Zadanie Aktualizacja modułów programu w Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 

Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 
 
 

Zadanie Aktualizacja modułów programu w Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

Powrót do sekcji "Bazie danych"
2012 sty 24 ID artykułu: 4795
 
 
 
 

Zadanie Aktualizacja modułów programu automatycznie pobiera i instaluje łatki eliminujące luki w Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition.

Możesz:

 • otrzymywać informacje o nowych łatkach opublikowanych dla Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition;
 • automatycznie pobierać i instalować łatki dla Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition;
 • otrzymywać informacje o nowych pakietach uaktualnień Maintenance Packs dostępnych na stronie Kaspersky Lab do pobrania i zainstalowania.

Zadanie Aktualizacja modułów programu znajduje się w węźle konsoli Kaspersky Anti-Virus - Aktualizacja. W celu zmodyfikowania ustawień zadania kliknij je prawym przyciskiem myszy i z otwartego menu wybierz polecenie Właściwości:

 • zakładka Terminarz umożliwia zarządzanie czasem uruchamiania zadania oraz anulowanie jego wykonywania o określonej porze. Zadanie aktualizacji nie może zostać wstrzymane ani ograniczone.

Domyślnie zadanie to jest wykonywane w każdy piątek.

 • Na zakładce Zaawansowane można skonfigurować następujące ustawienia dodatkowe:

  • Czas trwania - maksymalny czas trwania zadania. Wykonywanie zadania zostanie zatrzymane po upłynięciu określonego czasu.
  • Wstrzymaj od ... do ... - wstrzymuje wykonywanie zadania na określony czas.
  • Data wyłączenia terminarza – od tego czasu zadanie nie będzie już uruchamiane zgodnie z terminarzem. Nie zostanie ono usunięte i będzie można je uruchamiać ręcznie.
  • Uruchom pominięte zadania – uruchamianie zadania przy najbliższej możliwej okazji, jeśli chroniony serwer był niedostępny o określonym czasie, np. serwer lub program Kaspersky Anti-Virus był wyłączony.
  • Losuj czas uruchomienia zadania z przedziału – uruchamianie zadania z maksymalnym dozwolonym odchyleniem od zaplanowanego czasu uruchomienia. Opcja ta jest szara, jeśli wybrano opcję terminarza Podczas uruchamiania programu, Po pobraniu nowych uaktualnień do repozytorium lub Po aktualizacji programu (w Kaspersky Administration Kit).

 • Zakładka Uruchom jako umożliwia zmianę konta użytkownika, z poziomu którego uruchamiane jest zadanie. Jeżeli nie określono inaczej, nie ma związku z typem uruchamiania zadania (ręcznie lub zgodnie z terminarzem), a samo zadanie będzie uruchamiane z poziomu konta użytkownika, na którym uruchomiona jest usługa Kaspersky Anti-Virus (domyślnie jest to Lokalne konto systemowe).

Konto użytkownika używane do uruchamiania Konsoli musi mieć uprawnienia do włączania zadań (Zarządzanie stanem zadania).

 • Zakładka Ogólne umożliwia wybranie źródeł uaktualnień

Na zakładce Ogólne dostępne są następujące źródła uaktualnień:

  • Serwer Kaspersky Administration Server

Wybierz tę opcję, jeśli w swojej sieci korporacyjnej używasz Kaspersky Administration Kit. Bazy danych będą aktualizowane przy pomocy agenta sieciowego zainstalowanego na chronionym serwerze.

Jeżeli będziesz korzystał z lokalnego zadania aktualizacji Kaspersky Anti-Virus, zalecamy wybrać w ustawieniach terminarza dla tego zadania opcję Po pobraniu nowych uaktualnień do repozytorium. W tym przypadku chroniony serwer zaktualizuje swoje bazy danych po tym jak serwer Kaspersky Administration Server pobierze uaktualnienia.
Opcja ta nie może być wybrana lokalnie.

  • Serwery aktualizacji Kaspersky Lab

   Aby Kaspersky Anti-Virus pobierał uaktualnienia z najbliższego (geograficznie) serwera aktualizacji, w sekcji Lokalizacja komputera, dostępnej na zakładce Ustawienia połączenia, wybierz swój kraj. W przypadku, gdy wybierzesz opcję Wykryj automatycznie, informacja o Twojej lokalizacji zostanie pobrana z ustawień systemu operacyjnego (Start > Panel sterowania > Opcje regionalne i językowe > Lokalizacja).

  • Niestandardowe serwery HTTP, FTP lub foldery sieciowe
Zobaczysz tu listę kilku źródeł, które będziesz mógł na niej włączyć/wyłączyć (przez zaznaczenie/usunięcie zaznaczeń z pól). Jeżeli programowi nie uda się pobrać uaktualnień z pierwszego dostępnego na liście źródła, wówczas podejmie on próbę przeprowadzenia aktualizacji z kolejnego dostępnego źródła. Można zmienić kolejność źródeł na liście.

Jeżeli nie powiedzie się aktualizacja z Serwera administracyjnego i wszystkich serwerów FTP/HTTP, jako zapasowe źródło uaktualnień będziesz mógł wybrać serwery aktualizacji Kaspersky Lab. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję znajdującą się poniżej.W sekcji Ustawienia aktualizacji można konfigurować funkcje zdania: Sprawdzaj tylko dostępność krytycznych uaktualnień modułów aplikacji lub Pobierz i instaluj krytyczne uaktualnienia modułów aplikacji.

Po zainstalowaniu łatki konieczne może być ponowne uruchomienie serwera. Usuń zaznaczenie z pola Zezwól na restart systemu, aby uniknąć niespodziewanych zakłóceń w działaniach aplikacji znajdujących się na serwerze.

Bez względu na tryb zadania możesz otrzymywać informacje o nowych dostępnych pakietach uaktualnień Maintenance packs (zaznacz pole Otrzymuj informacje o dostępnych uaktualnieniach modułów programu.

Po włączeniu tej opcji należy skonfigurować ustawienia wysyłania powiadomień o nowych dostępnych pakietach Maintenance packs: Węzeł konsoli Kaspersky Anti-VirusKonfiguruj powiadomienia > wybierz Dostępna jest nowa zaplanowana aktualizacja modułów programu, a następnie skonfiguruj sekcję Powiadom administratorów. Powiadomienie będzie zawierało odnośnik do strony na witrynie internetowej Kaspersky Lab zawierającej informację o instalacji pakietu.

 • Zakładka Ustawienia połączenia umożliwia modyfikowanie ustawień serwera proxyDomyślnie zakłada się, że sieć korporacyjna posiada zaporę sieciową, a do łączenia z serwerami FTP wykorzystywany jest tryb pasywny. Dlatego też zaznaczone jest pole Jeżeli to możliwe użyj pasywnego trybu FTP. Usuń zaznaczenie z tego pola, jeżeli używasz aktywnego trybu FTP.

Konfiguracja serwera proxy zależy od jego istnienia i wybranego źródła uaktualnień:

  • Jeśli korzystasz z serwerów aktualizacji Kaspersky Lab

Jeśli do łączenia się z Internetem używasz serwera proxy, zaznacz pole Użyj określonych ustawień serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerami aktualizacji firmy Kaspersky Lab.
Jeśli jest inaczej, usuń zaznaczenie z tego pola.

  • Jeśli używasz Serwera administracyjnego

Transport danych odbywa się za pośrednictwem Agenta sieciowego zainstalowanego na chronionym serwerze. Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja serwera proxy.

W przypadku, gdy włączyłeś opcję Użyj określonych ustawień serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerami aktualizacji firmy Kaspersky Lab, a niestandardowe źródła uaktualnień są niedostępne i do łączenia się z Internetem używasz serwera proxy, wówczas zaznacz pole Użyj określonych ustawień serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerami aktualizacji firmy Kaspersky Lab.

  • Jeśli korzystasz z niestandardowych serwerów FTP/HTTP lub folderów sieciowych

Jeśli do łączenia się z tymi źródłami używasz serwera proxy, zaznacz pole Użyj określonych ustawień serwera proxy dla niestandardowych serwerów. W przypadku, gdy na liście znajdują się lokalne dyski sieciowe, zaznacz pole Nie wykorzystuj serwera proxy dla lokalnych adresów.

Jeżeli włączyłeś opcję Użyj serwerów aktualizacji Kaspersky Lab jeśli serwery niestandardowe lub foldery sieciowe nie są dostępne, a źródła niestandardowe nie są dostępne i do łączenia się z Internetem używasz serwera proxy, zaznacz pole Użyj określonych ustawień serwera proxy w celu nawiązania połączenia z serwerami aktualizacji firmy Kaspersky Lab.

W przypadku, gdy do łączenia się ze źródłami uaktualnień używasz serwera proxy, 

 1. w sekcji Ustawienia serwera proxy określ ustawienia serwera proxy:

  • jeżeli w sieci używasz protokołu Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD), wybierz opcję Automatycznie wykryj ustawienia serwera proxy (domyślnie jest włączona).
  • jeżeli nie używasz tego protokołu, wybierz Użyj niestandardowych ustawień serwera proxy i wprowadź adres i port serwera.

 2. W sekcji Ustawienia autoryzacji serwera proxy wybierz tryb uwierzytelniania.
 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK