Pozastavení a obnovení ochrany počítače

3. října 2023

ID 70886

Pozastavení ochrany znamená dočasné vypnutí všech součástí ochrany na určitou dobu.

Pokud je ochrana pozastavena nebo pokud není aplikace Kaspersky spuštěná, aktivita aplikací spuštěných v počítači není sledována. Informace o výsledcích sledování aktivity aplikací jsou ukládány v operačním systému. Jakmile dojde k opětovnému spuštění aplikace Kaspersky nebo obnovení ochrany, aplikace využije tyto informace k ochraně počítače před škodlivými akcemi, které mohly být provedeny během doby, kdy byla ochrana pozastavena nebo kdy nebyla aplikace Kaspersky spuštěná. Informace o výsledcích sledování aktivity aplikací jsou ukládány na neomezenou dobu. Tyto informace jsou odstraněny ve chvíli, kdy dojde k odebrání aplikace Kaspersky z počítače.

Postup pozastavení ochrany počítače:

 1. V místní nabídce ikony aplikace Kaspersky umístěné v oznamovací oblasti panelu nástrojů vyberte položku Pozastavit ochranu.

  Otevře se okno Pozastavit ochranu.

 2. V okně Pozastavit ochranu vyberte časový interval, po jehož uplynutí se ochrana obnoví:
  • Pozastavit na – ochrana je povolena po uplynutí časového intervalu vybraného z rozevíracího seznamu.
  • Pozastavit do restartování aplikace – ochrana je povolena po opětovném spuštění aplikace nebo restartování operačního systému (za předpokladu, že je povoleno automatické spouštění).
  • Pozastavit – ochranu obnovíte ručně dle vlastního uvážení.
 3. Klikněte na tlačítko Pozastavit ochranu a v okně, které se otevře, potvrďte svou volbu.

Postup obnovení ochrany počítače

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.