เริ่มต้นการสแกนไฟล์และโฟลเดอร์

28 กันยายน 2566

ID 71636

คุณสามารถสแกนไฟล์และโฟลเดอร์ในหน่วยความจำภายในหรือการ์ดความจำของอุปกรณ์ได้

การสแกนโฟลเดอร์หรือไฟล์:

  1. บนหน้าจอหลักของแอป Kaspersky ให้แตะ สแกนอุปกรณ์ > เลือกสแกน
  2. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์เพื่อสแกน
  3. แตะ เพื่อเริ่มสแกน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง