Znane ograniczenia w Kaspersky Security for Virtualization 3.0

 

Kaspersky Security for Virtualization 3.0 | Light Agent

 
 
 

Znane ograniczenia w Kaspersky Security for Virtualization 3.0

Powrót do sekcji "Informacje dot. wersji"
2016 kwi 22 ID artykułu: 10704
 
 
 
 

W programie Kaspersky Security for Virtualization 3.0 istnieje kilka ograniczeń:

 1. Licencja nie jest aktualizowana automatycznie po wycofaniu SVM do obrazu. Na przykład, jeśli maszyna SVM została aktywowana przy użyciu licencji komercyjnej, a następnie wycofana do obrazu SVM aktywowanego przy użyciu licencji testowej, licencja nie zostanie uaktualniona z testowej do komercyjnej automatycznie po wycofaniu. Problem można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie SVM przy pomocy Kaspersky Security Center.

 2. Błąd dotyczący hipernadzorców Citrix XenServer: System operacyjny ulega awarii w wyniku błędu hipernadzorcy na maszynie SVM z zainstalowanym systemem-gościem Windows Vista Ultimate SP2 x32 i komponentem Light Agent. 

 3. Light Agent blokuje połączenia z serwerami FTP, nawiązywane przy użyciu standardowego klienta FTP systemu Windows.

 4. Po usunięciu komponentu Light Agent i jego lokalnym ponownym zainstalowaniu na chronionej maszynie wirtualnej (nie poprzez Kaspersky Security Center), Light Agent przestaje wysyłać informacje o zdarzeniu do Kaspersky Security Center. Ten błąd można wyeliminować poprzez ponowne uruchomienie komponentu Light Agent.

 5. Kreator SVM Reconfiguration Wizard nie obsługuje międzynarodowych nazw domen (IDN) maszyn wirtualnych (nazw zawierających znaki spoza alfabetu łacińskiego).

 6. Klucz z magazynu kluczy programu Kaspersky Security Center nie może zostać zastosowany do maszyn SVM, które zostały dodane do folderu Zarządzane komputery.

 7. Profile nie są stosowane do komponentu Light Agent, jeśli jego ochrona została wstrzymana. Ten problem można rozwiązać, włączając ochronę przed zastosowaniem profilu.

 8. Okno Add trusted devices modułu Device Control w komponencie Light Agent wyświetla niepoprawne informacje o woluminach utworzonych na dysku. Informacje o dysku fizycznym są wyświetlane poprawnie.

 9. Funkcjonalność odpowiedzialna za przyznawanie tymczasowego dostępu do urządzeń nie działa w module Device Control agenta Light Agent.

 10. Plik może zostać przywrócony z kopii zapasowej tylko do folderu na dysku, z którego został przeniesiony do katalogu kopii zapasowej. Pliku nie można przywrócić do folderu w innym miejscu.

 11. Jeśli komponent Light Agent został zainstalowany w folderze, którego nazwa zawiera znaki spoza alfabetu łacińskiego, znaki te pojawią się w raportach Light Agent jako znaki zapytania.

 12. Jeśli komponent Light Agent został zainstalowany w folderze, którego nazwa zawiera znaki spoza alfabetu łacińskiego, oznacza to, że wtyczka skanowania poczty elektronicznej nie jest zainstalowana w Microsoft Outlook.

 13. Podczas lokalnej instalacji agenta Light Agent otwarcie kreatora wstępnej instalacji (Initial Configuration Wizard) może zająć trochę czasu (do 30 sekund).

 14. Faktyczny czas uruchomienia zaplanowanych zadań może różnić się od skonfigurowanego czasu uruchomienia ze względu na różnice strefy czasowej komponentu Light Agent i Scan Server. Light Agent otrzymuje informacje o dostępnych licencjach, uaktualnieniach i wycofaniach baz danych zgodnie z ustawieniem czasu na serwerze Scan Server, bez względu na strefę czasową agenta Light Agent. Strefa czasowa komponentu Scan Server odpowiada UTC.

 15. Domyślnie Kaspersky Security Center nie zawiera preinstalowanego pakietu instalacyjnego agenta Light Agent (w sekcji Preinstalled packages).

 16.  Czasami, po zainstalowaniu agenta Light Agent poprzez Kaspersky Security Center, w raportach Kaspersky Security Center pojawia się wiadomość "Składniki ochrony są wyłączone" z opisem "Wymagane jest przywracanie systemu po infekcji".

 17. Jeśli używane są hierarchicznie połączone serwery Kaspersky Security Center, a hierarchia zawiera Kaspersky Security Center w wersji 9.2, serwery Scan Servers, zarządzane przez program Kaspersky Security Center znajdujący się w hierarchii niżej, nie pobierają uaktualnień antywirusowych baz danych. 

 18. Grupowe zadanie aktualizacji, utworzone na etapie instalacji serwera Scan Server, nie generuje zdarzeń i nie resetuje liczników uruchomień. Ten problem można rozwiązać, usuwając zadanie utworzone na etapie instalacji serwera Scan Server i tworząc je na nowo.

 19. Po wycofaniu maszyny SVM do jej obrazu, znikną zadania, które zostały utworzone na tej maszynie od ostatniego zapisania obrazu. 

 20. Po zaktualizowaniu antywirusowych baz danych na agencie Light Agent, wartości licznika prędkości pobierania oraz licznika pobranych bajtów zawsze pokazują zero.

 21. Stan maszyny SVM w konsoli nie zmienia się na Warning (Ostrzeżenie) (kolor żółty), gdy wyłączone jest lokalne konto, które zostało utworzone automatycznie podczas instalacji SVM. Problem dotyczy maszyn SVM zainstalowanych na hipernadzorcach: Windows Server 2008 R2 Hyper-V i Windows Server 2012 Hyper-V.

 22. Po utworzeniu reguły Block all w ustawieniach modułu Firewall agenta Light Agent, profil jest stosowany na tym agencie Light Agent z 15-minutowym opóźnieniem.

 23. Technologia zaawansowanego leczenia nie działa, jeśli komponent Light Agent jest instalowany przy użyciu narzędzi Kaspersky Security Center. Instalacja agenta Light Agent przy użyciu narzędzi Kaspersky Security Center zakończy się następującym błędem: “Error installing driver klim”. Ten błąd dotyczy konfiguracji z hipernadzorcami Citrix XenServer.

 24. Jeśli plik systemowy config.sys jest zainfekowany, zadanie skanowania usunie go bez zapisania jego kopii w katalogu Backup (Kopia zapasowa) (po ponownym uruchomieniu maszyny wirtualnej).

 25. Problem związany z konfiguracją z hipernadzorcami Citrix XenServer, które nie są częścią puli: po przeniesieniu maszyny SVM do innego hipernadzorcy w puli, który posiada większą liczbę rdzeni procesora niż oryginalny hipernadzorca, Kaspersky Security Center może zacząć otrzymywać wiadomości o naruszeniu warunków umowy licencyjnej. Ten błąd pojawia się, jeśli maszyna SVM posiada licencję na mniejszą liczbę rdzeni procesora niż posiada docelowy hipernadzorca.

 26. Jeśli Light Agent jest instalowany przy użyciu narzędzi Kaspersky Security Center po raz drugi, może wystąpić błąd krytyczny (Fatal error during installation), który przerwie proces instalacji i uszkodzi wcześniej zainstalowany komponent Light Agent. Błąd występuje, jeśli za pierwszym razem Light Agent został zainstalowany ze wszystkimi składnikami dostępnymi w pakiecie instalacyjnym, a przed drugą instalacją pakiet instalacyjny został zmodyfikowany poprzez wyłączenie niektórych składników (np. modułu Mail Anti-Virus).

 27. Za każdym razem, gdy w Kaspersky Security Center pojawi się nowa maszyna SVM, zostanie dodana etykieta odpowiadająca nazwie maszynie wirtualnej. Etykieta nie zostaje usunięta po usunięciu maszyny wirtualnej.

 28. Po dodaniu klucza dodatkowego, informacje o dodanym kluczu są wyświetlane niepoprawnie we właściwościach maszyny SVM.  

 29. Jeśli podczas skanowania urządzenie zostało wyłączone lub uruchomione ponownie, konieczne będzie ręczne ponowne uruchomienie zadania w Kaspersky Security Center.

 30. Program Kaspersky Security for Virtualization 3.0 Light Agent nie może zostać zainstalowany na serwerach terminali.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK