Pausa och återuppta datorns skydd

3 oktober 2023

ID 70886

När du pausar skyddet stängs alla skyddskomponenter av under en viss tid.

När skyddet är pausat eller Kaspersky-programmet inte körs så övervakas programaktiviteten på din dator. Information om resultaten av övervakningen av programaktiviteten sparas i operativsystemet. När Kaspersky-programmet startas igen, eller när skyddet återupptas, så använder programmet denna information för att skydda din dator från skadliga åtgärder som kan ha utförts när skyddet var pausat eller när Kaspersky-programmet inte kördes. Information om resultaten av övervakningen av programaktiviteten lagras på obestämd tid. Denna information tas bort om Kaspersky-programmet tas bort från din dator.

Pausa datorns skydd:

 1. I snabbmenyn för Kaspersky-ikonen i aktivitetsfältets meddelandedel, välj Pausa skydd.

  Fönstret Pausa skydd öppnas.

 2. I fönstret Pausa skydd, ange efter vilket tidsintervall skyddet ska återupptas:
  • Pausa i – skyddet aktiveras när tidsintervallet, som väljs från listrutan, gått ut.
  • Pausa till omstart av programmet – skyddet aktiveras när programmet startas igen eller operativsystemet har startats om (om programmet startas automatisk vid start).
  • Pausa – skyddet återupptas inte förrän du själv beslutar att återaktivera det.
 3. Klicka på knappen Pausa skydd och bekräfta ditt val i fönstret som öppnas.

Återaktivera datorns skydd

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.