Starte en skanning av filer og mapper

28. september 2023

ID 71636

Du kan skanne en fil eller mappe i det interne minnet på enheten, eller et minnekort.

Slik skanner du en mappe eller fil:

  1. På hovedskjermen til Kaspersky-appen trykker du på Skann enhet > Selektiv skanning.
  2. Velg mappen eller filen du vil skanne.
  3. Trykk på for å starte skanningen.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.