Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdziesz najczęstsze pytania dotyczące rozwiązań dla biznesu.
Category
Subcategory
Wymagania systemowe i sprzętowe do instalacji Kaspersky Security Center

Twoje urządzenie musi spełniać minimalne wymagania systemowe i sprzętowe, aby działać z Kaspersky Security Center.

Więcej informacji na temat wymagań systemowych i sprzętowych można znaleźć w tym artykule.

Jak pobrać najnowszą wersję Kaspersky Security Center?

Na tej stronie możesz pobrać najnowszy pakiet dystrybucyjny Kaspersky Security Center.

Które porty powinny być otwarte dla Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Security Center i Kaspersky Security Center Cloud Console?

W przypadku różnych operacji w Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Security Center i Kaspersky Security Center Cloud Console wymagane jest otwarcie określonych portów zapory sieciowej lub serwera proxy.

Poniżej znajdziesz odnośniki do portów sieciowych używanych przez aplikacje:

Jak zainstalować Kaspersky Security Cloud?

Kaspersky Security Center można zainstalować zarówno lokalnie na jednym urządzeniu, jak i zdalnie na wielu urządzeniach za pomocą zadania zdalnej instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania Kaspersky Security Center, przeczytaj ten artykuł.

Jak zainstalować Kaspersky Security Center na klastrze?

W celu zainstalowania serwera administracyjnego Kaspersky Security Center na klastrze:

 1. Uruchom plik wykonywalny ksc_<numer_wersji>.<numer_kompilacji>_full_<język_lokalizacji>.exe.
 2. W oknie, które zostanie otwarte, uruchom Kreator instalacji serwera administracyjnego, klikając odnośnik Zainstaluj serwer administracyjny Kaspersky Security Center.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami z tego artykułu.
Co zrobić, jeśli zdalna instalacja Kaspersky Security Center nie powiedzie się na urządzeniu klienta?

Zdalna instalacja aplikacji na urządzeniu klienta może zakończyć się niepowodzeniem z powodu błędu z następujących powodów:

 • Zadanie instalacji zostało już pomyślnie zakończone na tym urządzeniu. W takim przypadku ponowna instalacja nie jest wymagana.
 • Podczas uruchamiania zadania urządzenie było wyłączone. W takim przypadku wymagane jest włączenie urządzenia i ponowne uruchomienie zadania.
 • Agent sieciowy nie może połączyć się z serwerem administracyjnym zainstalowanym na urządzeniu klienta. Aby określić przyczyny problemu, możesz użyć narzędzia do zdalnego rozwiązywania problemów z urządzeniami klienta (klactgui).
 • Jeśli agent sieciowy nie jest zainstalowany na urządzeniu klienta, podczas instalacji aplikacji mogą wystąpić następujące problemy:
  • tryb Wyłącz proste udostępnianie plików jest włączony;
  • usługa serwera nie działa;
  • niezbędne porty są zamknięte;
  • konto nie ma wystarczających uprawnień do wykonania zadania.

Aby rozwiązać problemy występujące podczas instalacji aplikacji na urządzeniu klienta, na którym nie jest zainstalowany agent sieciowy, możesz użyć narzędzia do przygotowania urządzenia do zdalnej instalacji (riprep), które znajduje się w folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center na urządzeniu z zainstalowanym serwerem administracyjnym.

Narzędzie do przygotowywania zdalnej instalacji nie działa w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP Home Edition.

Istnieją dwa tryby przygotowania urządzenia do instalacji zdalnej:

Skąd pobrać wtyczki zarządzające aplikacjami MMC dla Kaspersky Security Center i Web Console?

W tym artykule możesz pobrać wtyczki zarządzające aplikacjami MMC dla Kaspersky Security Center i Web Console.

Jak przenieść serwer administracyjny Kaspersky Security Center na inne urządzenie?

W celu przeniesienia serwera administracyjnego na inne urządzenie:

 1. Utwórz kopię zapasową danych serwera administracyjnego.
 2. Zainstaluj serwer administracyjny na wybranym urządzeniu.

  Aby uprościć proces obsługi struktury grup administracyjnych, zalecamy upewnienie się, że adres nowego serwera administracyjnego odpowiada adresowi starego serwera administracyjnego. Adres (nazwa urządzenia w sieci Windows lub adres IP) jest określony w ustawieniach agenta sieciowego w grupie Łączenie z serwerem administracyjnym.

 3. Na nowym serwerze administracyjnym odzyskaj dane serwera administracyjnego z kopii zapasowej.
 4. Jeżeli adres (nazwa urządzenia w sieci Windows lub adres IP) nowego serwera administracyjnego nie odpowiada adresowi poprzedniego, połącz urządzenia klienta z nowym serwerem administracyjnym, tworząc zadanie zmiany serwera administracyjnego dla grupy zarządzanych urządzeń na poprzednim serwerze administracyjnym.

  Jeśli adresy są zgodne, utworzenie zadania zmiany nie jest wymagane. Połączenie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem adresu podanego w ustawieniach.

 5. Usuń poprzedni serwer administracyjny.

Możesz także użyć nowego urządzenia dla DBMS. Aby zapewnić poprawną transmisję informacji, należy upewnić się, że nowy DBMS posiada takie same schematy mapowania jak poprzedni.

Jak usunąć wtyczkę zarządzającą Kaspersky Security Center ?

Aby usunąć wtyczkę do zarządzania aplikacjami:

 1. Zamknij Konsolę administracyjną, z której chcesz usunąć wtyczkę.
 2. Otwórz rejestr systemu. Aby to zrobić, wpisz regedit.exe w pasku wyszukiwania systemu Windows i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 3. Otwórz gałąź rejestru:
  • Dla systemów 32-bitowych: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\28\Plugins
  • Dla systemów 64-bitowych: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\28\Plugins

  Wszystkie wtyczki zarządzające zainstalowane w konsoli administracyjnej są wymienione w gałęzi. Nazwa zarządzanej aplikacji jest określona w parametrze DisplayName.

 4. Wybierz sekcję odpowiadającą wtyczce, którą chcesz usunąć.
 5. Otwórz parametr UninstallString i skopiuj jego wartość.

  Parametr UninstallString w rejestrze systemu Windows

 6. Otwórz wiersz polecenia i wklej skopiowaną wartość.
 7. Naciśnij Enter.

Wtyczka zostanie usunięta.

Jak zaktualizować Kaspersky Security Center i zarządzane aplikacje?

Informacje na temat aktualizowania Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji można znaleźć w tym artykule.

Serwery aktualizacji i aktywacji Kaspersky

Listę serwerów Kaspersky używanych do pobierania aktualizacji antywirusowych baz danych można znaleźć w tym artykule.

Aby uzyskać informacje na temat parametrów sieciowych używanych przez Kaspersky Security Center do interakcji z usługami zewnętrznymi, zobacz ten artykuł.

Jak opróżnić foldery zawierające aktualizacje Microsoft w Kaspersky Security Center?

Podczas korzystania z Kaspersky Security Center jako serwera WSUS następujące foldery będą stopniowo zwiększać swój rozmiar:

 • C:\ProgramData\KasperskyLab\adminkit\1093\.working\FTServer
 • C:\ProgramData\KasperskyLab\adminkit\1093\.working\wusfiles

Jeśli chcesz wyczyścić foldery i zwolnić miejsce na dysku:

 1. Otwórz Kaspersky Security Center.
 2. Przejdź do ZaawansowaneZarządzanie aplikacjamiAktualizacje oprogramowania.
 3. Wyczyść wszystkie filtry listy aktualizacji. Filtr Nie zainstalowano na urządzeniach jest domyślnie ustawiony na > 0.

Otwieranie sekcji Aktualizacje oprogramowania i czyszczenie filtrów w Kaspersky Security Center 11

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+A na klawiaturze, aby wybrać wszystkie aktualizacje.
 2. W menu skrótów aktualizacji kliknij Usuń pliki aktualizacji.

Usuwanie plików aktualizacji w Kaspersky Security Center 11

Pliki aktualizacji zostaną ustawione w kolejce do usunięcia. W zależności od obciążenia serwera administracyjnego operacja ta może zająć kilka godzin.

Informacje o aktualizacji pozostaną dostępne za pośrednictwem konsoli administracyjnej. Użyj filtrów, aby wykluczyć niektóre aktualizacje z listy.

Wyczyszczenie folderów FTServer i wusfiles będzie miało tylko tymczasowy efekt. Ich rozmiar będzie się zwiększał w miarę pobierania nowych aktualizacji.

Jak korzystać z Kaspersky Update Utility 4.0 dla Windows?

Kaspersky Update Utility 4.0 to narzędzie przeznaczone do pobierania aktualizacji dla obsługiwanych aplikacji Kaspersky.

Dzięki Kaspersky Update Utility 4.0 możesz:

 • załadować aktualizacje modułów i baz danych dla obsługiwanych aplikacji Kaspersky;
 • zaktualizować listę obsługiwanych aplikacji Kaspersky;
 • skonfigurować ustawienia pobierania aktualizacji za pomocą pliku konfiguracyjnego i graficznego interfejsu użytkownika;
 • uruchomić aktualizacje ręcznie lub ustawić harmonogram.

Informacje na temat korzystania z Kaspersky Update Utility 4.0 for Windows można znaleźć w tym artykule.

Przed wdrożeniem i uruchomieniem narzędzia skorzystaj z zaleceń zawartych w tym artykule.
Upewnij się, że Twoje urządzenie ma połączenie z internetem. Jest ono wymagane do pobierania aktualizacji i sprawdzania licencji aplikacji do aktualizacji.

W przypadku których aplikacji można aktualizować antywirusowe bazy danych za pomocą Kaspersky Update Utility 4.0?

Aby dowiedzieć się, które antywirusowe bazy danych aplikacji można aktualizować przy użyciu Kaspersky Update Utility 4.0, przeczytaj ten artykuł.

Błąd „Nie można zaktualizować ustawień zadania” w Kaspersky Security Center

Podczas korzystania z Kaspersky Security Center może wystąpić błąd „Nie można zaktualizować ustawień zadania. Ta operacja wymaga licencji na administrowanie systemem”.

Zobacz rozwiązanie tego problemu w tym artykule.

Jak uzyskać pliki śledzenia dla Kaspersky Security Center?

Podczas tworzenia zgłoszenia do pomocy technicznej Kaspersky możemy poprosić Cię o zebranie i załączenie plików śledzenia. Pliki śledzenia zawierają zapisy wszystkich działań aplikacji, co pozwala znaleźć krok, na którym wystąpił błąd.

Upewnij się, że Twoje konto użytkownika ma uprawnienia administratora.

Pliki śledzenia można zbierać na jeden z następujących sposobów:

 • Używanie narzędzia klactgui.exe. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.
 • Korzystanie z plików REG. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Dla wygody zalecamy użycie narzędzia klactgui.exe.

Jak usunąć nieużywaną licencję z Kaspersky Security Center?

Po usunięciu Kaspersky Endpoint Security for Windows z komputera klienta plik klucza może nadal pojawiać się w raporcie użycia klucza serwera administracyjnego.

W celu usunięcia nieużywanej licencji z Kaspersky Security Center:

 1. Otwórz Kaspersky Security Center.
 2. Przejdź do Zarządzanych urządzeń.
 3. Usuń komputer klienta z grupy administracyjnej.
 4. Przejdź do Nieprzypisane urządzenia.
 5. Usuń komputer klienta z bazy danych.
 6. Odśwież konsolę administracyjną, naciskając klawisz F5 na klawiaturze.
 7. Przejdź do Serwera administracyjnego i otwórz zakładkę Raporty.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy:
  • Raport dotyczący użycia kluczy licencyjnych w Kaspersky Security Center w wersji 13 i nowszych.
  • Raport użycia klucza w Kaspersky Security Center we wcześniejszych wersjach.
 9. Kliknij Odśwież w menu skrótów.

Odświeżanie raportu dotyczącego użycia kluczy licencyjnych w Kaspersky Security Center

Jeśli Kaspersky Endpoint Security for Windows jest ponownie zainstalowany na komputerze, a wpisy nie zostały usunięte, powtórz kroki 1-9 dla starych i nowych wpisów komputera.

Jeśli pojawią się jakieś problemy, wyślij żądanie do pomocy technicznej Kaspersky poprzez konto Kaspersky CompanyAccount. Należy zamieścić szczegółowy opis problemu. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej należy zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym tworzenia zgłoszenia w Bazie wiedzy.

Sposób licencjonowania dodatkowych funkcji Kaspersky Security Center

Aby uzyskać informacje na temat licencjonowania dodatkowych funkcji Kaspersky Security Center, przeczytaj ten artykuł.

Porównanie wersji Kaspersky Endpoint Security Cloud

Program Kaspersky Endpoint Security Cloud jest dostępny w trzech wersjach:

 • Kaspersky Endpoint Security Cloud,
 • Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus,
 • Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro.

W tym artykule znajdziesz porównanie funkcji dostępnych w każdej z tych wersji.

Jak sprawdzić, czy mój produkt jest obsługiwany?

Informacje o okresie wsparcia produktu można znaleźć w tabeli Cykl życia wsparcia produktu.

Jak znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium?

Na tej stronie można znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium.

Jak mogę dowiedzieć się o zasadach pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky?

Zasady pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky można znaleźć na tej stronie.

Wymagania systemowe i sprzętowe do instalacji Kaspersky Endpoint Security for Windows

Aby działać z Kaspersky Endpoint Security for Windows, Twoje urządzenie powinno spełniać minimalne wymagania systemowe i sprzętowe.

Więcej informacji na temat wymagań systemowych i sprzętowych można znaleźć w tym artykule.

Jak pobrać najnowszą wersję Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Na tej stronie możesz pobrać najnowszy pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Jak zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Windows za pomocą wiersza poleceń?

Kaspersky Endpoint Security for Windows można zainstalować z wiersza poleceń w jednym z następujących trybów:

 • w trybie interaktywnym za pomocą Kreatora instalacji aplikacji;
 • w trybie cichym. Po uruchomieniu procesu instalacji w trybie cichym Twój udział nie jest już wymagany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania Kaspersky Endpoint Security for Windows, przeczytaj ten artykuł.

Jak zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Windows z pominięciem wyszukiwania niekompatybilnego oprogramowania?

Informacje o tym, jak zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Windows z pominięciem wyszukiwania niekompatybilnego oprogramowania, można znaleźć w tym artykule.

Jak pobrać prywatne łatki dla Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Informacje na temat sposobu pobierania prywatnych łatek dla Kaspersky Endpoint Security for Windows można znaleźć w tym artykule.

Jak uzyskać dzienniki instalacji Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows?

W celu uzyskania dzienników instalacji Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows:

 1. Uruchom pliki instalacyjne: setup_kes.exe i kes_win.msi.
 2. Przejdź do folderu %temp%:
  • %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp celem instalacji lub usunięcia lokalnie,
  • %WINDIR%\Temp celem instalacji lub usunięcia zdalnie.
 3. Zapisz dzienniki instalacji:
  • kl-install-rrrr-mm-dd-gg-mm-ss.log
  • kl-setup-rrrr-mm-dd-gg-mm-ss.log
  • ucaevents.log
  • MSIxxxxx.log
Rozwiązywanie problemów z instalacją i usuwaniem Kaspersky Endpoint Security for Windows

Podczas instalacji, aktualizacji lub usuwania programu Kaspersky Endpoint Security for Windows mogą wystąpić pewne błędy. Aby znaleźć rozwiązanie, przejdź do Rozwiązywanie problemów → Instalacja:

Komunikaty o błędach systemu Windows mogą również zawierać czterocyfrowe kody. Instrukcje znajdują się na stronie Microsoft.

Błąd 0x80004005 „Błąd krytyczny podczas instalacji” występuje po wyłączeniu usługi Windows Defender podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security for Windows
Problem

Podczas instalacji aplikacji może wystąpić błąd krytyczny.

W dziennikach instalacji zostaną wyświetlone następujące wiersze:

DisableWindowsDefender: nie można uzyskać dostępu do lokalnych zasad grupy. Błąd 0x80004005.
DisableWindowsDefender: DisableWindowsDefender: gotowe. Zwracana wartość: 1603.

Przyczyna

Instalator wywołuje funkcję OpenLocalMachineGPO(GPO_OPEN_LOAD_REGISTRY) i przypisuje swoją lokalną politykę grupową, która umożliwia wyłączenie usługi Windows Defender i skonfigurowanie ustawień wymaganych do instalacji. Jeśli wyłączenie usługi Windows Defender na hoście docelowym jest blokowane przez zasady domeny, wystąpi błąd.

Rozwiązanie
 1. Zastosuj zasady GPO (obiekt zasad grupy) z ustawieniami domyślnymi — domyślne zasady domeny, gdzie wszystkie parametry usługi Windows Defender mają wartość „Nie skonfigurowano na hoście docelowym” .
 2. Wymuś zastosowanie zasad grupy na hostach docelowych.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Spróbuj zainstalować aplikację ponownie.
Co robić, jeśli problem nie ustąpi
 1. Tymczasowo przenieś hosta poza domenę Active Directory.
 2. Zresetuj zasady grupy lokalnej.
 3. Spróbuj zainstalować aplikację ponownie.
 4. Po pomyślnej instalacji przywróć hosta do domeny Active Directory.

Jeśli problem nie znika, wyślij zgłoszenie do działu pomocy technicznej Kaspersky poprzez Kaspersky CompanyAccount. Należy zamieścić szczegółowy opis problemu. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej należy zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym tworzenia zgłoszenia w Bazie wiedzy.

Błąd „Uwierzytelnianie SCRAM wymaga libpq w wersji 10 lub nowszej” podczas instalowania Kaspersky Scan Engine

Podczas instalowania Kaspersky Scan Engine for Windows możesz napotkać błąd „Uwierzytelnianie SCRAM wymaga libpq w wersji 10 lub nowszej”. Więcej informacji o błędzie znajdziesz w tym artykule.

Dostęp do stron internetowych jest blokowany, aplikacje innych firm nie działają podczas używania TLS i SSL na urządzeniach z zainstalowanym Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows

Aplikacje innych firm, które używają TLS i SSL mogą działać niepoprawnie, jeżeli Kaspersky Endpoint Security for Windows skanuje połączenia szyfrowane.

Aby rozwiązać problem, dodaj aplikację do zaufanych lub wyłącz skanowanie ruchu HTTPS. Instrukcje można znaleźć w tym artykule.

Jak uzyskać ślady Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Przy tworzeniu wniosku do pomocy technicznej należy dołączyć plik śladu. Pliki śladów są wykorzystywane przez pomoc techniczną do celów diagnostycznych. Zawierają one wszystkie kroki wykonania poleceń aplikacji zapisane w pliku i pomagają wykryć krok, na którym występuje problem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania śladów Kaspersky Endpoint Security for Windows, zapoznaj się z tym artykułem.

Jak uzyskać pliki śledzenia Kaspersky Endpoint Security for Windows przy użyciu kluczy rejestru?

Przy tworzeniu wniosku do pomocy technicznej należy dołączyć plik śladu. Pliki śladów są wykorzystywane przez pomoc techniczną do celów diagnostycznych. Zawierają one wszystkie kroki wykonania poleceń aplikacji zapisane w pliku i pomagają wykryć krok, na którym występuje problem.

Informacje o tym, jak uzyskać pliki śledzenia Kaspersky Endpoint Security for Windows przy użyciu kluczy rejestru, można znaleźć w tym artykule.

Jak wygenerować raport za pomocą Get System Info?

Po zainstalowaniu aplikacji Kaspersky system operacyjny lub aplikacja mogą nie działać poprawnie z powodu braku zgodności oprogramowania lub sterowników zainstalowanych na komputerze z aplikacją Kaspersky.

Aby znaleźć przyczynę problemu, pomoc techniczna firmy Kaspersky może potrzebować raportu z narzędzia Kaspersky Get System Info.

Jeśli inżynier pomocy technicznej nie określił rodzaju potrzebnego raportu, utwórz standardowy raport dla rozwiązań domowych lub biznesowych. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Podstawowe kroki rozwiązywania problemów w Kaspersky Endpoint Security for Windows

Podstawowe kroki rozwiązywania problemów w Kaspersky Endpoint Security for Windows zostały opisane w tym artykule.

Jak uzyskać pełny zrzut pamięci, gdy system Windows 7, 8, 8.1, 10 lub 11 ulegnie awarii i pojawi się niebieski ekran?

Po zainstalowaniu aplikacji Kaspersky w Twoim systemie operacyjnym może pojawić się niebieski ekran błędu (BSoD). Może to być spowodowane konfliktem między aplikacją Kaspersky a innymi aplikacjami lub sterownikami zainstalowanymi na komputerze.

Jeśli wystąpi taki problem:

 1. Włącz ograniczenia pamięci fizycznej.
 2. Wygeneruj pełny zrzut pamięci.
 3. Wyślij plik pełnego zrzutu pamięci do pomocy technicznej Kaspersky.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania pełnego zrzutu pamięci w przypadku awarii systemu Windows 7, 8, 8.1, 10 lub 11 i wyświetlenia się niebieskiego ekranu, zapoznaj się z tym artykułem.

Jak zebrać podstawowe informacje diagnostyczne z komputera za pomocą skryptu collect.sh?

Aby rozwiązać ten problem, inżynier pomocy technicznej Kaspersky może poprosić o załączenie raportu utworzonego przy użyciu skryptu collect.sh. Raport będzie zawierał wszystkie podstawowe informacje diagnostyczne z komputera z systemem operacyjnym opartym na systemie Unix.

Przed wysłaniem zgłoszenia do pomocy technicznej Kaspersky usuń z niego wszystkie informacje, które uważasz za poufne.

Aby utworzyć raport:

 1. Pobierz archiwum za pomocą skryptu: collect.tar.gz.
 2. Skopiuj archiwum na komputer, na którym zainstalowany jest produkt, który nie działa poprawnie.
 3. Wyodrębnij pliki z archiwum

# tar -xzf collect.tar.gz

 1. Ustaw uprawnienia do uruchamiania skryptu:

# chmod +x collect.sh

 1. Uruchom skrypt z uprawnieniami administratora:

# ./collect.sh

Raport zostanie utworzony w folderze /tmp/$HOST_NAME-collect.tar.gz.

Jak zbierać dzienniki ruchu sieciowego za pomocą WireShark?

Aby rozwiązać problemy z połączeniem sieciowym, pomoc techniczna Kaspersky może wymagać dzienników ruchu sieciowego. Możesz je zbierać za pomocą aplikacji Wireshark. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Jak zbierać dzienniki z aplikacji Process Monitor?

Aplikacja Process Monitor to narzędzie śledzące dla systemu Windows, które wyświetla i monitoruje w czasie rzeczywistym system plików i aktywność rejestru, wykrywa awarie i złośliwe oprogramowanie.

W przypadku rozwiązywania problemów z systemem pomoc techniczna Kaspersky może wymagać dzienników z Process Monitor. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Jak aktywować Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Aby uzyskać informacje na temat aktywacji Kaspersky Endpoint Security for Windows, zapoznaj się z tym artykułem.

Funkcje dostępne w Kaspersky Endpoint Security 11 for Linux w różnych rozwiązaniach ochronnych

W tym artykule znajdziesz tabelę porównawczą funkcji dostępnych w Kaspersky Endpoint Security 11 for Linux w różnych rozwiązaniach ochronnych.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Aby uzyskać informacje na temat włączania lub wyłączania automatycznych aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows, zapoznaj się z tym artykułem.

Zalecenia dotyczące ochrony komputera przed oprogramowaniem ransomware szyfrującym pliki

Zalecamy wcześniejsze skonfigurowanie ochrony urządzenia, aby zapobiec infekcji i złagodzić możliwe uszkodzenia w przyszłości.

Aby uzyskać zalecenia dotyczące ochrony urządzeń przed oprogramowaniem szyfrującym, zapoznaj się z tym artykułem.

Co zrobić, jeśli aplikacji Kaspersky nie udało się wykryć spamu?
 1. Jeśli aplikacji Kaspersky nie udało się wykryć wiadomości e-mail będącej spamem, wyślij ją do Anti-Spam Lab na adres spam@kaspersky.com.
 2. Jeśli po kilku dniach od wysłania próbki na adres spam@kaspersky.com Twoja aplikacja nadal nie wykrywa tego typu wiadomości spamowych, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej poprzez Kaspersky CompanyAccount, opisując w nim szczegółowo swój problem.
  W zgłoszeniu załącz otrzymane wiadomości e-mail będące spamem – w postaci spakowanej, formacie EML (najlepsza opcja) lub formacie MSG. W zgłoszeniu podaj, że wysyłałeś(-aś) już próbki spamu na adres spam@kaspersky.com.
 3. Jeśli wiadomość e-mail została błędnie uznana za spam, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej poprzez Kaspersky CompanyAccount, opisując w nim szczegółowo swój problem.
  W zgłoszeniu załącz wiadomości e-mail, które zostały błędnie uznane za spam, w postaci spakowanej, formacie EML (najlepsza opcja) lub formacie MSG.

Więcej informacji na temat zgłoszeń w Anti-Spam Lab można znaleźć w tym artykule.

Jak chronić pliki w Kaspersky Endpoint Security for Windows przed szkodliwym oprogramowaniem szyfrującym?

Więcej informacji na temat konfigurowania ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem szyfrującym pliki w Kaspersky Endpoint Security for Windows można znaleźć w tym artykule.

Jak zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów w infrastrukturze krytycznej

Firma Kaspersky stale ulepsza metody i technologie wykrywania złośliwego oprogramowania. Skuteczność ochrony przed zagrożeniami zapewnianej przez rozwiązania Kaspersky potwierdzają niezależne badania. Nasze rozwiązania zapewniają minimum fałszywych detekcji. Jednak prawdopodobieństwo fałszywych alarmów nie może być całkowicie wyeliminowane.

Aby zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów i możliwego negatywnego wpływu na procesy biznesowe, w tym zamknięte segmenty i infrastrukturę krytyczną, postępuj zgodnie z zaleceniami z tego artykułu.

Jak sprawdzić, czy mój produkt jest obsługiwany?

Informacje o okresie wsparcia produktu można znaleźć w tabeli Cykl życia wsparcia produktu.

Jak mogę dowiedzieć się o zasadach pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky?

Zasady pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky można znaleźć na tej stronie.

Jak znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium?

Na tej stronie można znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium.

Wymagania systemowe i sprzętowe Kaspersky Security for Windows Server

Twoje urządzenie powinno spełniać minimalne wymagania systemowe i sprzętowe, aby działać z Kaspersky Security for Windows Server.

Więcej informacji na temat wymagań systemowych i sprzętowych można znaleźć w tym artykule.

Jak pobrać najnowszą wersję Kaspersky Security for Windows Server?

Na tej stronie możesz pobrać najnowszy pakiet dystrybucyjny Kaspersky Security for Windows Server.

Jak korzystać z narzędzia kavremover?

Kavremover to bezpłatne narzędzie do usuwania aplikacji Kaspersky, których nie można całkowicie usunąć przy użyciu standardowych narzędzi systemu Windows.

Nie używaj narzędzia kavremover, chyba że zostało to zarekomendowane przez inżynierów pomocy technicznej Kaspersky.

Aby pobrać narzędzie i dowiedzieć się, jak usunąć aplikacje Kaspersky, zapoznaj się z tym artykułem.

Błąd wewnętrzny podczas uruchamiania zadań ochrony w czasie rzeczywistym i skanowania na żądanie w Kaspersky Security for Windows Server
Problem

Zadania Ochrona w czasie rzeczywistym i Skanowanie na żądanie mogą się nie uruchomić, a w dzienniku zadań zostanie zapisane następujące zdarzenie:

Błąd wewnętrzny, kod błędu to 0x00D1; kod błędu podsystemu to 0X4

Rozwiązanie

Włącz opcję tworzenia pliku zrzutu awaryjnego i odtwórz błąd. Utwórz zgłoszenie do pomocy technicznej Kaspersky. Dołącz zebrane pliki zrzutu do zgłoszenia.

Problem kompatybilności Kaspersky Security 11 for Windows Server z systemami tworzenia kopii zapasowych
Problem

Gdy Kaspersky Security for Windows Server wykonuje zadania skanowania na żądanie, aktualizowany jest czas ostatniego dostępu do każdego skanowanego pliku. Po zakończeniu skanowania Kaspersky Security for Windows Server resetuje czas ostatniego dostępu do pliku do wartości początkowej.

Takie zachowanie może wpływać na pracę systemów kopii zapasowej, powodując tworzenie kopii zapasowych dla plików, które nie zostały zmienione. Może to również powodować fałszywe wykrywanie w aplikacjach śledzących zmiany plików, np. alert dotyczący anomalii związanych z aktywnością plików CommVault.

Rozwiązanie

Wyłącz resetowanie czasu ostatniego dostępu po przeskanowaniu pliku:

 1. Otwórz Kaspersky Security Center.
 2. Przejdź do sekcji Zasady i otwórz właściwości zasad Kaspersky Security for Windows Server.
 3. Kliknij Ustawienia aplikacji w lewym menu.
 4. W sekcji Skalowalność, interfejs i ustawienia skanowania kliknij Ustawienia.

Okno Właściwości zasad Kaspersky Security for Windows Server

 1. Otwórz zakładkę Ustawienia skanowania i usuń zaznaczenie pola wyboru Przywróć atrybuty pliku po skanowaniu.
 2. Kliknij OK.

Odznaczenie pola Przywróć atrybuty pliku po skanowaniu w profilu Kaspersky Security for Windows Server

Błąd podczas instalowania aktualizacji w systemie Windows Server 2016 z zainstalowanym Kaspersky Security 11 for Windows Server
Problem

Po zainstalowaniu Kaspersky Security for Windows Server na Windows Server 2016 możesz napotkać błąd podczas instalowania aktualizacji w usłudze Windows Update. Kod błędu to 0x80070006.

Błąd aktualizacji w usłudze Windows Update. Kod błędu to 0x80070006.

Przyczyna

Problem ten pojawia się z powodu instalatora Kaspersky Security for Windows Server. Zmienia usługę inteligentnego transferu w tle (BITS) i usługę Windows Update (WUAUSERV): z %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs na %systemroot%\system32\svchost.exe -k wuausvcs.
Dzieje się tak niezależnie od tego, czy zainstalowany jest komponent kontroli uruchamiania aplikacji.

Rozwiązanie
 1. Otwórz wiersz poleceń.
 2. Uruchom następujące polecenie:
  sc config bits binPath="C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs”
 3. Następnie uruchom polecenie:
  sc config wuauserv binPath="C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs"
 4. Ponownie uruchom serwer.

Jeśli problem nie znika, wyślij zgłoszenie do działu pomocy technicznej Kaspersky poprzez Kaspersky CompanyAccount. Należy zamieścić szczegółowy opis problemu. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej należy zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym tworzenia zgłoszenia w Bazie wiedzy.

Błąd podczas uruchamiania zadania RPC Network Storage Protection w Kaspersky Security for Windows Server

Podczas uruchamiania zadania RPC Network Storage Protection w Kaspersky Security for Windows Server mogą pojawić się następujące błędy krytyczne:

Błąd podczas tworzenia procedury obsługi żądań z systemów pamięci masowej podłączonych do sieci. Powód: brak wystarczających zasobów do ukończenia tej operacji.
Błąd wewnętrzny. Kod błędu: 0x0007 (za mało zasobów systemowych do wykonania tej operacji). Kod podsystemu: 0x6 (WP). Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy technicznej: http://support.kaspersky.com/error_prod?key=B6X7X13X5X.
Przyczyna

Błędy pojawiają się, gdy występują problemy z połączeniem z magazynem sieciowym za pośrednictwem protokołu RPC.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problemy, uruchom zadanie z poziomu konta z uprawnieniami administratora lokalnego, które znajduje się w grupie wbudowanych administratorów na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem Kaspersky Security for Windows Server.

Informacje na temat wybierania konta użytkownika do uruchamiania zadania RPC Network Storage Protection w Kaspersky Security 11.х for Windows Server można znaleźć w tym artykule.

Błąd odmowy dostępu podczas łączenia przez serwer proxy w Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers
Problem

Jeśli opcja skanowania HTTPS jest włączona na serwerze proxy, żądania generowane przez Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers będą blokowane.

W takim przypadku aplikacja rejestruje następujący komunikat: Błąd AntispamEngine: tpprov [ConnectionTmpl.h:133] eka::SystemException przechwycony: .\src\ProxyAuthorizationUtil.cpp(178) SystemException – podstawowe uwierzytelnianie nie powiodło się. Kod zwrotny http:407:0x80000045 (Odmowa dostępu).

Przyczyna

Usługa Kaspersky Security Network i usługa wymuszonej aktualizacji Anti-Spam używają portu 443 do łączenia się z zewnętrznymi serwerami Kaspersky. Port ten może być niedostępny.

Rozwiązanie

Aby zapewnić poprawne działanie usług Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers, utwórz specjalną regułę zezwalającą lub wyłącz skanowanie ruchu HTTPS.

Aby wyłączyć skanowanie ruchu HTTP w Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG), wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz konsolę zarządzania Forefront TMG.
 2. W konsoli zarządzania wybierz węzeł serwera Web Access Policy.
 3. Na karcie Zadania wybierz Konfiguruj inspekcję HTTPS.
 4. Przejdź do zakładki Ogólne i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz inspekcję HTTPS.
 5. Kliknij OK.

Wyłączanie inspekcji HTTPS w Forefront TMG

 1. Kliknij Zastosuj w konsoli zarządzania Forefront TMG.

Skanowanie ruchu HTTPS zostanie wyłączone.

Zalecane ustawienia do równoczesnej pracy Kaspersky Security 9.0 i innego oprogramowania antywirusowego na jednym serwerze

Jeśli instalujesz Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers na serwerze, na którym jest lub zostanie zainstalowane rozwiązanie antywirusowe innej firmy dla serwerów, zalecamy wykluczenie folderu usługi Sklep
(%SystemDrive%\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers\data\store).

Folder ten zawiera:

 • tymczasowe przechowywanie obiektów do skanowania w pamięci RAM;
 • magazyn kopii zapasowych, w którym Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers przechowuje zainfekowane obiekty przed ich wyleczeniem lub usunięciem (obiekty są przechowywane w postaci zaszyfrowanej).

Role huba transportowego i transportu Edge serwera Microsoft Exchange umożliwiają instalację rozwiązania antywirusowego innej firmy do pracy równoległej z programem Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers. W ich przypadku będzie on działać razem z innymi programami przechwytującymi Kaspersky Security.

Jednak znacznie zwiększa to obciążenie procesora i wymaga złożonej i dokładnej konfiguracji obu produktów antywirusowych. Zalecamy usunięcie rozwiązań antywirusowych innych firm przed zainstalowaniem Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers.

Program Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers nie jest kompatybilny z produktami antywirusowymi innych firm do ochrony serwera Microsoft Exchange z rolą skrzynki pocztowej.

Skąd pobrać narzędzie KseInfoCollector.exe?

Narzędzie KseInfoCollector.exe zbiera informacje o ustawieniach Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Server, systemie operacyjnym i wersji Microsoft Exchange Server oraz tworzy dzienniki instalacji i wydajności.

Aby znaleźć więcej informacji i pobrać narzędzie KseInfoCollector.exe, zapoznaj się z tym artykułem.

Jak uzyskać ślady Kaspersky Security 11 for Windows Server?

Możesz włączyć śledzenie w Kaspersky Security 11 for Windows Server na następujące sposoby:

 • poprzez konsolę;
 • poprzez korzystanie z kompaktowego interfejsu diagnostycznego;
 • za pomocą polecenia KAVSHELL TRACE;
 • poprzez edytor rejestru.

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania pliku śledzenia oprogramowania sprzęgającego i włączania go za pomocą różnych metod, zobacz ten artykuł.

Jak wygenerować raport za pomocą Get System Info?

Po zainstalowaniu aplikacji Kaspersky system operacyjny lub aplikacja mogą nie działać poprawnie z powodu braku zgodności oprogramowania lub sterowników zainstalowanych na komputerze z aplikacją Kaspersky.

Aby znaleźć przyczynę problemu, pomoc techniczna firmy Kaspersky może potrzebować raportu z narzędzia Kaspersky Get System Info.

Jeśli inżynier pomocy technicznej nie określił rodzaju potrzebnego raportu, utwórz standardowy raport dla rozwiązań domowych lub biznesowych. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Funkcje dostępne w Kaspersky Security 11 for Windows Server w różnych rozwiązaniach ochronnych

W tym artykule znajdziesz tabelę porównawczą funkcji dostępnych w Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows w różnych rozwiązaniach ochronnych.

Jak sprawdzić, czy mój produkt jest obsługiwany?

Informacje o okresie wsparcia produktu można znaleźć w tabeli Cykl życia wsparcia produktu.

Jak mogę dowiedzieć się o zasadach pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky?

Zasady pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky można znaleźć na tej stronie.

Jak znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium?

Na tej stronie można znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium.

Czym jest Kaspersky CompanyAccount?

Kaspersky CompanyAccount to portal dla użytkowników produktów korporacyjnych Kaspersky. Dzięki Kaspersky CompanyAccount możesz:

 • przesyłać zgłoszenia do pomocy technicznej i śledzić ich status;
 • dodawać i usuwać licencje;
 • odbierać powiadomienia e-mail dotyczące rejestracji, odzyskiwania lub zmiany hasła, dodawania licencji, przesyłania zgłoszeń, odpowiedzi na zgłoszenia i ankiet dotyczących jakości pomocy technicznej;
 • zarządzać uprawnieniami użytkowników Kaspersky CompanyAccount, przeglądać zgłoszenia, zmieniać dane dotyczące firmy i otrzymywać powiadomienia o zmianach w portalu, jeśli masz odpowiednie uprawnienia.

Kaspersky CompanyAccount obsługuje nieograniczoną liczbę użytkowników w ramach licencji.

Pierwszy przedstawiciel firmy, który zarejestruje się i doda licencję, stanie się właścicielem konta firmowego. Użytkownik ten uzyskuje pełne uprawnienia administratora, w tym uprawnienia do usuwania konta firmowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zarządzanie firmą i użytkownikami.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, prześlij zgłoszenie za pośrednictwem Kaspersky CompanyAccount, korzystając z tej instrukcji.

Jakie przeglądarki obsługuje aplikacja Kaspersky CompanyAccount?
Do pracy z Kaspersky CompanyAccount zalecamy korzystanie z najnowszych wersji obsługiwanych przeglądarek:
Nie gwarantujemy poprawnego działania Kaspersky CompanyAccount w innych przeglądarkach.
Jak zarejestrować się w Kaspersky CompanyAccount?
 1. Otwórz Kaspersky CompanyAccount i kliknij Utwórz teraz.

 

Otwieranie okna „Tworzenie konta” w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. W formularzu tworzenia konta podaj:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Nazwę firmy (która powinna być zgodna z nazwą firmy określoną w licencji)
  • Firmowy adres e-mail
  • Kraj
  • Odpowiedni plik klucza, taki jak ХХХХХХХХ.key lub kod aktywacyjny składający się z sekwencji znaków i liczb, na przykład ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ.
 2. Uważnie przeczytaj Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Jeśli akceptujesz warunki, zaznacz odpowiednie pole wyboru.
 3. Potwierdź swój udział w corocznych badaniach satysfakcji klientów. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając zgłoszenie.
 4. Kliknij Utwórz.

 

Tworzenie konta w Kaspersky CompanyAccount

 

Otrzymasz wiadomość e-mail na swój firmowy adres e-mail od działu pomocy technicznej firmy Kaspersky z linkiem do aktywacji konta Kaspersky CompanyAccount i ustawienia hasła.

Link aktywacyjny jest ważny przez 7 dni.
 1. Otwórz otrzymaną wiadomość e-mail i kliknij Aktywuj.

  Upewnij się, że adres e-mail podany w oknie jest zgodny z adresem e-mail wprowadzonym podczas rejestracji.

 2. Utwórz i wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło.

  Hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • składać się z co najmniej 8 znaków;
  • zawierać wielkie i małe litery (A-z);
  • zawierać co najmniej jeden znak specjalny (!, @, # itp.);
  • zawierać co najmniej jedną cyfrę (0-9);
  • spacje są niedozwolone.
  Hasło nie może przypominać adresu e-mail użytego jako nazwa użytkownika.
 3. Kliknij Ustaw hasło.

 

Tworzenie hasła w Kaspersky CompanyAccount
Jak zmienić język interfejsu Kaspersky CompanyAccount?

Język interfejsu Kaspersky CompanyAccount domyślnie dostosowuje się do języka Twojej przeglądarki.

Aby zmienić język interfejsu w Kaspersky CompanyAccount:

 1. Otwórz Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij przycisk wyboru języka w prawym dolnym rogu strony.

  Przejście do ustawień języka w Kaspersky CompanyAccount

 3. Wybierz język.

  Wybór języka interfejsu Kaspersky CompanyAccount

Jaka jest różnica między Kaspersky CompanyAccount a My Kaspersky?

Kaspersky CompanyAccount to portal dla użytkowników rozwiązań korporacyjnych firmy Kaspersky, za pośrednictwem którego można przesyłać zgłoszenia do działu pomocy technicznej.

My Kaspersky jest przeznaczony dla użytkowników aplikacji domowych i pozwala zarządzać ochroną podłączonych urządzeń.

Dowiedz się więcej o przeznaczeniu i możliwościach My Kaspersky.

Błąd autoryzacji podczas logowania do Kaspersky CompanyAccount

Błąd autoryzacji występuje z powodu wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub adresu e-mail. Sprawdź, czy poprawnie wprowadzasz dane do autoryzacji.

Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij opcję Nie pamiętasz hasła i wykonaj czynności opisane w otwartym oknie.

 

Otwieranie funkcji odzyskiwania hasła
Nie mogę zalogować się na konto Kaspersky CompanyAccount

Jeśli masz jakiekolwiek problemy podczas logowania się na Kaspersky CompanyAccount lub rejestracji go, prześlij żądanie za pomocą tego formularza.

Słowniczek
 • Certyfikat APN
  Certyfikat usługi Apple Push Notification wymagany do zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemem iOS.
 • Certyfikat MSA
  Dokument wydawany przez firmę Kaspersky i wysyłany na adres e-mail klienta po aktywacji umowy serwisowej (MSA) w ramach usługi pomocy technicznej Kaspersky Premium.
 • Portal Open Threat Intelligence (OpenTIP)
  Darmowa wersja Portalu Threat Intelligence. Jest to publiczny portal, na którym można sprawdzać pliki, skróty plików, adresy IP lub adresy internetowe pod kątem zagrożeń o dowolnej złożoności.
 • Kod aktywacyjny
  Unikalny ciąg składający się z 20 znaków alfanumerycznych następującego typu: ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ. Za pomocą kodu aktywacyjnego można aktywować oprogramowanie My Kaspersky. Kod jest generowany przez Posiadacza praw.
 • Komputer
  System operacyjny, maszyna wirtualna lub sprzęt, na którym zainstalowane i używane jest oprogramowanie.
 • Użytkownik końcowy
  Podmiot prawny (lub indywidualny przedsiębiorca), który jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.
 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego
  Wiążąca umowa pomiędzy AO Kaspersky Lab a użytkownikami końcowymi określająca warunki, na jakich użytkownicy końcowi mogą korzystać z oprogramowania.
 • Certyfikat licencji
  Dokument, który otrzymuje się wraz z plikiem klucza lub kodem aktywacyjnym. Certyfikat licencji zawiera następujące informacje na temat udzielonej licencji:
  • Klucz licencyjny lub numer zamówienia
  • Dane posiadacza licencji
  • Informacje o aplikacji, którą można aktywować za pomocą licencji
  • Data rozpoczęcia, data wygaśnięcia lub okres ważności licencji
 • Licencja
  Ograniczone czasowo prawo do korzystania z aplikacji, udzielone na mocy Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
  Licencja zapewnia następujące rodzaje usług:
  • Korzystanie z aplikacji na jednym lub kilku urządzeniach. Liczba urządzeń, na których można korzystać z aplikacji, jest określona w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
  • Kontakt z pomocą techniczną Kaspersky.
  • Otrzymywanie innych usług od firmy Kaspersky i jej partnerów w okresie ważności licencji. Inne usługi są określone w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
 • Usługi Premium firmy Kaspersky (płatna usługa pomocy technicznej)
  Usługi profesjonalne (KPS) i pomoc techniczna Kaspersky Premium (MSA) pomogą rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem IT z najwyższym priorytetem i zapewnią ciągłość działalności.
  Dowiedz się więcej na temat poniższych usług:
 • Posiadacz praw
  Właściciel wyłącznych praw do Oprogramowania Kaspersky.
 • Oprogramowanie
  Oprogramowanie, w tym wszelkie aktualizacje oraz wszystkie powiązane materiały i dokumenty.
 • Certyfikat usług profesjonalnych Kaspersky (KPS)
  Ten dokument uprawnia do korzystania z profesjonalnych usług firmy Kaspersky zgodnie z warunkami posiadanego certyfikatu.
 • Standardowa pomoc techniczna
  Publicznie dostępne usługi obejmujące przetwarzanie żądań związanych z instalacją, konserwacją, identyfikacją i rozwiązywaniem problemów związanych z aplikacjami oprogramowania Kaspersky.

  Dowiedz się więcej na temat standardowej pomocy technicznej Kaspersky.

  Konkretny czas reakcji jest określony tylko dla płatnych usług wsparcia. Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach standardowej pomocy technicznej będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Czas reakcji może się różnić w zależności od obłożenia.

 • Plik klucza
  Plik w formacie ХХХХХХХ.key (wygenerowany przez firmę Kaspersky), który zawiera informacje o Oprogramowaniu, Użytkownikach końcowych i istotnych warunkach Umowy licencyjnej.
 • Pliki zrzutu (zrzut pamięci)
  Pliki zawierające dane z pamięci systemowej w momencie utworzenia zrzutu.
 • Pliki z informacjami o systemie
  Dane zawierające informacje o komputerze.
 • Pliki śledzenia
  Dane zawierające informacje o wykonywaniu poleceń aplikacji krok po kroku. Dane te umożliwiają określenie, na którym etapie wystąpił błąd. Pliki śledzenia zawierają informacje i komponent aplikacji, który spowodował zdarzenie.
Co to jest licencja i kod aktywacyjny?

Licencja to ograniczone czasowo prawo do korzystania z aplikacji, przyznane na mocy Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

Po zakupie licencji otrzymasz plik klucza z rozszerzeniem .key lub kod aktywacyjny z unikalnym ciągiem 20 znaków alfanumerycznych następującego typu: ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ. Plik klucza i kod aktywacyjny są wymagane do aktywacji aplikacji i utworzenia konta w Kaspersky CompanyAccount.

Licencja pozwala na:

 • Korzystanie z aplikacji na jednym lub kilku urządzeniach. Liczba urządzeń, na których można korzystać z aplikacji, jest określona w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
 • Kontakt z pomocą techniczną Kaspersky.
 • Otrzymywanie innych usług od firmy Kaspersky lub jej partnerów w okresie obowiązywania licencji. Inne usługi są określone w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

Jeśli masz kilka rozwiązań biznesowych Kaspersky, dodaj ich licencje do konta Kaspersky CompanyAccount, aby móc korzystać z pomocy technicznej.

Kody aktywacyjne i pliki kluczy nie są automatycznie dodawane do konta Kaspersky CompanyAccount. Dodaj je ręcznie.

Dowiedz się więcej o kodach aktywacyjnych, licencjach i kluczach licencyjnych.

Jak dodać licencję do konta Kaspersky CompanyAccount?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do menu Licencje.

 

Przejście do menu Licencje w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Dodaj:
  • Kod aktywacyjny. Wpisz kod w polu Dodaj licencję i kliknij Dodaj kod.

 

Wprowadzanie kodu aktywacyjnego w polu „Dodaj licencję”

 

  • Plik klucza. Kliknij Wczytaj plik, wybierz plik klucza i kliknij Otwórz (Open).

 

Przesyłanie pliku klucza w usłudze Kaspersky CompanyAccount

 

Następnie pojawi się menu Licencje:

 • Kod aktywacyjny lub nazwa pliku klucza
 • Produkt, dla którego przeznaczony jest kod aktywacyjny lub plik klucza
 • Data wygaśnięcia

 

Wyświetlanie listy dodanych licencji w Kaspersky CompanyAccount
Jak wyświetlić dołączone licencje w Kaspersky CompanyAccount?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do menu Licencje.

 

Przejście do menu Licencje w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Na liście licencji znajdź blok z potrzebną licencją i zobacz jego ogólne informacje.

 

Wyświetlanie listy dołączonych licencji w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Kliknij Ikona strzałki do wyświetlania pełnych informacji o licencji w Kaspersky CompanyAccount w prawym górnym rogu wymaganej licencji, aby wyświetlić pełne informacje na jej temat:
  • Liczba węzłów
  • Numer seryjny
  • ID zamówienia
  • Data dodania
  • Plik klucza
Jak skonfigurować wyświetlanie licencji w Kaspersky CompanyAccount?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do menu Licencje.

 

Przejście do menu Licencje w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Możesz filtrować licencje według statusu, korzystając z listy rozwijanej Pokaż licencje: Wszystkie, Aktywne, Wygasłe, Nieaktywne i Zablokowane.

 

Filtrowanie licencji według statusu w Kaspersky CompanyAccount

 

Wyświetlone zostaną tylko licencje o wybranym statusie.

 1. Kliknij opcję Data wygaśnięcia, aby posortować licencje rosnąco lub malejąco.

 

Sortowanie licencji według daty wygaśnięcia w Kaspersky CompanyAccount

 

Licencje zostaną posortowane według określonej kolejności.

Jak usunąć licencję z konta Kaspersky CompanyAccount?
Nie usuwaj aktywnych licencji na produkty, z których korzystasz, aby nie stracić możliwości uzyskania pomocy technicznej.

Nie ma potrzeby przechowywania wygasłych licencji w Kaspersky CompanyAccount, możesz je usunąć, dzięki czemu pozostaną tylko te aktywne:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do menu Licencje.

 

Przejście do menu Licencje w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Kliknij Ikona strzałki po prawej stronie odpowiedniej licencji i kliknij Usuń licencję.

 

Usuwanie licencji w usłudze Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Kliknij Usuń.
  Nie możesz dodać wygasłej licencji do swojego konta.

 

Potwierdzanie usunięcia licencji w Kaspersky CompanyAccount
Dlaczego licencja została zablokowana?

Licencja może zostać zablokowana przez firmę Kaspersky, aby zapobiec jej nielegalnemu wykorzystaniu.

Dalsze korzystanie z oprogramowania Kaspersky będzie możliwe dopiero po aktywowaniu zablokowanej licencji za pomocą nowego kodu aktywacyjnego.

Jeśli Twoja licencja została zablokowana, utwórz zgłoszenie do pomocy technicznej Kaspersky:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij Nowe zgłoszenie.

 

Tworzenie nowego zgłoszenia w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Wybierz kategorię Pytanie dotyczące CompanyAccount / actywacja wsparcia Premium (MSA).

 

Wybór kategorii „Pytanie dotyczące aktywacji konta CompanyAccount / pomocy technicznej Premium (MSA)”.

 

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia.
  • W polu Temat wpisz „Zablokowana licencja”.
  • Opisz swój problem w polu Opis.
  • Podaj kod aktywacyjny lub prześlij plik klucza zablokowanej licencji.
  • Kliknij Wyślij zgłoszenie.

Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane. Potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail podany na Twoim koncie. W menu Zgłoszenia możesz śledzić status swojego zgłoszenia. Czas reakcji specjalisty ds. wsparcia technicznego różni się w zależności od Twojego poziomu wsparcia.

Czym są zgodne produkty?

Produkty zgodne z licencją to aplikacje, które można aktywować za pomocą jednej licencji.

Aby wyświetlić listę kompatybilnych produktów w Kaspersky CompanyAccount:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do menu Licencje.

 

Przejście do menu Licencje w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Kliknij Pobierz aplikacje w bloku potrzebnej licencji.

 

Wyświetlanie kompatybilnych aplikacji w usłudze Kaspersky CompanyAccount

 

Wyświetlona zostanie lista aplikacji zgodnych z Twoją licencją.

 

Lista aplikacji zgodnych z licencją
Otrzymano wiadomość e-mail, że nie można dodać licencji

W niektórych przypadkach możesz otrzymać wiadomość e-mail z informacją, że dodanie licencji zostało odrzucone.

Jeśli masz pewność, że ta licencja jest aktywna, utwórz żądanie do Kaspersky CompanyAccount:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij Nowe zgłoszenie.

 

Tworzenie nowego zgłoszenia w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Wybierz kategorię Pytanie dotyczące CompanyAccount / actywacja wsparcia Premium (MSA).

 

Wybór kategorii „Pytanie dotyczące aktywacji konta CompanyAccount / pomocy technicznej Premium (MSA)”.

 

 1. W formularzu zgłoszenia podaj: temat, szczegółowy opis problemu, kod aktywacyjny lub plik klucza oraz informacje o licencji, którą próbujesz dodać.
 2. Kliknij Wyślij zgłoszenie.

Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane. Potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail podany na Twoim koncie. W menu Zgłoszenia możesz śledzić status swojego zgłoszenia. Czas reakcji specjalisty ds. wsparcia technicznego różni się w zależności od Twojego poziomu wsparcia.

Otrzymano powiadomienie, że wymagana jest dodatkowa weryfikacja licencji

W niektórych przypadkach, po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego lub przesłaniu pliku klucza, w sekcji Licencje może pojawić się powiadomienie o dodatkowej weryfikacji licencji.

 

Powiadomienie o dodatkowej weryfikacji licencji

 

Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, licencja zostanie dodana do konta Kaspersky CompanyAccount. Otrzymasz potwierdzenie pocztą elektroniczną.

W przeciwnym razie otrzymasz powiadomienie, że licencja została odrzucona. Jeśli masz pewność, że ta licencja jest aktywna, utwórz żądanie do Kaspersky CompanyAccount, korzystając z tej instrukcji.

Ta sama licencja jest wyświetlana dwukrotnie w sekcji "Licencje"

Na liście licencji ta sama licencja może być widoczna dwukrotnie, jeśli obejmuje 2 aplikacje. Każda z tych licencji będzie miała unikalne pliki kluczy.

Czym jest certyfikat MSA?

Certyfikat MSA to dokument wydawany przez firmę Kaspersky i wysyłany na adres e-mail klienta po aktywacji umowy serwisowej (MSA) w ramach usługi Kaspersky Premium Support.

Możesz znaleźć aktywowaną umowę i wydany certyfikat w menu Umowy w Kaspersky CompanyAccount.

Czym jest certyfikat KPS?

Certyfikat KPS jest wymagany, jeśli chcesz otrzymywać profesjonalne usługi Kaspersky.

Zakupione certyfikaty KPS nie są wyświetlane w Kaspersky CompanyAccount i nie można ich dodać do portalu.

Jak aktywować umowę na rozszerzoną pomoc techniczną?

Aby rozpocząć korzystanie z pomocy technicznej Kaspersky Premium (rozszerzona pomoc techniczna), należy aktywować umowę za pośrednictwem konta Kaspersky CompanyAccount:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij Nowe zgłoszenie.

 

Otwarcie formularza w celu utworzenia zgłoszenia w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Wybierz kategorię Pytanie dotyczące CompanyAccount / aktywacja wsparcia Premium (MSA).

 

Wybór kategorii „Pytanie dotyczące aktywacji CompanyAccount / umowy”.

 

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia.
  • W polu Temat: wpisać „Aktywacja umowy”.
  • W polu Opis należy podać numer zamówienia i listę osób kontaktowych, które będą korzystać z MSA. Lista kontaktów powinna zawierać imiona i nazwiska pracowników, adresy e-mail i numery telefonów.

   Jeśli nie możesz znaleźć numeru zamówienia, poinformuj nas o tym w polu Opis.

  • Kliknij Wyślij zgłoszenie.

 

Tworzenie zgłoszenia o aktywację umowy w Kaspersky CompanyAccount

 

Po przetworzeniu wniosku umowa zostanie aktywowana. Wydany certyfikat MSA zostanie wysłany na podany adres e-mail.

Jak wyświetlić umowy w Kaspersky CompanyAccount?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Otwórz menu Umowy.

Na tej stronie zostaną wyświetlone wszystkie aktywowane umowy pomocy technicznerj premium (MSA) wraz z datami ich rozpoczęcia i wygaśnięcia.

 

Wyświetlanie umów pomocy technicznej premium w usłudze Kaspersky CompanyAccount

 

Jeśli liczba zgłoszeń jest ograniczona zgodnie z warunkami umowy MSA, zobaczysz, ile zgłoszeń jest obecnie dostępnych.

 

Limit liczby zgłoszeń do pomocy technicznej Kaspersky Premium

 

Umowy nie będą wyświetlane w tej sekcji, jeśli MSA nie są aktywowane. Jeśli chcesz aktywować umowę, zapoznaj się z tym poradnikiem.

 

Komunikat „Nie dodano żadnych umów pomocy technicznej premium”
Czy mogę przenieść saldo dostępnych zgłoszeń do nowej umowy, jeśli stara wygasła?

Jeśli Twoja umowa MSA wygasła, nie możesz przenieść salda pozostałych zgłoszeń do nowej umowy.

Kategorie zgłoszeń

Aby wyświetlić kategorie zgłoszeń w Kaspersky CompanyAccount, kliknij przycisk Nowe zgłoszenie.

Otwieranie strony „Wybór kategorii zgłoszenia” w Kaspersky CompanyAccount

Możesz wybrać jedną z pięciu kategorii zgłoszeń:

 1. Prześlij pytanie do wsparcia technicznego

  Zadaj pytania dotyczące rozwiązań korporacyjnych Kaspersky , korzystając z instrukcji.

 2. Pytanie dotyczące CompanyAccount / aktywacja pomocy technicznej premium (MSA)
  • Zadaj pytanie dotyczące Kaspersky CompanyAccount lub zgłoś błędy występujące podczas korzystania z portalu.
  • Zostaw swoją opinię o Kaspersky CompanyAccount.
  • Aktywuj umowę pomocy technicznej Kaspersky Premium (MSA). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z tym poradnikiem.
 3. Podziel się opinią: przekaż komplement lub zgłoś reklamację

  Wyraź opinię na temat jakości wsparcia technicznego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z tym poradnikiem.

 4. Portal Open Kaspersky Threat Intelligence

  Sprawdź podejrzane wskaźniki zagrożeń (pliki, skróty, adresy IP lub adresy internetowe), zgłoś fałszywy wynik pozytywny lub nowego wirusa na portalu OpenTIP. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z tym poradnikiem.

 5. Poproś o certyfikat APN

  Uzyskaj certyfikat usługi Apple Push Notification (APN) do zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemem iOS. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z tym poradnikiem.

Jak utworzyć zgłoszenie do wsparcia technicznego?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij Nowe zgłoszenie.
 3. Wybierz Prześlij pytanie do wsparcia technicznego.
Wybór kategorii "Prześlij zgłoszenie do wsparcia technicznego"
 1. Wypełnij pola: Zakres ochrony, Produkt, Wersja produktu.

   

  Jeśli w formularzu zgłoszenia zostaniesz poproszony o zainstalowanie najnowszej poprawki dla Twojej aplikacji, zalecamy to zrobić, ponieważ może to pomóc w rozwiązaniu problemu.
  Jeśli problem nie ustąpi, ponownie prześlij zgłoszenie.

   

Monit o zainstalowanie najnowszego pakietu aktualizacji
 1. Wypełnij pozostałe pola formularza:
  • Poziom wsparcia
   Jeśli limit zgłoszeń w ramach wsparcia technicznego Premium został przekroczony lub jeśli wybrano produkt, który nie jest objęty planem, możesz utworzyć tylko zgłoszenie do standardowego wsparcia technicznego.
  • Wersja systemu operacyjnego
  • Typ zgłoszenia
  • Podtyp zgłoszenia
  • Temat zgłoszenia
  • Opis, w którym należy opisać problem i kroki do jego odtworzenia
   Opisz incydent z uwzględnieniem naszych zaleceń. Zwiększy to szybkość przetwarzania Twojego wniosku i zmniejszy liczbę dodatkowych pytań.
 1. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Zdarzenie krytyczne. Uważnie przeczytaj Warunki świadczenia usług dla zdarzeń krytycznych i zaznacz pole wyboru poniżej, jeśli zgadzasz się z warunkami.
  Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Twoja umowa (MSA) przewiduje tworzenie incydentów krytycznych.
Zaznaczenie pola wyboru „Incydent krytyczny” w formularzu zgłoszenia
 1. Kliknij Prześlij plik, aby załączyć niezbędne pliki.
  Jeśli przesyłasz plik do Kaspersky CompanyAccount po raz pierwszy, zaakceptuj warunki Regulaminu udostępniania danych.

  Możesz przesłać maksymalnie 3 pliki o rozmiarze nieprzekraczającym 4 GB każdy. Jeśli rozmiar załączonego pliku przekracza 4 GB, poproś o przesłanie linku.

 2. Kliknij Wyślij zgłoszenie.

Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane. Potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail podany na Twoim koncie. W menu Zgłoszenia możesz śledzić status swojego zgłoszenia. Czas reakcji specjalisty ds. wsparcia technicznego różni się w zależności od Twojego poziomu wsparcia.

Jak ograniczyć dostęp do tworzenia zgłoszeń pomocy technicznej Premium (MSA)?

Aktywując umowę MSA, podaj listę osób kontaktowych, którym ma zostać przyznany dostęp, w następującym formacie: imiona i nazwiska pracowników, adresy e-mail i numery telefonów. Lista ta zostanie wskazana w wydanym certyfikacie MSA. Pozostali pracownicy Twojej firmy nie będą mieli dostępu do pomocy technicznej Premium.

Jeśli nie masz dostępu do pomocy technicznej Kaspersky Premium, wyślij zgłoszenie na standardowych warunkach.

Nie mam dostępu do tworzenia zgłoszeń do pomocy technicznej Kaspersky Premium (MSA)

Podczas aktywacji umowy MSA określana jest lista pracowników, którzy otrzymują dostęp do tworzenia zgłoszeń w ramach tego wsparcia. Jeśli nie znajdujesz się na tej liście, nie możesz tworzyć zgłoszeń do pomocy technicznej Premium.

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij zgłoszenie do działu pomocy technicznej firmy Kaspersky, korzystając z tego przewodnika.

Jak znaleźć i filtrować zgłoszenia?
Aby przeglądać i filtrować zgłoszenia, zaloguj się na swoje konto Kaspersky CompanyAccount i otwórz menu Zgłoszenia.
Jak wyświetlić zgłoszenia
 1. Na rozwijanej liście Autor zaznacz Wszyscy użytkownicy lub Ja.
 2. Z listy rozwijanej Status zgłoszenia wybierz Wszystkie.

Wyświetlanie wszystkich zgłoszeń

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą przeglądać i zarządzać zgłoszeniami innych użytkowników Kaspersky CompanyAccount w Twojej organizacji.

Zgłoszenia utworzone w ramach pomocy technicznej Premium będą oznaczone specjalną ikoną i będą zawierać nazwę umowy.

Ikona i nazwa umowy przypisane do zgłoszenia pomocy technicznej Premium.

Jak filtrować zgłoszenia według statusu
 1. Wybierz wymagany status z listy rozwijanej Status zgłoszenia.

Filtrowanie zgłoszeń według statusu w Kaspersky CompanyAccount

Jak znaleźć zgłoszenie
 1. Kliknij Ikona szkła powiększającego po prawej stronie filtrów.
Obsługiwane jest tylko wyszukiwanie według identyfikatora zgłoszenia.

Wyszukiwanie zgłoszeń według identyfikatora w Kaspersky CompanyAccount

 1. Wpisz identyfikator zgłoszenia i naciśnij Enter na klawiaturze.
  Jeśli zgłoszenie jest obecne w systemie, zostanie wyświetlone na stronie.

Aby powrócić do wcześniej ustawionych filtrów, kliknij przycisk Ikona krzyżyka „X” znajdująca się obok pola wprowadzania identyfikatora zgłoszenia.

Co oznaczają statusy zgłoszeń?

Lista zgłoszeń Kaspersky CompanyAccount pokazuje status każdego z nich.

 • W toku: Zgłoszenie zostało zarejestrowane, a sprawa jest przetwarzana przez dział pomocy technicznej.
 • Oczekujące na Twoją odpowiedź: Zgłoszenie jest przetwarzane, ale dział pomocy technicznej prosi Cię o dodatkowe informacje w celu rozwiązania problemu.
 • Rozwiązano (dostarczono rozwiązanie): problem został rozwiązany, a rozwiązanie zostało do Ciebie wysłane.
 • Rozwiązane (brak informacji): Żądanie zostało przetworzone. Rozwiązanie zostało wysłane do Ciebie lub poproszono Cię o dodatkowe informacje, ale po kilku dniach nie otrzymano odpowiedzi.
 • Zamknięte przez inżyniera pomocy technicznej: zgłoszenie zostało zamknięte kilka dni po dostarczeniu Ci rozwiązania.
 • Zamknięte (przekazane): Status ten jest przypisany do zgłoszeń z kategorii Portal Open Kaspersky Threat Intelligence. Oznacza to, że żądanie zostało przekazane do rozwiązania do odpowiedniego działu firmy. Odpowiedź otrzymasz pocztą elektroniczną.
 • Anulowane przez inżyniera pomocy technicznej: Zgłoszenie zostało anulowane przez inżyniera pomocy technicznej.
 • Anulowane przez klienta: Użytkownik kliknął Zamknij zgłoszenie i zamknął sprawę.
 • Anulowane (licencja lub umowa wygasły): zgłoszenie zostało anulowane, ponieważ licencja lub umowa wygasły.
Czym jest zdarzenie krytyczne?
Tworzenie zdarzeń krytycznych (w tym zdarzeń wirusowych) jest dostępne dla firm, które wykupiły usługę pomocy technicznej Premium (MSA).

Zdarzenie krytyczne (wirusowe) oznacza atak wirusa lub nieprawidłowe zachowanie produktu firmy Kaspersky, które ma wpływ na ciągłość działalności klienta. W rezultacie mogą wystąpić następujące sytuacje:

 • zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu produktu lub systemu operacyjnego klienta;
 • utrata lub naruszenie danych;
 • zmiana ustawień domyślnych na niezabezpieczone lub inne kwestie bezpieczeństwa.

Lista zdarzeń krytycznych obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • atak wirusa;
 • cała sieć lokalna (lub jej krytyczna część) przestaje działać;
 • wyniki fałszywie pozytywne dla plików znajdujących się w systemach istotnych dla biznesu.
Jak odpowiedzieć na zgłoszenie ze statusem „Oczekiwanie na moją odpowiedź”?

Status zgłoszenia Oczekiwanie na moją odpowiedź (lub Oczekuje na Twoją odpowiedź) oznacza, że pomoc techniczna potrzebuje więcej informacji, aby rozwiązać problem. Aby odpowiedzieć na zgłoszenie:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do menu Status zgłoszenia.
 3. Wybierz status zgłoszenia Oczekuje.
Wybór statusu zgłoszenia „Oczekiwanie na moją odpowiedź”
 1. Wybierz i otwórz odpowiednie zgłoszenie.
 2. Kliknij Odpowiedz.
Otwieranie formularza odpowiedzi na zgłoszenie „Oczekującego na moją odpowiedź”
 1. Wprowadź swoją odpowiedź. W razie potrzeby możesz dodać plik, klikając przycisk Prześlij plik.
  Możesz przesłać maksymalnie 3 pliki o rozmiarze nieprzekraczającym 4 GB każdy.
 2. Kliknij Wyślij wiadomość.

 

Wysyłanie wiadomości dotyczącej zgłoszenia „Oczekującego na moją odpowiedź”
Jak wyświetlić historię konwersacji w zgłoszeniu?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do menu Zgłoszenia.
 3. Wybierz i otwórz odpowiednie zgłoszenie.
Wybór zgłoszenia w Kaspersky CompanyAccount
 1. Kliknij Pokaż rozmowę. Przycisk pojawia się, jeśli historia konwersacji jest wystarczająco duża.
Przycisk „Pokaż konwersację”
Jak zamknąć nieaktualne zgłoszenie?

Można zamknąć zgłoszenie, jeśli samodzielnie rozwiązano problem lub zgłoszenie nie jest już aktualne.

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do menu Zgłoszenia.
 3. Wybierz i otwórz odpowiednie zgłoszenie.
Wybór zgłoszenia w Kaspersky CompanyAccount
 1. Kliknij Zamknij zgłoszenie.
Zamykanie zgłoszenia w Kaspersky CompanyAccount
 1. W otwartym oknie potwierdź zamknięcie sprawy.

Aby zobaczyć wszystkie zamknięte i anulowane zgłoszenia, przejdź do menu Zgłoszenia i wybierz opcję Nieaktywne (zamknięte lub anulowane).

Wyświetlanie zamkniętych i anulowanych zgłoszeń
Jak sprawdzić plik lub link w OpenTIP?

Możesz sprawdzać pliki, sumy kontrolne plików, adresy IP lub adresy internetowe pod kątem zagrożeń, złośliwego oprogramowania i wirusów za pomocą OpenTIP.

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij Nowe zgłoszenie.
 3. Wybierz kategorię Portal Open Kaspersky Threat Intelligence.

Nastąpi przekierowanie do OpenTIP, gdzie możesz sprawdzić podejrzane wskaźniki pod kątem zagrożeń. Maksymalny rozmiar pliku wynosi do 256 MB.

Jak uzyskać certyfikat dla usługi powiadomień Apple Push Notification (APN)?

Aby zarządzać urządzeniami mobilnymi z systemem iOS, należy uzyskać certyfikat usługi Apple Push Notification (certyfikat APN). Możesz otrzymać certyfikat APN w Kaspersky CompanyAccount przy użyciu podpisanego przez siebie CSR:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij Nowe zgłoszenie.
 3. Wybierz kategorię Wniosek o wydanie certyfikatu APN.
 4. Załącz plik w formacie CSR, klikając przycisk Wybierz plik CSR. Maksymalny rozmiar pliku to 5 KB.
 5. Kliknij Wyślij zgłoszenie.
Wysyłanie zgłoszenia „Wniosek o wydanie certyfikatu APN” w celu otrzymania certyfikatu APN
W jaki sposób zadać pytanie dotyczące Kaspersky CompanyAccount?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij Nowe zgłoszenie.
 3. Wybierz kategorię Pytanie dotyczące CompanyAccount / aktywacja wsparcia Premium (MSA).
Wybór kategorii „Pytanie dotyczące aktywacji konta CompanyAccount / pomocy technicznej Premium (MSA)”.
 1. W formularzu zgłoszenia wypełnij pola Temat i Opis. W razie potrzeby możesz dodać plik, klikając przycisk Wczytaj plik.
 2. Kliknij Wyślij zgłoszenie.
Tworzenie i wysyłanie zgłoszenia

Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane. Potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail podany na Twoim koncie. W menu Zgłoszenia możesz śledzić status swojego zgłoszenia. Czas reakcji specjalisty ds. wsparcia technicznego różni się w zależności od Twojego poziomu wsparcia.

Jak zostawić komentarz na temat jakości pomocy technicznej?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij Nowe zgłoszenie.
 3. Wybierz kategorię Przekaż opinię: pochwały lub skargi.
 4. Wypełnij formularz:
  • Z listy rozwijanej Temat opinii wybierz typ zgłoszenia.
  • W polu Wiadomość napisz swoją opinię na temat jakości pomocy technicznej.
  • Z listy rozwijanej Powiązane zgłoszenie wybierz zgłoszenie, którego dotyczy dana opinia.
 5. Kliknij Wyślij zgłoszenie.
Tworzenie i wysyłanie zgłoszenia

Twoja opinia zostanie przesłana do działu pomocy technicznej. Po zarejestrowaniu zgłoszenia otrzymasz powiadomienie e-mail. W menu Zgłoszenia możesz śledzić status swojego zgłoszenia.

Jak zarządzać zgłoszeniami tworzonymi przez innych użytkowników w mojej firmie?
Tylko użytkownik z uprawnieniami administratora może przeglądać i zarządzać zgłoszeniami innych użytkowników Kaspersky CompanyAccount z Twojej firmy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z tym poradnikiem.

Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz przeglądać wszystkie zgłoszenia innych użytkowników w Kaspersky CompanyAccount swojej firmy:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do menu Zgłoszenia.
 3. Na rozwijanej liście Autor zaznacz Wszyscy użytkownicy.

Użytkownik z uprawnieniami administratora może:

 • Otwórz dowolne zgłoszenie i wyświetl jego szczegóły.
 • Wyświetl pełną konwersację zgłoszenia, klikając opcję Pokaż konwersację.
 • Odpowiedz na każde zgłoszenie ze statusem Oczekujące na moją odpowiedź i podaj dodatkowe informacje, klikając przycisk Odpowiedz.
 • Zamknij dowolne zgłoszenie, klikając przycisk Zamknij zgłoszenie.
Informacje o powiadomieniach w Kaspersky CompanyAccount

Możesz otrzymać następujące powiadomienia na swój adres e-mail:

 • Rejestracja w Kaspersky CompanyAccount
 • Odzyskiwanie lub zmiana hasła
 • Dodanie lub usunięcie licencji
 • Wniosek o rejestrację
 • Dodanie nowego użytkownika w Kaspersky CompanyAccount (dostępne dla użytkowników z rolą administratora)
 • Odpowiedź działu pomocy technicznej firmy Kaspersky na Twoje zgłoszenia
 • Ankiety jakości wsparcia technicznego po zamknięciu zgłoszenia
 • Automatyczne odpowiedzi
 • Inne powiadomienia
Czym jest automatyczna odpowiedź?

Automatyczna odpowiedź (auto-reply) zostanie wysłana do Ciebie po przesłaniu nowego zgłoszenia do działu pomocy technicznej firmy Kaspersky. Automatyczne odpowiedzi są generowane na podstawie częstych zgłoszeń z podobnymi problemami i obejmują:

 • Wskazówki i zalecenia, które mogą pomóc Ci rozwiązać problem
 • Listę informacji, które należy przekazać do działu pomocy technicznej
Jak uzupełnić utworzone zgłoszenie do pomocy technicznej?

Po zarejestrowaniu zgłoszenia otrzymasz powiadomienie e-mail. Wiadomość e-mail będzie zawierała identyfikator przypisany do Twojego zgłoszenia.

Jeśli chcesz wyjaśnić swoje zgłoszenie lub przesłać dodatkowe pliki, możesz odpowiedzieć na tę wiadomość e-mail bez zmiany tematu wiadomości.

Czym jest ankieta jakości wsparcia technicznego?

Po zamknięciu zgłoszenia do pomocy technicznej otrzymasz na swój adres e-mail ankietę dotyczącą jakości pomocy technicznej.

Aby ocenić jakość pomocy technicznej, kliknij odpowiednią ocenę w otrzymanej wiadomości e-mail, wypełnij formularz ankiety, który zostanie otwarty, i kliknij przycisk Wyślij moją odpowiedź.

Jeśli chcesz zostawić komentarz bez oceny, przejdź do formularza ankiety za pośrednictwem linku w wiadomości e-mail, odpowiedz na pytania i kliknij Wyślij moją odpowiedź.

Nie pamiętam hasła

Aby odzyskać hasło do konta Kaspersky CompanyAccount:

 1. Otwórz stronę logowania do Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij Nie pamiętasz hasła?.

 

Przejście do formularza odzyskiwania hasła w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Wprowadź adres e-mail użyty podczas rejestracji w Kaspersky CompanyAccount. Wprowadź znaki kontrolne i kliknij Kontynuuj.

 

Odzyskiwanie hasła w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Otwórz wiadomość e-mail od Kaspersky CompanyAccount. Kliknij link w tej wiadomości e-mail, aby utworzyć nowe hasło.

  Hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • składać się z co najmniej 8 znaków;
  • zawierać wielkie i małe litery (A-z);
  • zawierać co najmniej jeden znak specjalny (!, @, # itp.);
  • zawierać co najmniej jedną cyfrę (0-9);
  • spacje są niedozwolone.
  Hasło nie może przypominać adresu e-mail użytego jako nazwa użytkownika.
 2. Kliknij Ustaw hasło.
Jak zmienić adres e-mail?
Adres e-mail dla Twojego konta Kaspersky CompanyAccount nie może zostać zmieniony.

Jeśli chcesz zmienić adres e-mail dla konta lub konto zostało skonfigurowane dla pracownika, który opuścił Twoją firmę:

 1. Utwórz nowe konto z innym adresem e-mail.
 2. Aby przenieść dane z poprzedniego konta na nowe, prześlij zgłoszenie w kategorii Pytanie dotyczące aktywacji konta CompanyAccount / pomocy technicznej Premium (MSA) korzystając z tej instrukcji.
 3. Usuń swoje poprzednie konto.
Jak zmienić hasło?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, obok przycisku Wyloguj.
 3. Kliknij Zresetuj hasło w sekcji Zresetuj hasła.

 

Resetowanie hasła w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Otrzymasz wiadomość e-mail na adres e-mail używany na koncie Kaspersky CompanyAccount. Otwórz tę wiadomość e-mail i kliknij Resetuj hasło.
 2. Wprowadź nowe hasło, które musi spełniać następujące warunki:
  • składać się z co najmniej 8 znaków;
  • zawierać wielkie i małe litery (A-z);
  • zawierać co najmniej jeden znak specjalny (!, @, # itp.);
  • zawierać co najmniej jedną cyfrę (0-9);
  • spacje są niedozwolone.
  Hasło nie może przypominać adresu e-mail użytego jako nazwa użytkownika.
 3. Kliknij Ustaw hasło.
Jak zmienić dane osobowe?

Aby zmienić imię, nazwisko, kraj lub nazwę oddziału, które zostały podane podczas rejestracji w Kaspersky CompanyAccount:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, obok przycisku Wyloguj.
 3. Zmień swoje dane osobowe w sekcji Informacje o użytkowniku.
  Aby dodać lub usunąć oddział, prześlij zgłoszenie do działu pomocy technicznej firmy Kaspersky. Wybierz kategorię Pytanie dotyczące aktywacji konta CompanyAccount / pomocy technicznej Premium (MSA).
 4. Kliknij Zapisz zmiany.

 

Zmiana danych osobowych w Kaspersky CompanyAccount
Jak usunąć moje konto?
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, obok przycisku Wyloguj.
 3. Przejdź do sekcji Usuń konto użytkownika. Zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Usuń konto.

 

Usuwanie konta użytkownika w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Otrzymasz wiadomość e-mail od Kaspersky CompanyAccount. Kliknij link z tej wiadomości e-mail, wprowadź hasło do konta Kaspersky CompanyAccount i potwierdź usunięcie konta.
  Link potwierdzający jest ważny przez 7 dni.

W razie potrzeby możesz ponownie zarejestrować się w Kaspersky CompanyAccount przy użyciu tego samego adresu e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z tymi instrukcjami.

Ponowna rejestracja przy użyciu tego samego adresu e-mail nie przywróci historii Twojego poprzedniego konta.

Aby przywrócić historię poprzednich zgłoszeń, prześlij zgłoszenie do działu pomocy technicznej, wybierając kategorię Pytanie dotyczące aktywacji konta CompanyAccount / pomocy technicznej Premium (MSA). Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z tych instrukcji.

Kto jest właścicielem konta i administratorem w Kaspersky CompanyAccount?

Pierwszy przedstawiciel firmy, który zarejestruje się w Kaspersky CompanyAccount i doda licencję, staje się właścicielem konta firmowego. Użytkownik ten uzyskuje pełne prawa administratora, w tym prawo do przeglądania wszystkich innych użytkowników i ich żądań oraz do usuwania konta firmowego.

Właściciel konta może przyznać innym użytkownikom określony zestaw uprawnień administratora, ale nie może zostać właścicielem konta firmowego ani go usunąć.

Administrator może:

 • Przeglądać, edytować i zamykać wnioski innych użytkowników z ich firmy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z tymi instrukcjami.
 • Zarządzać innymi kontami użytkowników w swojej firmie.
 • Otrzymywać powiadomienia o dodawaniu i usuwaniu innych użytkowników ze swojej firmy.
 • Zapraszać nowych użytkowników do dołączenia do Kaspersky CompanyAccount.

Aby zmienić właściciela konta w Kaspersky CompanyAccount, prześlij zgłoszenie do działu pomocy technicznej, wybierając kategorię Pytanie dotyczące aktywacji konta CompanyAccount / pomocy technicznej Premium (MSA). Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z tych instrukcji. W swoim zgłoszeniu określ konto użytkownika, które powinno zostać właścicielem konta firmowego.

Jak dodać logo firmy?
Tylko właściciel konta firmowego i administratorzy mogą dodać logo firmy w Kaspersky Company Account.
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, obok przycisku Wyloguj.
 3. W sekcji Logo firmy kliknij Wczytaj plik i wybierz plik z logiem swojej firmy.
  Przesłany plik nie może przekraczać 64 px wysokości i 200 px długości. Dostępne formaty: jpg, jpeg, png, gif.

 

Dodawanie logo firmy w Kaspersky CompanyAccount
Jak zmienić nazwę firmy?

Aby zmienić nazwę firmy w Kaspersky CompanyAccount, prześlij zgłoszenie do działu pomocy technicznej, wybierając kategorię Pytanie dotyczące aktywacji konta CompanyAccount / pomocy technicznej Premium (MSA). Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z tych instrukcji.

Jak zaprosić nowego użytkownika?
Tylko właściciel konta firmowego i administratorzy, którym właściciel przypisał to prawo, mogą zaprosić nowego użytkownika do Kaspersky CompanyAccount.
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do karty Użytkownicy.
 3. W polu Wprowadź e-mail wpisz adres e-mail użytkownika, którego chcesz zaprosić i kliknij Wyślij zaproszenie.

 

Wysyłanie zaproszenia do nowego użytkownika

 

 1. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem. W ciągu 7 dni użytkownik musi kliknąć link w otrzymanej wiadomości, wypełnić formularz i kliknąć przycisk Utwórz.
  Jeśli użytkownik z tym adresem e-mail został już dodany do konta Kaspersky CompanyAccount Twojego lub innej firmy, otrzymasz powiadomienie.

 

Utwórz konto dla nowego użytkownika Kaspersky CompanyAccount

 

Po rejestracji zaproszony użytkownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników na koncie Twojej firmy. Administrator, który wysłał zaproszenie oraz właściciel konta firmowego zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Zaprosiłem nowego użytkownika, ale link do zaproszenia wygasł.

Link z zaproszeniem jest ważny przez 7 dni. Jeśli użytkownik nie zarejestrował się w tym czasie, wyślij zaproszenie ponownie.

Jak zarządzać kontami użytkowników?
Tylko właściciel konta firmowego i administratorzy, którym właściciel przydzielił odpowiednie uprawnienia, mogą zarządzać kontami użytkowników w Kaspersky Company Account.

 

Aby zarządzać kontami użytkowników w Kaspersky CompanyAccount, zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount i otwórz zakładkę Użytkownicy.
Możesz sortować konta użytkowników według nazwiska lub filtrować je według kraju lub oddziału.

 

 

Sortowanie kont użytkowników według nazwiska i filtrowanie według kraju lub oddziału

 

W sekcji Użytkownicy właściciel konta i administratorzy mogą:

Jak zmienić dane użytkownika?
Tylko właściciel konta firmowego i administratorzy, którym właściciel przydzielił odpowiednie uprawnienia, mogą zmieniać dane użytkownika w Kaspersky Company Account.
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do karty Użytkownicy.
 3. Wybierz konto użytkownika i kliknij je.
 4. Zmień dane użytkownika w sekcji Informacje o użytkowniku:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Kraj
  • Oddział
 5. Kliknij Zapisz zmiany.
Jak zmienić uprawnienia użytkownika?
Tylko właściciel konta firmowego i administratorzy, którym właściciel przydzielił odpowiednie uprawnienia, mogą zmieniać uprawnienia użytkownika w Kaspersky Company Account.
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do karty Użytkownicy.
 3. Wybierz użytkownika, którego uprawnienia chcesz edytować i kliknij jego login.
 4. Zaznacz pola wyboru z wymaganymi uprawnieniami i kliknij przycisk Zapisz zmiany.

 

Zmiana uprawnień konta użytkownika w Kaspersky CompanyAccount
Jak zmienić hasło użytkownika?
Tylko właściciel konta firmowego i administratorzy, którym właściciel przydzielił odpowiednie uprawnienia, mogą zmieniać hasło użytkownika w Kaspersky CompanyAccount.
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do karty Użytkownicy.
 3. Wybierz użytkownika, którego hasło chcesz zmienić i kliknij jego login.
 4. Kliknij Zresetuj hasło w sekcji Zresetuj hasła.

 

Przycisk resetowania hasła w usłudze Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Poinformuj użytkownika, że instrukcje dotyczące zmiany hasła w usłudze Kaspersky CompanyAccount zostały wysłane na jego adres e-mail.
Jak usunąć konto użytkownika?
Tylko właściciel konta firmowego i administratorzy, którym właściciel przydzielił odpowiednie uprawnienia, mogą usuwać konta użytkowników w Kaspersky Company Account.
 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Przejdź do karty Użytkownicy.
 3. Wybierz konto użytkownika, które chcesz usunąć z Kaspersky CompanyAccount.
 4. Przejdź do sekcji Usuń konto użytkownika i kliknij Usuń konto użytkownika.

 

Usuwanie konta użytkownika z Kaspersky CompanyAccount
Jak usunąć konto firmowe?
Tylko właściciel konta może usunąć firmę z Kaspersky CompanyAccount.

Po usunięciu firmy:

 • Wszystkie licencje powiązane z kontem firmowym zostaną usunięte.
 • Użytkownicy usuniętej firmy nie będą mogli tworzyć zgłoszeń.

Aby usunąć konto firmowe z Kaspersky CompanyAccount:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Kaspersky CompanyAccount.
 2. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, obok przycisku Wyloguj.
 3. Przejdź do sekcji Usuń konto firmowe i kliknij Usuń firmę.

 

Usuwanie konta firmowego w Kaspersky CompanyAccount

 

 1. Otrzymasz wiadomość e-mail. Kliknij link z tej wiadomości e-mail, wprowadź hasło do konta Kaspersky CompanyAccount i potwierdź usunięcie konta.
  Link do potwierdzenia usunięcia konta będzie ważny przez 7 dni.

Po wprowadzeniu hasła Twoje konto firmowe zostanie usunięte z Kaspersky CompanyAccount.

Czy znalazłeś potrzebne informacje?
Dziękujemy za Twoją opinię!