Τρόπος παύσης και συνέχισης της προστασίας του υπολογιστή

3 Οκτωβρίου 2023

ID 70886

Παύση προστασίας σημαίνει την προσωρινή απενεργοποίηση όλων των στοιχείων προστασίας για κάποιο χρονικό διάστημα.

Όταν η προστασία είναι σε παύση ή η εφαρμογή Kaspersky δεν εκτελείται, η δραστηριότητα των εφαρμογών που εκτελούνται στον υπολογιστή σας παρακολουθείται. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της δραστηριότητας των εφαρμογών αποθηκεύονται στο λειτουργικό σύστημα. Όταν εκκινήσει ξανά η εφαρμογή Kaspersky ή επανενεργοποιηθεί η προστασία, η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να προστατεύσει τον υπολογιστή σας από κακόβουλες ενέργειες που μπορεί να είχαν εκτελεστεί όταν ήταν σε παύση η προστασία ή όταν η εφαρμογή Kaspersky ήταν εκτός λειτουργίας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της δραστηριότητας των εφαρμογών αποθηκεύονται επ' αόριστον. Οι πληροφορίες αυτές διαγράφονται σε περίπτωση κατάργησης της εφαρμογής Kaspersky από τον υπολογιστή σας.

Για να διακόψετε προσωρινά την προστασία του υπολογιστή:

 1. Στο μενού περιβάλλοντος του εικονιδίου Kaspersky που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών, επιλέξτε το στοιχείο Παύση προστασίας.

  Ανοίγει το παράθυρο Παύση προστασίας.

 2. Στο παράθυρο Παύση προστασίας, επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα συνεχιστεί η προστασία:
  • Παύση για– η προστασία θα ενεργοποιηθεί όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  • Παύση μέχρι επανεκκίνηση της εφαρμογής– η προστασία θα ενεργοποιηθεί μετά από την επανεκκίνηση της εφαρμογής ή του λειτουργικού συστήματος (εφόσον η εφαρμογή εκτελείται αυτομάτως κατά την εκκίνηση).
  • Παύση – η προστασία θα συνεχίσει όταν εσείς αποφασίσετε να την συνεχίσετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Παύση προστασίας για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας στο παράθυρο που θα εμφανιστεί.

Συνέχιση της προστασίας του υπολογιστή

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.