Διαμόρφωση Προστασίας email από ιούς

3 Οκτωβρίου 2023

ID 70873

Η εφαρμογή Kaspersky επιτρέπει τη σάρωση μηνυμάτων email για επικίνδυνα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προστασία email από ιούς. Η Προστασία email από ιούς εκκινείται με την έναρξη του λειτουργικού συστήματος και παραμένει μόνιμα στη μνήμη RAM του υπολογιστή. Σαρώνει όλα τα μηνύματα email που αποστέλλονται ή λαμβάνονται με χρήση των πρωτοκόλλων POP3, SMTP, IMAP, και NNTP, καθώς και μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων (SSL) με χρήση των πρωτοκόλλων POP3, SMTP και IMAP.

Από προεπιλογή, η Προστασία email από ιούς σαρώνει τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα μηνύματα. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σάρωση μόνο για εισερχόμενα μηνύματα.

Για να διαμορφώσετε την Προστασία email από ιούς:

 1. Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της εφαρμογής.
 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί Ρυθμίσεις στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου.

  Αυτό ανοίγει το παράθυρο Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε την ενότητα Ρυθμίσεις ασφάλειας.
 4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις ασφάλειας, επιλέξτε το στοιχείο Προστασία email από ιούς.

  Αυτό σας μεταφέρει στο παράθυρο Ρυθμίσεις της Προστασίας email από ιούς.

 5. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης στο πάνω μέρος του παραθύρου που ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την Προστασία email από ιούς είναι ενεργοποιημένος.
 6. Επιλέξτε ένα επίπεδο ασφαλείας:
  • Βέλτιστη επιλογή. Όταν οριστεί αυτό το επίπεδο ασφάλειας, η Προστασία email από ιούς σαρώνει τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα μηνύματα και τις συνημμένες αρχειοθήκες και εκτελεί ευρετική ανάλυση με το επίπεδο λεπτομέρειας Μεσαία σάρωση.
  • Χαμηλό. Εάν επιλέξετε αυτό το επίπεδο ασφάλειας, η Προστασία email από ιούς σαρώνει μόνο τα εισερχόμενα μηνύματα και δεν ελέγχει τα συνημμένα αρχεία.
  • Ακραίο. Όταν οριστεί αυτό το επίπεδο ασφάλειας, η Προστασία email από ιούς σαρώνει τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα μηνύματα και τις συνημμένες αρχειοθήκες και εκτελεί ευρετική ανάλυση με το επίπεδο λεπτομέρειας Βαθιά σάρωση.
 7. Στην ενότητα Ενέργεια σε εντοπισμό απειλών επιλέξτε μια ενέργεια που πρέπει να εκτελεί η Προστασία email από ιούς όταν εντοπίζεται ένα μολυσμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, απολύμανση).

Εάν δεν εντοπιστούν απειλές σε ένα μήνυμα email, ή εάν όλα τα μολυσμένα αντικείμενα έχουν απολυμανθεί με επιτυχία, το μήνυμα θα γίνει διαθέσιμο για περαιτέρω χρήση. Εάν το στοιχείο αποτύχει να απολυμάνει ένα μολυσμένο αντικείμενο, η Προστασία email από ιούς μετονομάζει ή διαγράφει το αντικείμενο από το μήνυμα και προσθέτει στη γραμμή θέματος μια ειδοποίηση που δηλώνει ότι το μήνυμα έχει υποβληθεί σε επεξεργασία από την εφαρμογή Kaspersky. Πριν από τη διαγραφή ενός αντικειμένου, η εφαρμογή Kaspersky δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας του και το τοποθετεί στην Καραντίνα.

Όταν εκτελείτε αναβάθμιση σε πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής, δεν αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις Προστασίας email από ιούς που έχουν γίνει από τον χρήστη. Η νέα έκδοση της εφαρμογής θα χρησιμοποιήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Προστασίας email από ιούς.

Εάν η εφαρμογή Kaspersky εντοπίσει τον κωδικό πρόσβασης για την αρχειοθήκη στο μήνυμα κατά τη διάρκεια της σάρωσης, ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται για τη σάρωση των περιεχομένων της εν λόγω αρχειοθήκης για κακόβουλο λογισμικό. Ο κωδικός πρόσβασης δεν αποθηκεύεται. Η αρχειοθήκη αποσυσκευάζεται πριν από τη σάρωση. Εάν η εφαρμογή καταρρεύσει κατά την αποσυσκευασία της αρχειοθήκης, μπορείτε να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία που έχουν αποσυσκευαστεί στην ακόλουθη διαδρομή: %systemroot%\temp. Τα αρχεία έχουν το πρόθεμα PR.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.