprogrammer, programmer som automatisk foretar anrop og mistenkelige pakker i automatisk beskyttelsesmodus.

Funksjonen er tilgjengelig hvis boksen Utfør anbefalte handlinger automatisk er valgt.

Bruk avansert desinfiseringsteknologi (krever betydelige dataressurser)

Hvis alternativet er aktivert, vises et popup-varsel på skjermen når skadelig aktivitet oppdages i operativsystemet. Varselet fra Kaspersky-programmet tilbyr brukeren å kjøre avansert desinfisering av datamaskinen. Kaspersky-programmet nøytraliserer trusselen etter at brukeren har godkjent dette. Kaspersky-programmet starter datamaskinen på nytt etter å ha kjørt avansert desinfisering. Den avanserte desinfeksjonsteknologien bruker betydelige databehandlingsressurser, noe som kan gjøre andre programmer tregere.

Mens programmet oppdager en aktiv infeksjon, kan det hende at noen operativsystemfunksjoner ikke er tilgjengelige (f.eks. å starte moduler for en prosess som kjører i bakgrunnen). Tilgjengeligheten til operativsystemet gjenopprettes etter at avansert desinfeksjon er fullført og datamaskinen er startet på nytt.

 

Typer oppdagede objekter

Programmet oppdager forskjellige typer objekter, for eksempel virus og ormer, trojanere og annonseprogrammer. Se Kasperskys virusleksikon for mer informasjon.

Oppdag stalkerware

Hvis denne avmerkingsboksen er valgt, oppdager Kaspersky-programmet stalkerware-programmer som hjelper kriminelle med å få tilgang til stedet, meldingene eller nettstedene og sosiale nettverkene du besøker.

Oppdag legitime apper som inntrengere kan bruke for å skade datamaskinen din eller personlige data

Hvis avmerkingsboksen er valgt, oppdager Kaspersky-programmet legitim programvare som kan brukes av kriminelle for å skade datamaskinen eller personlige data. Denne programvaren inkluderer programmer for ekstern administrasjon som systemadministratorer kan bruke til å gå inn i grensesnittet til en ekstern datamaskin for å overvåke og administrere den.

Kaspersky-programmet oppdager ikke fjernadministrasjonsprogrammer som anses som klarert.

Flerpakkede objekter

Hvis denne avmerkingsboksen er valgt, oppdager Kaspersky-programmet filer som er pakket flere ganger, inkludert av ulike pakkere. Flerpakking gjør det vanskeligere å skanne objekter.

Behandle unntak

Klikk på denne koblingen for å åpne vinduet Unntak med en liste over skanneunntak. Et skanneunntak er et sett med betingelser som, når de er oppfylt, fører til at programmet ikke skanner et bestemt objekt for virus og andre trusler.

Du kan legge til, redigere eller slette unntak fra listen.

I vinduet der du legger til eller redigerer et unntak, kan du definere bestemte forhold som forhindrer at objekter skannes (programmet vil ikke skanne dem) hvis forholdene er oppfylt:

 • Fil eller mappe som skal unntas fra skanning (du kan også unnta de kjørbare filene til programmer og prosesser). Du kan bruke masker i henhold til følgende regler:
  • Tegnet * (stjerne), som tar plassen til hvilket som helst sett med tegn, unntatt tegnene \ og / (skilletegn for navnene til filer og mapper i banene til filer og mapper). For eksempel vil masken C:\*\*.txt inkludere alle baner til filer som har filtypen TXT og er plassert i mapper på C:-stasjonen, men ikke i undermapper.
  • To påfølgende *-tegn tar plassen til hvilket som helst sett med tegn (inkludert et tomt sett) i fil- eller mappenavnet, inkludert tegnene \ og / (skilletegn for navnene til filer og mapper i banene til filer og mapper). For eksempel vil masken C:\Folder\**\*.txt inkludere alle banene til filer som har filtypen TXT og er plassert i mappen Folder, utenom Mappen i seg selv. Masken må inneholde minst ett nestingnivå. Masken C:\**\*.txt er ikke en gyldig maske.
  • Tegnet ? (spørsmålstegn) tegn, som tar plassen til hvilket som helst tegn, unntatt tegnene \ og / (skilletegn for navnene til filer og mapper i banene til filer og mapper). For eksempel vil masken C:\Folder\???.txt inkludere banene til alle filer som ligger i mappen Folder og har filtypen TXT og et navn som består av tre tegn.
 • Type objekter som må unntas fra skanninger. Skriv inn navnet til objekttypen i henhold til klassifiseringen av Kasperskys virusleksikon (for eksempel E-postorm, Rotsett eller Ekstern administrator). Du kan bruke masker med tegnet ? (erstatter ett tegn) og tegnet * tegnet (erstatter et hvilket som helst antall tegn). Hvis for eksempel masken Client* er angitt, utelukker programmet Client-IRC-, Client-P2P- og Client-SMTP- objekter fra skanninger.
 • Objekters kontrollsum. Ved å sammenligne kontrollsummen til et objekt med kontrollsummen som er angitt i denne innstillingen, kan skanningen ekskludere et objekt som ikke er endret siden forrige skanning.
 • Beskyttelseskomponenter som unntak gjelder for.

I stedet for å slette et unntak fra listen, kan du endre statusen til et unntak til Inaktiv (i vinduet der du kan legge til eller redigere et unntak). Unntaket ikke brukt når statusen er Inaktiv.

Angi klarerte programmer

Klikk på denne knappen for å åpne et vindu som viser en liste over klarerte programmer. Kaspersky-programmet overvåker ikke filaktiviteten og nettverksaktiviteten til klarerte programmer (inkludert skadelige klarerte programmer), og overvåker ikke disse programmenes spørringer til systemregistret.

Du kan legge til, redigere eller slette klarerte programmer fra listen.

Selv om et program er på listen over klarerte programmer, fortsetter Kaspersky-programmet å skanne den kjørbare filen og prosessen til dette programmet for virus og andre trusler. Hvis du ikke vil skanne den kjørbare filen og prosessen til et klarert program, legger du til programmet i listen over unntak.

I vinduet Unntak for program kan du spesifisere regler som skal brukes av Kaspersky-programmet når du legger til eller redigerer et klarert program, slik at du kan overvåke aktiviteten til det klarerte programmet.

I vinduet Unntak for program finner du følgende regler:

 • Ikke skann åpnede filer.
 • Ikke overvåk programaktivitet. Inntrengningsbeskyttelse overvåker ingen programaktiviteter.
 • Ikke arve begrensninger fra den overordnede prosessen (til programmet). Hvis begrensninger for overordnede prosesser eller programmer ikke arves, overvåkes programaktivitet i henhold til reglene du har definert eller i henhold til reglene i klareringsgruppen programmet tilhører.
 • Ikke overvåk underordnet programaktivitet.
 • Ikke blokker samhandling med grensesnittet til Kaspersky-programmet Programmet tillates å administrere Kaspersky-programmet ved å bruke det grafiske grensesnittet. Du må eventuelt tillate at programmet styrer grensesnittet til Kaspersky-programmet når du bruker et program for tilkobling til eksternt skrivebord eller et program som støtter handlingene til en dataregistreringsenhet. Eksempler på slike enheter omfatter berøringsputer og grafiske nettbrett.
 • Ikke skann all trafikk (eller kryptert trafikk). Avhengig av det valgte alternativet (Ikke skann all trafikk eller Ikke skann kryptert nettverkstrafikk), unntar Kaspersky-programmet all nettverkstrafikk i programmet eller trafikk som overføres via SSL fra å bli skannet. Verdien i denne innstillingen påvirker ikke brannmuren: Den skanner programtrafikk i henhold til innstillingene for brannmuren. Unntak påvirker E-post-Antivirus, Sikker surfing og Anti-Spam. Du kan angi IP-adressene eller nettverksportene begrensningen for trafikkontroll må gjelde for.

Hvis du endrer et programs status til Inaktiv i vinduet Unntak for program, behandler ikke Kaspersky-programmet som et klarert program. På denne måten kan du midlertidig ekskludere et program fra den klarerte listen, uten å slette det fra listen.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.