Konfigurere E-post-Antivirus

3. oktober 2023

ID 70873

Kaspersky-programmet tilbyr skanning av e-postmeldinger etter farlige objekter med E-post-Antivirus. E-post-Antivirus starter samtidig med operativsystemet og kjører kontinuerlig i minnet. Det skanner alle e-postmeldinger som sendes og mottas via POP3, SMTP, IMAP og NNTP, men også via krypterte tilkoblinger (SSL) via POP3, SMTP og IMAP.

Som standard skanner E-post-Antivirus både innkommende og utgående e-postmeldinger. Om nødvendig kan du aktivere skanning av kun innkommende meldinger.

Slik konfigurerer du E-post-Antivirus:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på Knappen Innstillinger-knappen nederst i hovedvinduet.

  Vinduet Innstillinger vil da åpne.

 3. Velg delen Sikkerhetsinnstillinger.
 4. I vinduet Sikkerhetsinnstillinger velger du komponenten E-post-Antivirus.

  Dette tar deg til vinduet Innstillinger for E-post-Antivirus.

 5. Kontroller at bryteren øverst i vinduet, som aktiverer eller deaktiverer E-post-Antivirus, er aktivert.
 6. Velg sikkerhetsnivå:
  • Optimalt. Hvis dette sikkerhetsnivået er angitt, skanner E-post-Antivirus innkommende og utgående meldinger og kjører en heuristisk analyse med Middels skanning som detaljnivå.
  • Lavt. Hvis du velger dette sikkerhetsnivået, skanner E-post-Antivirus kun innkommende, og skanner ikke vedlagte arkiver.
  • Ekstremt. Hvis dette sikkerhetsnivået er angitt, skanner E-post-Antivirus innkommende og utgående meldinger og kjører en heuristisk analyse med Dyp skanning som detaljnivå.
 7. I delen Handling ved oppdagelse av trussel velger du handlingen som E-post-Antivirus skal utføre når det oppdages et infisert objekt (for eksempel desinfiser).

Hvis det ikke oppdages trusler i en e-postmelding, eller hvis alle infiserte objekter er desinfisert, blir meldingen tilgjengelig for andre handlinger. Hvis et infisert objekt ikke kan desinfiseres, endrer E-post-Antivirus navnet på objektet eller sletter objektet fra meldingen, og utvider deretter meldingsemnet med en varsling om at meldingen er behandlet av Kaspersky-programmet. Kaspersky-programmet oppretter en sikkerhetskopi av objektet og setter det i Karantene før det slettes.

Når du oppgraderer til en nyere programversjon, blir ikke de brukerkonfigurerte innstillingene for E-post-Antivirus lagret. Den nye programversjonen vil bruke standardinnstillingene for E-post-Antivirus.

Hvis Kaspersky-programmet oppdager passordet for arkivet i meldingsteksten under skanning, brukes passordet til å skanne for skadelig programvare i arkivets innhold. Passordet lagres ikke. Arkivet pakkes ut før skanning. Hvis programmet krasjer under utpakking av arkivet, kan du slette filene som er pakket ut på følgende bane manuelt: %systemroot%\temp. Filene har PR som prefiks.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.