Uteslutningar och åtgärder för objektdetektering

3 oktober 2023

ID 201385

Inställningar

Beskrivning

Utför rekommenderade åtgärder automatiskt

Om kryssrutan är avmarkerad fungerar de viktigaste komponenterna i Kaspersky-programmet i interaktivt läge. Detta innebär att Kaspersky-programmet ber dig att bestämma vilken åtgärd som ska vidtas för upptäckta objekt och hot om alternativet Fråga användare är valt i inställningarna för Fil Anti-Virus, Surfa säkert, E-post Anti-Virus, Systemövervakning och Intrångsskydd.

Om kryssrutan är markerad väljer Kaspersky-programmet automatiskt åtgärden baserat på regler som definierats av Kaspersky-experter.

Ta bort skadliga verktyg, annonsprogram, automatiska uppringningsprogram och misstänkta komprimerare

Om kryssrutan är markerad raderar Kaspersky-programmet skadliga verktyg, annonsprogram, automatiska uppringningsprogram och misstänkta komprimerare i automatiskt skyddsläge.

Funktionen är tillgänglig om kryssrutan Utför rekommenderade åtgärder automatiskt är markerad.

Använd tekniken Avancerad desinficering (kräver avsevärda datorresurser)

Om kryssrutan är markerad visas ett popup-meddelande på skärmen när skadlig aktivitet upptäcks i operativsystemet. I meddelandet erbjuder Kaspersky-programmet användaren att utföra avancerad desinficering av datorn. När användaren har godkänt denna procedur neutraliserar Kaspersky-programmet hotet. Efter att ha slutfört den avancerade desinficeringsproceduren startar Kaspersky-programmet om datorn. Den avancerade desinfektionstekniken använder en betydande del av datorns resurser, vilket kan göra att andra program blir långsammare.

Medan programmet upptäcker en aktiv infektion kanske vissa operativsystemfunktioner inte är tillgängliga (t.ex. start av moduler för en process som körs i bakgrunden). Tillgänglighet i operativsystemet återställs när Avancerad desinficering har slutförts och datorn har startats om.

 

Typer av upptäckta objekt

Programmet upptäcker olika typer av objekt, såsom virus och maskar, trojaner och annonsprogram. Mer information finns i Kaspersky Encyclopedia.

Detektera stalkerware

Om den här kryssrutan är markerad upptäcker Kaspersky-programmet stalkerware-program som hjälper kriminella att få tillgång till din plats, meddelanden eller webbplatser och sociala nätverk som du besöker.

Detektera legitima appar som inkräktare kan använda för att skada din dator eller personliga data

Om kryssrutan har markerats detekterar Kaspersky-programmet legitim programvara som kan användas av brottslingar i syfte att skada din dator eller dina data. Denna programvara inkluderar program för fjärradministration som systemadministratörer kan använda för att komma åt gränssnittet i en fjärrdator för övervaknings- eller hanteringsändamål.

Kaspersky-programmet upptäcker inte fjärradministrationsprogram som anses vara betrodda.

Objekt med flera paket

Om kryssrutan har markerats detekterar Kaspersky-programmet filer som har packats flera gånger, inklusive av olika packare. Multiförpackning gör det svårare att genomsöka objekt.

Hantera undantag

Om du klickar på den här länken öppnas fönstret Undantag med listan över sökningsundantag. Ett sökningsundantag är en uppsättning villkor som när de uppfylls gör att programmet inte söker igenom ett visst objekt efter virus och andra hot.

Du kan lägga till, redigera eller ta bort undantag från listan.

I fönstret för att lägga till eller redigera ett undantag kan du definiera specifika villkor som när de uppfylls förhindrar att objekt söks igenom (programmet kommer inte att söka igenom dem):

 • Fil eller mapp som ska uteslutas från sökningar (du kan också utesluta körbara filer av program och processer). Du kan använda masker i enlighet med följande regler:
  • Tecknet * (asterisk) ersätter varje uppsättning tecken förutom tecknen \ och / (som avgränsar namn på filer och mappar i sökvägar till filer och mappar). Till exempel kommer masken C:\*\*.txt att inkludera alla sökvägar till filer med tillägget TXT i mapparna på enheten C:, men inte i undermapparna.
  • Två på varandra följande *-tecken ersätter för varje uppsättning tecken (inklusive en tom uppsättning) i fil- eller mappnamnet, inklusive tecknen \ och / (som avgränsar namn på filer och mappar i sökvägar till filer och mappar). Till exempel kommer masken C:\Folder\**\*.txt att inkludera alla sökvägar till filer med tillägget TXT i mappen med namnet Mapp förutom för just Mapp. Masken måste innehålla minst en nästlingsnivå. Masken C:\**\*.txt är inte en giltig mask.
  • ? (frågetecken) ersätter varje enskilt tecken, förutom \ och / tecken (som avgränsar namn på filer och mappar i sökvägar till filer och mappar). Till exempel kommer masken C:\Folder\???.txt att innehålla sökvägar till alla filer som finns i mappen med namnet Folder som har tillägget TXT och ett namn som består av tre tecken.
 • Typ av objekt som måste uteslutas från sökningar. Ange namnet på objekttypen enligt klassificeringen i Kaspersky Encyclopedia (till exempel Email-Worm, Rootkit eller RemoteAdmin). Du kan använda masker med tecknet ? (ersätter varje enskilt tecken) och tecknet * (ersätter varje uppsättning tecken). Om man till exempel anger masken Client* utesluter programmet objekten Client-IRC, Client-P2P och Client-SMTP från sökningarna.
 • Kontrollsumman för ett objekt. Genom att jämföra kontrollsumman för ett objekt med kontrollsumman som anges i denna inställning kan sökningen utesluta ett objekt som inte har ändrats sedan den senaste sökningen.
 • Skyddskomponenter för vilka undantaget tillämpas.

Istället för att radera en uteslutning från listan kan du ändra statusen för ett undantag till Inaktiv (i fönstret för att lägga till eller redigera ett undantag). När undantaget är inaktivt kommer det inte att tillämpas.

Ange tillförlitliga program

Klicka på länken för att öppna ett fönster med en lista över tillförlitliga program. Kaspersky-programmet övervakar inte filaktivitet och nätverksaktivitet hos betrodda program (inklusive skadliga) och övervakar inte förfrågningar från dessa program till systemregistret.

Du kan lägga till, redigera eller ta bort betrodda program från listan.

Även om ett program finns på den betrodda listan fortsätter Kaspersky-programmet att söka igenom den körbara filen och processen för det här programmet efter virus och andra hot. Om du inte vill söka igenom den körbara filen och processen för ett betrott program lägger du till programmet i listan över undantag.

När du lägger till eller redigerar ett betrott program kan du i fönstret Uteslutningar för program ange regler som ska användas av Kaspersky-programmet för att övervaka aktiviteten i det betrodda programmet.

Följande regler finns i fönstret Uteslutningar för program:

 • Sök inte igenom öppnade filer.
 • Övervaka inte programaktivitet. Intrångsskydd övervakar inte någon programaktivitet.
 • Ärv inte begränsningar från (programmets) överliggande process. Om begränsningar för en överordnad process eller ett överordnat program inte ärvs, övervakas programaktiviteten enligt dina definierade regler eller enligt reglerna i den tillförlitlighetsgrupp som programmet tillhör.
 • Övervaka inte aktivitet i barnprogram.
 • Blockera inte interaktionen med Kaspersky-programmets gränssnitt. Programmet tillåts hantera Kaspersky-programmet genom att använda dess grafiska gränssnitt. Du kan behöva tillåta programmet att hantera Kaspersky-programmets gränssnitt vid användning av fjärrskrivbord eller ett program som stödjer drift av en datainmatningsenhet. Ett exempel på sådana enheter är surfplattor.
 • Sök inte all trafik (eller krypterad trafik). Beroende på det valda alternativet (Sök inte i all trafik eller Sök inte igenom krypterad nätverkstrafik) utesluter Kaspersky-programmet all nätverkstrafik i programmet eller trafik som överförs via SSL från sökning. Den här inställningens värde påverkar inte användningen av brandväggen: Brandvägg genomsöker programtrafik i enlighet med brandväggsinställningarna. Undantagen påverkar E-post Anti-virus, Surfa säkert och Skräppostskydd. Du kan ange de IP-adresser eller nätverksportar som begränsningen för trafikkontroll ska gälla.

Om du ändrar status för ett program till Inaktiv i fönstret Uteslutningar för program, behandlar Kaspersky-programmet inte programmet som ett betrott program. På så sätt kan du tillfälligt utesluta ett program från den betrodda listan utan att faktiskt radera det från listan.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.