Nowości w Kaspersky Endpoint Security 8 for Linux

 

Kaspersky Endpoint Security 8 for Linux

 
 
 

Nowości w Kaspersky Endpoint Security 8 for Linux

Powrót do sekcji "Informacje ogólne"
2015 gru 30 ID artykułu: 5739
 
 
 
 

 

Informacja dotyczy aplikacji Kaspersky Endpoint Security 8 for Linux

 

W Kaspersky Endpoint Security 8 for Linux (wersja 8.0.0.35) zostały wprowadzone następujące zmiany i udoskonalenia:


Nowe sposoby zarządzania działaniem aplikacji:

 • Nowy interfejs zintegrowany z KDE i GNOME. Umożliwia monitorowanie stanu aplikacji oraz uruchamianie zadań skanowania i aktualizacji;
 • Obsługa zdalnej administracji przy użyciu Kaspersky Administration Kit;
 • Obsługa zdalnej instalacji produktu poprzez Kaspersky Administration Kit (musi być zainstalowany Kaspersky Administration Agent);
 • Scentralizowane zarządzanie cyklem życia aplikacji i działaniem skanowania na żądanie, ochroną w czasie rzeczywistym oraz zadaniami aktualizacji antywirusowych baz danych;
 • Scentralizowane przechowywanie ustawień konfiguracji Kaspersky Endpoint Security. Ustawienia działania aplikacji nie są już przechowywane w tekstowych plikach konfiguracji. Pliki tekstowe są używane tylko do zapewnienia administratorowi możliwości modyfikowania ustawień przy użyciu edytora tekstu. Aby ustawienia zostały zastosowane, muszą zostać później zaimportowane z pliku tekstowego do centralnego repozytorium ustawień.

 

Udoskonalona ochrona antywirusowa:

 • Nowy silnik Kaspersky Endpoint Security;
 • Zaimplementowano silnik heurystyczny (emulator);
 • Obsługa leczenia zawartości archiwum.

 

Udoskonalona konfiguracja ochrony antywirusowej:

 • W jednym zadaniu ochrony można określić kilka obszarów skanowania;
 • Ustawienia skanowania można określić dla każdego obszaru indywidualnie;
 • Obszary skanowania można określić poprzez:
  • Pełną ścieżkę do systemu plików;
  • Nazwę urządzenia;
  • Typ dostępu do sieci (współdzielony, zamontowany);
  • Protokół dostępu do sieci (SMB/CIFS, NFS);
  • Nazwa zdalnego zasobu (nazwa współdzielona SAMBA, folder współdzielony NFS).
 • Definicja obszaru skanowania obsługuje wyrażenia regularne standardu ECMA-262;
 • Dla jednego obszaru skanowania można określić kilka reguł wykluczeń;
 • Akcje podejmowane na obiektach można określić w oparciu o typ wykrytego zagrożenia;
 • Zwiększono możliwości konfiguracji terminarza uruchamiania/zatrzymywania zadania.

 

Udoskonalona konfiguracja ochrony w czasie rzeczywistym:

 • Można określić listę użytkowników/grup dla obszaru skanowania, dzięki czemu ochrona w czasie rzeczywistym sprawdza próby uzyskania dostępu do pliku podjęte tylko przez określonego użytkownika;
 • Można wskazać interceptory działań podejmowanych na plikach; dostępnymi interceptorami są: interceptor trybu jądra, interceptor SAMBA lub oba;
 • W przypadku niedostępności antywirusa można skonfigurować dostępność zasobów współdzielonych SAMBA.

 

Nowe możliwości zarządzania magazynem kopii zapasowej i kwarantanny pozwalają na:

 • Ręczne przenoszenie obiektów do kwarantanny;
 • Wyszukiwanie obiektów poddanych kwarantannie (według atrybutu obiektu);
 • Usuwanie wykrytych obiektów;
 • Przywracanie wykrytych obiektów;
 • Ponowne skanowanie obiektów;
 • Zapisanie części magazynu kopii zapasowej lub kwarantanny w archiwum (w celu zmniejszenia ilości wykorzystanej przestrzeni dyskowej);
 • Importowanie obiektów z archiwum do magazynu kwarantanny lub kopii zapasowej;
 • Informowanie użytkownika o przekroczeniu ograniczenia rozmiaru magazynu;
 • Informacja ACL jest przechowywana w magazynie kwarantanny/kopii zapasowej.

 

Rozszerzono następujące funkcje monitorowania aplikacji:

 

 • Narzędzia do gromadzenia następujących danych:
  • Ogólnych informacji o antywirusie;
  • Wersji antywirusowych baz danych;
  • Stanu licencji;
  • Stanów komponentów aplikacji;
  • Wyników wykonania zadania;
  • Stanu magazynu kwarantanny i kopii zapasowej;
  • Statystyk zadań ochrony antywirusowej;
  • Statystyk zadania aktualizacji;
  • Bieżącego stanu i statystyk Kwarantanny/Kopii zapasowej;
  • Statystyk aktywności wirusów.
 • Narzędzia do retrospektywnej analizy działania aplikacji umożliwiające:
  • Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie statystyk dotyczących działania aplikacji;
  • Wyświetlanie statystyk dotyczących działania aplikacji zgromadzonych w czasie określonym przez użytkownika;
  • Audyt następujących aspektów działania aplikacji: tworzenie/uruchamianie/zatrzymywanie zadań, modyfikowanie ustawień Kaspersky Anti-Virus, działania administratora na obiektach w magazynie kwarantanny i kopii zapasowej itd.
 • Narzędzia służące do tworzenia raportów z działania aplikacji oparte na zebranych statystykach, a także narzędzia do eksportowania raportów (obsługiwane są formaty HTML i CSV).
 • Monitorowanie działania aplikacji i aktywności wirusów. Dane są przechowywane w scentralizowanym repozytorium zdarzeń aplikacji. Aplikacja udostępnia swoje własne narzędzia do wyszukiwania, wyświetlania i analizowania danych dotyczących jej działania. Narzędzia administracyjne aplikacji zezwalają administratorowi na wykonywanie niektórych działań administracyjnych na magazynie zdarzeń, takich jak czyszczenie magazynu oraz rotacja danych.
 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą, jeśli nie zostawisz nam swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Aby skontaktować się z pomocą techniczną, zaloguj się do swojego konta.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK