Włączanie i wyłączanie reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii

14 lutego 2024

ID 175244

W celu włączenia lub wyłączenia reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ikona ustawień aplikacji przedstawia koło zębate..
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńAdaptacyjna kontrola anomalii.
  3. W sekcji Reguły kliknij przycisk Edytuj reguły.

    Zostanie otwarta lista Reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii.

  4. W tabeli wybierz zestaw reguł (na przykład: Aktywność aplikacji biurowych) i rozwiń zestaw.
  5. Wybierz regułę (na przykład: Uruchomienie procesora poleceń Microsoft Office z aplikacji biurowej).
  6. Użyj przełącznika w kolumnie Stan, aby włączyć lub wyłączyć regułę Adaptacyjnej kontroli anomalii.
  7. Zapisz swoje zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.