Strefa zaufana: Wykluczenia ze skanowania wykonywanego przez program Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 

Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 
 
 

Strefa zaufana: Wykluczenia ze skanowania wykonywanego przez program Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

Powrót do sekcji "Ustawienia i funkcje"
2016 sty 04 ID artykułu: 4554
 
 
 
 

Strefa zaufana jest listą obiektów, które będą wykluczone ze skanowania antywirusowego. Można wykluczyć takie obiekty, jak: procesy, skrypty, pliki, obszary na dysku, określone zagrożenia.

Strefa zaufana Kaspersky Anti-Virus może zawierać następujące obiekty:

 • pliki przetwarzane przez oprogramowanie wrażliwe na przechwytywanie plików (zaufane procesy);
 • pliki przetwarzane przez operacje kopii zapasowej (proces tworzenia kopii zapasowej);
 • pliki i skrypty określone przez użytkownika na podstawie lokalizacji i/lub wykrytego zagrożenia (reguły wykluczeń).
Domyślnie strefa zaufana jest używana przez zadanie Ochrony plików w czasie rzeczywistym i funkcję Monitorowanie skryptów, nowo utworzone zadania skanowania na żądanie użytkownika, jak również systemowe zadania skanowania na żądanie, z wyjątkiem zadania Skanowania obiektów poddanych kwarantannie.

Zaufane procesy

Niektóre programy na serwerze mogą nie działać poprawnie, gdy aplikacja antywirusowa przechwytuje pliki używane przez te programy. Takie oprogramowanie to, na przykład, aplikacje systemowe kontrolera domeny.

Ochrona rezydentna plików, do których dostęp jest uzyskiwany przez uruchomione procesy tych aplikacji, może zostać wyłączona w celu zapobiegania zaburzeniom pracy poprzez utworzenie listy zaufanych procesów w strefie zaufanej.

Firma Microsoft zaleca wykluczenie pewnych plików systemu operacyjnego MS Windows i innego oprogramowania Microsoft z ochrony rezydentnej jako plików nieinfekowalnych. Niektóre z nich są wymienione na stronie internetowej Microsoft (Numer ID artykułu: 822158).

Proces można dodać do listy zaufanych procesów na jeden z następujących sposobów:

 • wybierając proces z listy obecnie uruchomionych na chronionym serwerze;
 • wybierając, w dowolnym momencie, plik wykonywalny procesu (nawet wtedy, gdy proces nie jest uruchomiony);

Jeżeli plik wykonywalny procesu zostanie zmodyfikowany (np. nadpisany), Kaspersky Anti-Virus usunie ten proces z listy zaufanych procesów.

Operacje kopii zapasowej

Ten typ obiektów jest używany wyłącznie w zadaniu Ochrony w czasie rzeczywistym.

Możesz wyłączyć ochronę rezydentną plików przetwarzanych przez operacje kopii zapasowej na czas trwania tych zadań. Kaspersky Anti-Virus nie skanuje plików odczytywanych przez oprogramowanie tworzące kopię zapasową z oznaczeniem FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Kaspersky Anti-Virus konsoli i wybierz opcję Konfiguruj strefę zaufaną.
 2. Przejdź na zakładkę Zaufane procesy i włącz opcję Nie skanuj operacji tworzenia kopii zapasowych plików. 3. W celu zapisania zmian kliknij OK.
 4. Upewnij się, że strefa zaufana jest włączona w zadaniu Ochrony plików w czasie rzeczywistym.

Reguły wykluczeń

Można wykluczyć obiekty z każdego poszczególnego zadania bez użycia strefy zaufanej. W razie konieczności można również wygenerować wspólną listę wykluczeń ze strefy zaufanej i zastosować te wykluczenia w wybranym zadaniu Skanowania na żądanie i Ochrony w czasie rzeczywistym.

Obiekt może być dodany do strefy zaufanej ze względu na lokalizację na serwerze, ze względu na wykryte zagrożenia lub kombinację obu tych opcji.

Podczas dodawania nowej reguły wykluczeń strefy zaufanej skonfiguruj regułę (oznaczenia używane przez program Kaspersky Anti-Virus do identyfikowania ignorowanego obiektu) i określ zadania (Ochrona plików w czasie rzeczywistym lub Skanowanie na żądanie), na które wpływa.

Zgodnie z regułą, wybrane zadanie Kaspersky Anti-Virus może ignorować następujące typy podejrzanych obiektów:

 • określone zagrożenia w określonych obszarach serwera;
 • wszystkie zagrożenia w określonych obszarach serwera;
 • określone zagrożenia we wszystkich obszarach skanowania.

Jeśli podczas instalacji programu Kaspersky Anti-Virus zdecydowałeś się dodać reguły wykluczeń dla aplikacji do zdalnego zarządzania i pliki zalecane przez Microsoft, te reguły wykluczeń będą stosowane do zadania Ochrony plików w czasie rzeczywistym, jak również do wszystkich systemowych zadań skanowania na żądanie, za wyjątkiem Skanowania obiektów poddanych kwarantannie.
 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK