Zadanie aktualizacji baz danych programu w Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 

Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 
 
 

Zadanie aktualizacji baz danych programu w Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

Powrót do sekcji "Bazie danych"
2012 sty 23 ID artykułu: 4654
 
 
 
 

Zadanie Aktualizacja baz danych programu pobiera aktualizacje antywirusowych baz danych, których Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition potrzebuje do działania.

Kaspersky Lab wydaje aktualizacje antywirusowych baz danych co godzinę. Zalecamy zaplanowanie zadania Aktualizacji baz danych programu na taką samą częstotliwość.

Jeśli bazy danych nie były aktualizowane przez więcej niż 7 dni, Dziennik audytu systemu wygeneruje zdarzenie “Bazy danych są nieaktualne”. Po 14 dniach bez aktualizowania, wygeneruje kolejne zdarzenie - "Bazy danych są przestarzałe". Możesz zmodyfikować te przedziały czasowe: kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Kaspersky Anti-Virus konsoli programu Kaspersky Anti-Virus i wywołaj polecenie Właściwości. Przejdź na zakładkę Zaawansowane i odpowiednio zmień wartości w sekcji Próg generowania zdarzenia:

Zadanie Aktualizacja baz danych programu znajduje się w węźle Aktualizacja konsoli programu Kaspersky Anti-Virus. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zadaniu i wybierz polecenie Właściwości, aby zmodyfikować jego ustawienia:
 • Zakładka Terminarz pozwala na zarządzanie czasem uruchamiania zadania i anulowanie jego wykonywania o określonym czasie. Zadanie aktualizacji nie może zostać wstrzymane ani ograniczone.
 • Zakładka Zaawansowane pozwala na skonfigurowanie następujących ustawień dodatkowych:

  • Czas trwania - maksymalny czas trwania. Zadanie zostanie zatrzymane po jego upłynięciu.
  • Wstrzymaj od ... do ... - wstrzymuje zadanie w tym przedziale czasowym dnia.
  • Data końcowa – od tej daty zadanie nie będzie już uruchamiane zgodnie z terminarzem. Zadanie nie zostanie usunięte i będzie można uruchamiać je ręcznie.
  • Uruchom pominięte zadania – w jaki sposób uruchomić zadanie, jeśli chroniony serwer był niedostępny w zaplanowanym czasie uruchamiania, np. serwer lub Kaspersky Anti-Virus był wyłączony.
  • Losuj czas uruchomienia zadania z przedziału – uruchamia zadanie z takim maksymalnym odchyleniem od zaplanowanego czasu uruchomienia. Opcja ta jest szara, jeśli uruchamianie zadanie zaplanowano na Przy starcie programu, Po pobraniu nowych uaktualnień do repozytorium, lub Po aktualizacji aplikacji (w Kaspersky Administration Kit).

 • Zakładka Uruchom jako umożliwia zmianę konta użytkownika wykorzystywanego do uruchamiania zadania. W zależności od typu uruchamiania zadania (ręcznie lub zgodnie z terminarzem) będzie uruchamiane z poziomu konta użytkownika uruchamiającego usługę Kaspersky Anti-Virus (domyślnie Lokalne konto systemowe), chyba że określono inaczej.

Konto użytkownika wykorzystywane do uruchamiania Konsoli musi posiadać uprawnienia do uruchamiania zadań (Zarządzanie stanem zadania) aby móc uruchamiać zadania.

 • Zakładka Ogólne pozwala na wybranie źródła (źródeł) aktualizacji

Na zakładce Ogólne dostępne są następujące źródła aktualizacji:

  • Serwer administracyjny

Wybierz tą opcję, jeśli korzystasz z Kaspersky Administration Kit w sieci korporacyjnej. Bazy danych będą aktualizowane przy pomocy agenta sieciowego zainstalowanego na chronionym serwerze.

Jeśli chcesz wykorzystać lokalne zadanie aktualizacji antywirusa, zalecamy zaplanowanie tego zadania na uruchamianie Po pobraniu nowych uaktualnień do repozytorium w konsoli serwera administracyjnego. W tym wypadku chroniony serwer będzie aktualizować swoje bazy danych po pobraniu ich przez serwer administracyjny.
Tej opcji nie można wybrać lokalnie.

  • Serwery aktualizacji Kaspersky Lab

   Wybierz swój kraj w sekcji Lokalizacja komputera na zakładce Ustawienia połączenia aby Kaspersky Anti-Virus aktualizował się z najbliższego (geograficznie) serwera aktualizacji. Jeśli wybierzesz Wykryj automatycznie, Twoje ustawienia kraju zostaną pobrane z ustawień lokalnego systemu operacyjnego (Start > Panel sterowania > Opcje regionalne i językowe > Lokalizacja).

  • Niestandardowe serwery HTTP, FTP lub foldery sieciowe
Możesz podać tutaj kilka źródeł i włączyć/wyłączyć je na liście (zaznaczając/usuwając zaznaczenie pól). Jeśli zadanie nie będzie w stanie wykonać aktualizacji z pierwszego włączonego na liście źródła, spróbuje zaktualizować z następnego, w kolejności malejącej. Kolejność elementów na liście można modyfikować.

Jeśli zadanie nie będzie w stanie wykonać aktualizacji z serwera administracyjnego i z wszystkich serwerów FTP/HTTP, możesz włączyć serwery aktualizacji Kaspersky Lab jako awaryjne źródło aktualizacji zaznaczając odpowiednią opcję poniżej.

 • Zakładka Ustawienia połączenia pozwala na zmodyfikowanie ustawień proxy

Domyślnie zakłada się, że w sieci firmowej istnieje zapora sieciowa, a połączenia FTP są nawiązywane w trybie pasywnym. Dlatego pole Jeżeli to możliwe użyj pasywnego trybu FTP jest domyślnie zaznaczone. Usuń zaznaczenie z tego pola, jeżeli używasz aktywnego trybu FTP.

Konfiguracja serwera proxy zależy od jego istnienia i wybranego źródła aktualizacji:

  • Przy korzystaniu z serwerów aktualizacji Kaspersky Lab

Jeśli korzystasz z serwera proxy do nawiązywania połączeń internetowych, zaznacz pole Użyj określonych ustawień serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerami aktualizacji firmy Kaspersky Lab.
W innym wypadku usuń zaznaczenie tego pola.

  • Przy korzystaniu z serwera administracyjnego

Przekazywanie jest realizowane poprzez agenta sieciowego zainstalowanego na chronionym serwerze. Dodatkowa konfiguracja proxy nie jest potrzebna.

Jeśli włączyłeś opcję Użyj określonych ustawień serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerami aktualizacji firmy Kaspersky Lab i niestandardowe źródła są niedostępne, a do połączeń internetowych wykorzystywany jest serwer proxy, zaznacz pole Użyj określonych ustawień serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerami aktualizacji firmy Kaspersky Lab.

  • Jeśli korzysta z niestandardowych serwerów FTP/HTTP lub folderów sieciowych

Jeśli do łączenia się z tymi źródłami wykorzystywany jest serwer proxy, zaznacz pole Użyj określonych ustawień serwera proxy dla niestandardowych serwerów. Jeśli na liście znajdują się lokalne dyski sieciowe, zaznacz pole Nie wykorzystuj serwera proxy dla lokalnych adresów.

Jeśli włączyłeś opcję Użyj serwerów aktualizacji Kaspersky Lab, jeżeli niestandardowe serwery lub foldery sieciowe i niestandardowe źródła są niedostępne, a do połączeń internetowych wykorzystywany jest serwer proxy, zaznacz pole Użyj określonych ustawień serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerami aktualizacji firmy Kaspersky Lab.

Jeśli przy dostępie do źródeł aktualizacji wykorzystywany jest serwer proxy,

 1. Określ ustawienia serwera proxy w sekcji Ustawienia serwera proxy:

  • Jeśli w sieci wykorzystywany jest Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD), wybierz opcję Automatycznie wykryj ustawienia serwera proxy (domyślnie włączone).
  • w innym wypadku wybierz Użyj niestandardowych ustawień serwera proxy i wprowadź adres proxy i port.

 2. Wybierz tryb autoryzacji w sekcji Ustawienia autoryzacji serwera proxy.
 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK