Konfigurisanje komponente Zaštita pošte

3. oktobar 2023.

ID 70873

Kaspersky aplikacija omogućava analiziranje poruka e-pošte na štetne objekte pomoću komponente Zaštita pošte. Zaštita pošte se pokreće sa operativnim sistemom, pokreće se i neprestano ostaje u RAM memoriji računara, analizira sve poruke e-pošte koje su poslate ili primljene putem POP3, SMTP, IMAP i NNTP protokola, kao i šifrovane veze (SSL) za POP3, SMTP i IMAP protokole.

Zaštita pošte podrazumevano analizira dolazne i odlazne poruke. Ukoliko je potrebno, možete da omogućite analiziranje samo dolaznih poruka.

Da biste konfigurisali komponentu Zaštita pošte:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

  Ovim se otvara prozor Postavke.

 3. Izaberite odeljak Postavke bezbednosti.
 4. U prozoru Postavke bezbednosti izaberite komponentu Zaštita pošte.

  Ovo vas vodi do prozora Postavke Zaštite pošte.

 5. Uverite se da je polje za potvrdu u gornjem delu prozora, koje omogućava / onemogućava komponentu Zaštita pošte, obeleženo.
 6. Izaberite nivo bezbednosti:
  • Optimalno. Ukoliko je postavljen ovaj nivo bezbednosti, Zaštita pošte analizira dolazne i odlazne poruke, kao i priložene arhive i heurističko analiziranje sa nivoom detaljnosti Osrednje analiziranje.
  • Slabo. Ukoliko izaberete ovaj nivo bezbednosti, komponenta Zaštita pošte analizira dolazne poruke samo bez analiziranja priloženih arhiva.
  • Ekstremno. Ukoliko je postavljen ovaj nivo bezbednosti, Zaštita pošte analizira dolazne i odlazne poruke, kao i priložene arhive i heurističko analiziranje sa nivoom detaljnosti Opsežno analiziranje.
 7. Iz odeljka Akcija prilikom otkrivanja pretnje izaberite akciju koju želite da komponenta Zaštita pošte obavi prilikom otkrivanja zaraženog objekta (na primer, dezinfekcija).

Ukoliko se ne otkriju pretnje u poruci e-pošte ili ukoliko su svi zaraženi objekti uspešno dezinfikovani, poruka postaje dostupna za dalje pristupanje. Ukoliko komponenta ne uspe da dezinfikuje zaraženi objekat, Zaštita pošte preimenuje ili briše objekat iz poruke i dodaje obaveštenje u naslov poruke gde upisuje da je poruku obradila Kaspersky aplikacija. Pre brisanja objekta, Kaspersky aplikacija pravi rezervnu kopiju iste i smešta njenu kopiju u Karantin.

Kada nadogradite na noviju verziju aplikacije, ne čuvaju se postavke koje je konfigurisao korisnik unutar Zaštite pošte. Nova verzija aplikacije koristiće podrazumevane postavke Zaštite pošte.

Ukoliko tokom analiziranja Kaspersky aplikacija otkrije lozinku za arhivu u tekstu poruke, lozinka se koristi za analiziranje sadržaja te arhive. Lozinka se ne čuva. Arhiva se raspakuje pre analiziranja. Ukoliko aplikacija zakaže prilikom raspakovanja arhive, možete ručno da izbrišete datoteke koje su raspakovane na sledećoj putanji: %systemroot%\temp. Datoteke imaju prefiks PR.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.