Slik stopper du beskyttelsen av datamaskinen midlertidig og starter den igjen

3. oktober 2023

ID 70886

Midlertidig stopping av beskyttelse innebærer at du midlertidig deaktiverer alle beskyttelseskomponenter i en viss tid.

Når beskyttelsen stanses midlertidig eller når Kaspersky-programmet ikke kjører, overvåkes aktiviteten til programmer som kjører på datamaskinen. Informasjon om resultatene ved overvåking av programaktiviteter lagres i operativsystemet. Når Kaspersky-programmet startes på nytt eller når beskyttelsen gjenopptas, bruker programmet denne informasjonen til å beskytte datamaskinen mot skadelige handlinger som kan ha blitt utført da beskyttelsen var stanset midlertidig eller Kaspersky-programmet ikke kjørte. Informasjon om resultatene ved overvåking av programaktiviteter lagres permanent. Denne informasjonen slettes hvis Kaspersky-programmet fjernes fra datamaskinen.

Slik stopper du datamaskinbeskyttelsen midlertidig:

 1. Fra hurtigmenyen til Kaspersky-ikonet i systemstatusfeltet velger du Stopp beskyttelsen midlertidig.

  Vinduet Stopp beskyttelsen midlertidig åpnes.

 2. I vinduet Stopp beskyttelsen midlertidig velger du tidsperioden som skal forløpe før beskyttelsen startes igjen:
  • Stopp midlertidig i – beskyttelse aktiveres ved utløp av tidsintervallet som velges fra rullegardinlisten.
  • Avbryt til programmet startes på nytt – beskyttelse aktiveres når programmet startes igjen eller operativsystemet startes på nytt (hvis programmet automatisk starter ved oppstart).
  • Stans midlertidig – Beskyttelsen aktiveres igjen når du bestemmer deg for å gjenoppta den.
 3. Klikk på Stopp beskyttelsen midlertidig og bekreft valget i vinduet som åpnes.

Slik gjenopptar du datamaskinbeskyttelsen

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.