Dodatkowa konfiguracja przy zdalnym zarządzaniu Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition z poziomu konsoli

 

Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 
 
 

Dodatkowa konfiguracja przy zdalnym zarządzaniu Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition z poziomu konsoli

Powrót do sekcji "Zdalna administracja"
2012 sty 23 ID artykułu: 4538
 
 
 
 

Jeśli chcesz zarządzać Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers Enterprise Edition zdalnie z poziomu konsoli antywirusowej, należy dodatkowo skonfigurować:

 1. Na chronionym serwerze: należy dodać konta użytkowników, którzy będą zarządzać antywirusem zdalnie z poziomu konsoli do grupy KAVWSEE Administrators.
 2. Na chronionym serwerze (tylko jeśli działa pod kontrolą Microsoft Windows Server 2008, a program Anti-Virus będzie zarządzany zdalnie z poziomu konsoli): zezwól na połączenia sieciowe dla usługi kontroli Kaspersky Anti-Virus w zaporze sieciowej.

  W jaki sposób to wykonać:
  1. Przejdź do Start > Panel sterowania > Zapora sieciowa Windows.
  2. Kliknij Zmień ustawienia,
  3. przejdź na zakładkę Wykluczenia i zaznacz pola COM + Dostęp sieciowy, Windows Management Instrumentation (WMI), i Zdalna administracja na liście wyjątków.
  4. Kliknij Dodaj program.
  5. Wybierz plik kavfsgt.exe z folderu wybranego podczas instalacji konsoli programu Anti-Virus. Domyślna ścieżka to:

   • 32-bitowy system Microsoft Windows: %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 For Windows Servers Enterprise Edition\kavfsgt.exe;
   • 64-bitowy system Microsoft Windows: %ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 For Windows Servers Enterprise Edition\kavfsgt.exe.

  6. Kliknij ??.

 3. Na komputerze z zainstalowaną konsolą programu Anti-Virus (tylko, jeśli działa na kompterze z Microsoft Windows XP Service Pack 2/3 lub Microsoft Windows Vista): zezwól na połączenia sieciowe pomiędzy konsolą programu Anti-Virus a usługą kontroli programu Anti-Virus.

  W jaki sposób to wykonać:
  • w Microsoft Windows XP Service Pack 2:
   • Wyłącz Zaporę sieciową Windows:
    1. Przejdź do Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe na komputerze z zainstalowaną konsolą programu Anti-Virus.
    2. Kliknij prawym przyciskiem Połączenie sieci lokalnej i wybierz Właściwości.
    3. Przejdź na zakładkę Zaawansowane i usuń zaznaczenie pola Chroń moje połączenie internetowe.
    4. Kliknij OK.
  • w Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Vista lub Windows 7:
   • Zezwól na anonimowe logowanie do aplikacji COM:
    1. Przejdź do Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi składników.
    2. Rozwiń węzeł Usługi składników > Komputery, kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz Właściwości.
    3. Przejdź na zakładkę Bezpieczeństwo COM i kliknij przycisk Modyfikuj ograniczenia w sekcji Uprawnienia dostępu.
    4. Upewnij się, że pole Zdalny dostęp jest zaznaczone dla użytkownika ANONYMOUS LOGON.
    5. Kliknij OK.
   • Otwórz port TCP 135 w Zaporze sieciowej Windows i zezwól na połączenia sieciowe dla pliku kavfsrcn.exe procesu zdalnej kontroli programu Anti-Virus:
    1. Przejdź do Start > Panel sterowania > Zapora sieciowa Windows na komputerze z zainstalowaną konsolą programu Anti-Virus.
    2. Kliknij Zmień ustawienia i przejdź na zakładkę Wyjatki. Kliknij Dodaj port.
    3. Wprowadź Anti-Virus DCOM w pole Nazwa i 135 w pole Numer portu. Kliknij OK.
    4. Kliknij Dodaj program w oknie Ustawienia Zapory sieciowej Windows.
    5. Kliknij Przeglądaj i odszukaj plik kavfsrcn.exe. Znajduje się w folderze określonym podczas instalacji narzędzi administracyjnych programu Anti-Virus. Domyślna ścieżka to:

     • w Microsoft Windows 32 bit: %Program Files%\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers Enterprise Edition Admins Tools\kavfsrcn.exe.
     • w Microsoft Windows 64 bit: %ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers Enterprise Edition Admins Tools\kavfsrcn.exe

    6. Kliknij OK.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK