Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdziesz najczęstsze pytania dotyczące rozwiązań dla biznesu.
Category
Subcategory
Wymagania systemowe i sprzętowe do instalacji Kaspersky Security Center

Twoje urządzenie musi spełniać minimalne wymagania systemowe i sprzętowe, aby działać z Kaspersky Security Center.

Więcej informacji na temat wymagań systemowych i sprzętowych można znaleźć w tym artykule.

Jak pobrać najnowszą wersję Kaspersky Security Center?

Na tej stronie możesz pobrać najnowszy pakiet dystrybucyjny Kaspersky Security Center.

Które porty powinny być otwarte dla Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Security Center i Kaspersky Security Center Cloud Console?

W przypadku różnych operacji w Kaspersky Endpoint Security Cloud, Kaspersky Security Center i Kaspersky Security Center Cloud Console wymagane jest otwarcie określonych portów zapory sieciowej lub serwera proxy.

Poniżej znajdziesz odnośniki do portów sieciowych używanych przez aplikacje:

Jak zainstalować Kaspersky Security Cloud?

Kaspersky Security Center można zainstalować zarówno lokalnie na jednym urządzeniu, jak i zdalnie na wielu urządzeniach za pomocą zadania zdalnej instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania Kaspersky Security Center, przeczytaj ten artykuł.

Jak zainstalować Kaspersky Security Center na klastrze?

W celu zainstalowania serwera administracyjnego Kaspersky Security Center na klastrze:

 1. Uruchom plik wykonywalny ksc_<numer_wersji>.<numer_kompilacji>_full_<język_lokalizacji>.exe.
 2. W oknie, które zostanie otwarte, uruchom Kreator instalacji serwera administracyjnego, klikając odnośnik Zainstaluj serwer administracyjny Kaspersky Security Center.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami z tego artykułu.
Co zrobić, jeśli zdalna instalacja Kaspersky Security Center nie powiedzie się na urządzeniu klienta?

Zdalna instalacja aplikacji na urządzeniu klienta może zakończyć się niepowodzeniem z powodu błędu z następujących powodów:

 • Zadanie instalacji zostało już pomyślnie zakończone na tym urządzeniu. W takim przypadku ponowna instalacja nie jest wymagana.
 • Podczas uruchamiania zadania urządzenie było wyłączone. W takim przypadku wymagane jest włączenie urządzenia i ponowne uruchomienie zadania.
 • Agent sieciowy nie może połączyć się z serwerem administracyjnym zainstalowanym na urządzeniu klienta. Aby określić przyczyny problemu, możesz użyć narzędzia do zdalnego rozwiązywania problemów z urządzeniami klienta (klactgui).
 • Jeśli agent sieciowy nie jest zainstalowany na urządzeniu klienta, podczas instalacji aplikacji mogą wystąpić następujące problemy:
  • tryb Wyłącz proste udostępnianie plików jest włączony;
  • usługa serwera nie działa;
  • niezbędne porty są zamknięte;
  • konto nie ma wystarczających uprawnień do wykonania zadania.

Aby rozwiązać problemy występujące podczas instalacji aplikacji na urządzeniu klienta, na którym nie jest zainstalowany agent sieciowy, możesz użyć narzędzia do przygotowania urządzenia do zdalnej instalacji (riprep), które znajduje się w folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center na urządzeniu z zainstalowanym serwerem administracyjnym.

Narzędzie do przygotowywania zdalnej instalacji nie działa w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP Home Edition.

Istnieją dwa tryby przygotowania urządzenia do instalacji zdalnej:

Skąd pobrać wtyczki zarządzające aplikacjami MMC dla Kaspersky Security Center i Web Console?

W tym artykule możesz pobrać wtyczki zarządzające aplikacjami MMC dla Kaspersky Security Center i Web Console.

Jak przenieść serwer administracyjny Kaspersky Security Center na inne urządzenie?

W celu przeniesienia serwera administracyjnego na inne urządzenie:

 1. Utwórz kopię zapasową danych serwera administracyjnego.
 2. Zainstaluj serwer administracyjny na wybranym urządzeniu.

  Aby uprościć proces obsługi struktury grup administracyjnych, zalecamy upewnienie się, że adres nowego serwera administracyjnego odpowiada adresowi starego serwera administracyjnego. Adres (nazwa urządzenia w sieci Windows lub adres IP) jest określony w ustawieniach agenta sieciowego w grupie Łączenie z serwerem administracyjnym.

 3. Na nowym serwerze administracyjnym odzyskaj dane serwera administracyjnego z kopii zapasowej.
 4. Jeżeli adres (nazwa urządzenia w sieci Windows lub adres IP) nowego serwera administracyjnego nie odpowiada adresowi poprzedniego, połącz urządzenia klienta z nowym serwerem administracyjnym, tworząc zadanie zmiany serwera administracyjnego dla grupy zarządzanych urządzeń na poprzednim serwerze administracyjnym.

  Jeśli adresy są zgodne, utworzenie zadania zmiany nie jest wymagane. Połączenie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem adresu podanego w ustawieniach.

 5. Usuń poprzedni serwer administracyjny.

Możesz także użyć nowego urządzenia dla DBMS. Aby zapewnić poprawną transmisję informacji, należy upewnić się, że nowy DBMS posiada takie same schematy mapowania jak poprzedni.

Jak usunąć wtyczkę zarządzającą Kaspersky Security Center ?

Aby usunąć wtyczkę do zarządzania aplikacjami:

 1. Zamknij Konsolę administracyjną, z której chcesz usunąć wtyczkę.
 2. Otwórz rejestr systemu. Aby to zrobić, wpisz regedit.exe w pasku wyszukiwania systemu Windows i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 3. Otwórz gałąź rejestru:
  • Dla systemów 32-bitowych: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\28\Plugins
  • Dla systemów 64-bitowych: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\28\Plugins

  Wszystkie wtyczki zarządzające zainstalowane w konsoli administracyjnej są wymienione w gałęzi. Nazwa zarządzanej aplikacji jest określona w parametrze DisplayName.

 4. Wybierz sekcję odpowiadającą wtyczce, którą chcesz usunąć.
 5. Otwórz parametr UninstallString i skopiuj jego wartość.

  Parametr UninstallString w rejestrze systemu Windows

 6. Otwórz wiersz polecenia i wklej skopiowaną wartość.
 7. Naciśnij Enter.

Wtyczka zostanie usunięta.

Jak zaktualizować Kaspersky Security Center i zarządzane aplikacje?

Informacje na temat aktualizowania Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji można znaleźć w tym artykule.

Serwery aktualizacji i aktywacji Kaspersky

Listę serwerów Kaspersky używanych do pobierania aktualizacji antywirusowych baz danych można znaleźć w tym artykule.

Aby uzyskać informacje na temat parametrów sieciowych używanych przez Kaspersky Security Center do interakcji z usługami zewnętrznymi, zobacz ten artykuł.

Jak opróżnić foldery zawierające aktualizacje Microsoft w Kaspersky Security Center?

Podczas korzystania z Kaspersky Security Center jako serwera WSUS następujące foldery będą stopniowo zwiększać swój rozmiar:

 • C:\ProgramData\KasperskyLab\adminkit\1093\.working\FTServer
 • C:\ProgramData\KasperskyLab\adminkit\1093\.working\wusfiles

Jeśli chcesz wyczyścić foldery i zwolnić miejsce na dysku:

 1. Otwórz Kaspersky Security Center.
 2. Przejdź do ZaawansowaneZarządzanie aplikacjamiAktualizacje oprogramowania.
 3. Wyczyść wszystkie filtry listy aktualizacji. Filtr Nie zainstalowano na urządzeniach jest domyślnie ustawiony na > 0.

Otwieranie sekcji Aktualizacje oprogramowania i czyszczenie filtrów w Kaspersky Security Center 11

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+A na klawiaturze, aby wybrać wszystkie aktualizacje.
 2. W menu skrótów aktualizacji kliknij Usuń pliki aktualizacji.

Usuwanie plików aktualizacji w Kaspersky Security Center 11

Pliki aktualizacji zostaną ustawione w kolejce do usunięcia. W zależności od obciążenia serwera administracyjnego operacja ta może zająć kilka godzin.

Informacje o aktualizacji pozostaną dostępne za pośrednictwem konsoli administracyjnej. Użyj filtrów, aby wykluczyć niektóre aktualizacje z listy.

Wyczyszczenie folderów FTServer i wusfiles będzie miało tylko tymczasowy efekt. Ich rozmiar będzie się zwiększał w miarę pobierania nowych aktualizacji.

Jak korzystać z Kaspersky Update Utility 4.0 dla Windows?

Kaspersky Update Utility 4.0 to narzędzie przeznaczone do pobierania aktualizacji dla obsługiwanych aplikacji Kaspersky.

Dzięki Kaspersky Update Utility 4.0 możesz:

 • załadować aktualizacje modułów i baz danych dla obsługiwanych aplikacji Kaspersky;
 • zaktualizować listę obsługiwanych aplikacji Kaspersky;
 • skonfigurować ustawienia pobierania aktualizacji za pomocą pliku konfiguracyjnego i graficznego interfejsu użytkownika;
 • uruchomić aktualizacje ręcznie lub ustawić harmonogram.

Informacje na temat korzystania z Kaspersky Update Utility 4.0 for Windows można znaleźć w tym artykule.

Przed wdrożeniem i uruchomieniem narzędzia skorzystaj z zaleceń zawartych w tym artykule.
Upewnij się, że Twoje urządzenie ma połączenie z internetem. Jest ono wymagane do pobierania aktualizacji i sprawdzania licencji aplikacji do aktualizacji.

W przypadku których aplikacji można aktualizować antywirusowe bazy danych za pomocą Kaspersky Update Utility 4.0?

Aby dowiedzieć się, które antywirusowe bazy danych aplikacji można aktualizować przy użyciu Kaspersky Update Utility 4.0, przeczytaj ten artykuł.

Błąd „Nie można zaktualizować ustawień zadania” w Kaspersky Security Center

Podczas korzystania z Kaspersky Security Center może wystąpić błąd „Nie można zaktualizować ustawień zadania. Ta operacja wymaga licencji na administrowanie systemem”.

Zobacz rozwiązanie tego problemu w tym artykule.

Jak uzyskać pliki śledzenia dla Kaspersky Security Center?

Podczas tworzenia zgłoszenia do pomocy technicznej Kaspersky możemy poprosić Cię o zebranie i załączenie plików śledzenia. Pliki śledzenia zawierają zapisy wszystkich działań aplikacji, co pozwala znaleźć krok, na którym wystąpił błąd.

Upewnij się, że Twoje konto użytkownika ma uprawnienia administratora.

Pliki śledzenia można zbierać na jeden z następujących sposobów:

 • Używanie narzędzia klactgui.exe. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.
 • Korzystanie z plików REG. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Dla wygody zalecamy użycie narzędzia klactgui.exe.

Jak usunąć nieużywaną licencję z Kaspersky Security Center?

Po usunięciu Kaspersky Endpoint Security for Windows z komputera klienta plik klucza może nadal pojawiać się w raporcie użycia klucza serwera administracyjnego.

W celu usunięcia nieużywanej licencji z Kaspersky Security Center:

 1. Otwórz Kaspersky Security Center.
 2. Przejdź do Zarządzanych urządzeń.
 3. Usuń komputer klienta z grupy administracyjnej.
 4. Przejdź do Nieprzypisane urządzenia.
 5. Usuń komputer klienta z bazy danych.
 6. Odśwież konsolę administracyjną, naciskając klawisz F5 na klawiaturze.
 7. Przejdź do Serwera administracyjnego i otwórz zakładkę Raporty.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy:
  • Raport dotyczący użycia kluczy licencyjnych w Kaspersky Security Center w wersji 13 i nowszych.
  • Raport użycia klucza w Kaspersky Security Center we wcześniejszych wersjach.
 9. Kliknij Odśwież w menu skrótów.

Odświeżanie raportu dotyczącego użycia kluczy licencyjnych w Kaspersky Security Center

Jeśli Kaspersky Endpoint Security for Windows jest ponownie zainstalowany na komputerze, a wpisy nie zostały usunięte, powtórz kroki 1-9 dla starych i nowych wpisów komputera.

Jeśli pojawią się jakieś problemy, wyślij żądanie do pomocy technicznej Kaspersky poprzez konto Kaspersky CompanyAccount. Należy zamieścić szczegółowy opis problemu. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej należy zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym tworzenia zgłoszenia w Bazie wiedzy.

Sposób licencjonowania dodatkowych funkcji Kaspersky Security Center

Aby uzyskać informacje na temat licencjonowania dodatkowych funkcji Kaspersky Security Center, przeczytaj ten artykuł.

Porównanie wersji Kaspersky Endpoint Security Cloud

Program Kaspersky Endpoint Security Cloud jest dostępny w trzech wersjach:

 • Kaspersky Endpoint Security Cloud,
 • Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus,
 • Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro.

W tym artykule znajdziesz porównanie funkcji dostępnych w każdej z tych wersji.

Jak sprawdzić, czy mój produkt jest obsługiwany?

Informacje o okresie wsparcia produktu można znaleźć w tabeli Cykl życia wsparcia produktu.

Jak znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium?

Na tej stronie można znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium.

Jak mogę dowiedzieć się o zasadach pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky?

Zasady pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky można znaleźć na tej stronie.

Wymagania systemowe i sprzętowe do instalacji Kaspersky Endpoint Security for Windows

Aby działać z Kaspersky Endpoint Security for Windows, Twoje urządzenie powinno spełniać minimalne wymagania systemowe i sprzętowe.

Więcej informacji na temat wymagań systemowych i sprzętowych można znaleźć w tym artykule.

Jak pobrać najnowszą wersję Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Na tej stronie możesz pobrać najnowszy pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Jak zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Windows za pomocą wiersza poleceń?

Kaspersky Endpoint Security for Windows można zainstalować z wiersza poleceń w jednym z następujących trybów:

 • w trybie interaktywnym za pomocą Kreatora instalacji aplikacji;
 • w trybie cichym. Po uruchomieniu procesu instalacji w trybie cichym Twój udział nie jest już wymagany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania Kaspersky Endpoint Security for Windows, przeczytaj ten artykuł.

Jak zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Windows z pominięciem wyszukiwania niekompatybilnego oprogramowania?

Informacje o tym, jak zainstalować Kaspersky Endpoint Security for Windows z pominięciem wyszukiwania niekompatybilnego oprogramowania, można znaleźć w tym artykule.

Jak pobrać prywatne łatki dla Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Informacje na temat sposobu pobierania prywatnych łatek dla Kaspersky Endpoint Security for Windows można znaleźć w tym artykule.

Jak uzyskać dzienniki instalacji Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows?

W celu uzyskania dzienników instalacji Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows:

 1. Uruchom pliki instalacyjne: setup_kes.exe i kes_win.msi.
 2. Przejdź do folderu %temp%:
  • %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp celem instalacji lub usunięcia lokalnie,
  • %WINDIR%\Temp celem instalacji lub usunięcia zdalnie.
 3. Zapisz dzienniki instalacji:
  • kl-install-rrrr-mm-dd-gg-mm-ss.log
  • kl-setup-rrrr-mm-dd-gg-mm-ss.log
  • ucaevents.log
  • MSIxxxxx.log
Rozwiązywanie problemów z instalacją i usuwaniem Kaspersky Endpoint Security for Windows

Podczas instalacji, aktualizacji lub usuwania programu Kaspersky Endpoint Security for Windows mogą wystąpić pewne błędy. Aby znaleźć rozwiązanie, przejdź do Rozwiązywanie problemów → Instalacja:

Komunikaty o błędach systemu Windows mogą również zawierać czterocyfrowe kody. Instrukcje znajdują się na stronie Microsoft.

Błąd 0x80004005 „Błąd krytyczny podczas instalacji” występuje po wyłączeniu usługi Windows Defender podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security for Windows
Problem

Podczas instalacji aplikacji może wystąpić błąd krytyczny.

W dziennikach instalacji zostaną wyświetlone następujące wiersze:

DisableWindowsDefender: nie można uzyskać dostępu do lokalnych zasad grupy. Błąd 0x80004005.
DisableWindowsDefender: DisableWindowsDefender: gotowe. Zwracana wartość: 1603.

Przyczyna

Instalator wywołuje funkcję OpenLocalMachineGPO(GPO_OPEN_LOAD_REGISTRY) i przypisuje swoją lokalną politykę grupową, która umożliwia wyłączenie usługi Windows Defender i skonfigurowanie ustawień wymaganych do instalacji. Jeśli wyłączenie usługi Windows Defender na hoście docelowym jest blokowane przez zasady domeny, wystąpi błąd.

Rozwiązanie
 1. Zastosuj zasady GPO (obiekt zasad grupy) z ustawieniami domyślnymi — domyślne zasady domeny, gdzie wszystkie parametry usługi Windows Defender mają wartość „Nie skonfigurowano na hoście docelowym” .
 2. Wymuś zastosowanie zasad grupy na hostach docelowych.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Spróbuj zainstalować aplikację ponownie.
Co robić, jeśli problem nie ustąpi
 1. Tymczasowo przenieś hosta poza domenę Active Directory.
 2. Zresetuj zasady grupy lokalnej.
 3. Spróbuj zainstalować aplikację ponownie.
 4. Po pomyślnej instalacji przywróć hosta do domeny Active Directory.

Jeśli problem nie znika, wyślij zgłoszenie do działu pomocy technicznej Kaspersky poprzez Kaspersky CompanyAccount. Należy zamieścić szczegółowy opis problemu. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej należy zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym tworzenia zgłoszenia w Bazie wiedzy.

Błąd „Uwierzytelnianie SCRAM wymaga libpq w wersji 10 lub nowszej” podczas instalowania Kaspersky Scan Engine

Podczas instalowania Kaspersky Scan Engine for Windows możesz napotkać błąd „Uwierzytelnianie SCRAM wymaga libpq w wersji 10 lub nowszej”. Więcej informacji o błędzie znajdziesz w tym artykule.

Dostęp do stron internetowych jest blokowany, aplikacje innych firm nie działają podczas używania TLS i SSL na urządzeniach z zainstalowanym Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows

Aplikacje innych firm, które używają TLS i SSL mogą działać niepoprawnie, jeżeli Kaspersky Endpoint Security for Windows skanuje połączenia szyfrowane.

Aby rozwiązać problem, dodaj aplikację do zaufanych lub wyłącz skanowanie ruchu HTTPS. Instrukcje można znaleźć w tym artykule.

Jak uzyskać ślady Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Przy tworzeniu wniosku do pomocy technicznej należy dołączyć plik śladu. Pliki śladów są wykorzystywane przez pomoc techniczną do celów diagnostycznych. Zawierają one wszystkie kroki wykonania poleceń aplikacji zapisane w pliku i pomagają wykryć krok, na którym występuje problem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania śladów Kaspersky Endpoint Security for Windows, zapoznaj się z tym artykułem.

Jak uzyskać pliki śledzenia Kaspersky Endpoint Security for Windows przy użyciu kluczy rejestru?

Przy tworzeniu wniosku do pomocy technicznej należy dołączyć plik śladu. Pliki śladów są wykorzystywane przez pomoc techniczną do celów diagnostycznych. Zawierają one wszystkie kroki wykonania poleceń aplikacji zapisane w pliku i pomagają wykryć krok, na którym występuje problem.

Informacje o tym, jak uzyskać pliki śledzenia Kaspersky Endpoint Security for Windows przy użyciu kluczy rejestru, można znaleźć w tym artykule.

Jak wygenerować raport za pomocą Get System Info?

Po zainstalowaniu aplikacji Kaspersky system operacyjny lub aplikacja mogą nie działać poprawnie z powodu braku zgodności oprogramowania lub sterowników zainstalowanych na komputerze z aplikacją Kaspersky.

Aby znaleźć przyczynę problemu, pomoc techniczna firmy Kaspersky może potrzebować raportu z narzędzia Kaspersky Get System Info.

Jeśli inżynier pomocy technicznej nie określił rodzaju potrzebnego raportu, utwórz standardowy raport dla rozwiązań domowych lub biznesowych. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Podstawowe kroki rozwiązywania problemów w Kaspersky Endpoint Security for Windows

Podstawowe kroki rozwiązywania problemów w Kaspersky Endpoint Security for Windows zostały opisane w tym artykule.

Jak uzyskać pełny zrzut pamięci, gdy system Windows 7, 8, 8.1, 10 lub 11 ulegnie awarii i pojawi się niebieski ekran?

Po zainstalowaniu aplikacji Kaspersky w Twoim systemie operacyjnym może pojawić się niebieski ekran błędu (BSoD). Może to być spowodowane konfliktem między aplikacją Kaspersky a innymi aplikacjami lub sterownikami zainstalowanymi na komputerze.

Jeśli wystąpi taki problem:

 1. Włącz ograniczenia pamięci fizycznej.
 2. Wygeneruj pełny zrzut pamięci.
 3. Wyślij plik pełnego zrzutu pamięci do pomocy technicznej Kaspersky.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania pełnego zrzutu pamięci w przypadku awarii systemu Windows 7, 8, 8.1, 10 lub 11 i wyświetlenia się niebieskiego ekranu, zapoznaj się z tym artykułem.

Jak zebrać podstawowe informacje diagnostyczne z komputera za pomocą skryptu collect.sh?

Aby rozwiązać ten problem, inżynier pomocy technicznej Kaspersky może poprosić o załączenie raportu utworzonego przy użyciu skryptu collect.sh. Raport będzie zawierał wszystkie podstawowe informacje diagnostyczne z komputera z systemem operacyjnym opartym na systemie Unix.

Przed wysłaniem zgłoszenia do pomocy technicznej Kaspersky usuń z niego wszystkie informacje, które uważasz za poufne.

Aby utworzyć raport:

 1. Pobierz archiwum za pomocą skryptu: collect.tar.gz.
 2. Skopiuj archiwum na komputer, na którym zainstalowany jest produkt, który nie działa poprawnie.
 3. Wyodrębnij pliki z archiwum

# tar -xzf collect.tar.gz

 1. Ustaw uprawnienia do uruchamiania skryptu:

# chmod +x collect.sh

 1. Uruchom skrypt z uprawnieniami administratora:

# ./collect.sh

Raport zostanie utworzony w folderze /tmp/$HOST_NAME-collect.tar.gz.

Jak zbierać dzienniki ruchu sieciowego za pomocą WireShark?

Aby rozwiązać problemy z połączeniem sieciowym, pomoc techniczna Kaspersky może wymagać dzienników ruchu sieciowego. Możesz je zbierać za pomocą aplikacji Wireshark. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Jak zbierać dzienniki z aplikacji Process Monitor?

Aplikacja Process Monitor to narzędzie śledzące dla systemu Windows, które wyświetla i monitoruje w czasie rzeczywistym system plików i aktywność rejestru, wykrywa awarie i złośliwe oprogramowanie.

W przypadku rozwiązywania problemów z systemem pomoc techniczna Kaspersky może wymagać dzienników z Process Monitor. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Jak aktywować Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Aby uzyskać informacje na temat aktywacji Kaspersky Endpoint Security for Windows, zapoznaj się z tym artykułem.

Funkcje dostępne w Kaspersky Endpoint Security 11 for Linux w różnych rozwiązaniach ochronnych

W tym artykule znajdziesz tabelę porównawczą funkcji dostępnych w Kaspersky Endpoint Security 11 for Linux w różnych rozwiązaniach ochronnych.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje Kaspersky Endpoint Security for Windows?

Aby uzyskać informacje na temat włączania lub wyłączania automatycznych aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows, zapoznaj się z tym artykułem.

Zalecenia dotyczące ochrony komputera przed oprogramowaniem ransomware szyfrującym pliki

Zalecamy wcześniejsze skonfigurowanie ochrony urządzenia, aby zapobiec infekcji i złagodzić możliwe uszkodzenia w przyszłości.

Aby uzyskać zalecenia dotyczące ochrony urządzeń przed oprogramowaniem szyfrującym, zapoznaj się z tym artykułem.

Co zrobić, jeśli aplikacji Kaspersky nie udało się wykryć spamu?
 1. Jeśli aplikacji Kaspersky nie udało się wykryć wiadomości e-mail będącej spamem, wyślij ją do Anti-Spam Lab na adres spam@kaspersky.com.
 2. Jeśli po kilku dniach od wysłania próbki na adres spam@kaspersky.com Twoja aplikacja nadal nie wykrywa tego typu wiadomości spamowych, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej poprzez Kaspersky CompanyAccount, opisując w nim szczegółowo swój problem.
  W zgłoszeniu załącz otrzymane wiadomości e-mail będące spamem – w postaci spakowanej, formacie EML (najlepsza opcja) lub formacie MSG. W zgłoszeniu podaj, że wysyłałeś(-aś) już próbki spamu na adres spam@kaspersky.com.
 3. Jeśli wiadomość e-mail została błędnie uznana za spam, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej poprzez Kaspersky CompanyAccount, opisując w nim szczegółowo swój problem.
  W zgłoszeniu załącz wiadomości e-mail, które zostały błędnie uznane za spam, w postaci spakowanej, formacie EML (najlepsza opcja) lub formacie MSG.

Więcej informacji na temat zgłoszeń w Anti-Spam Lab można znaleźć w tym artykule.

Jak chronić pliki w Kaspersky Endpoint Security for Windows przed szkodliwym oprogramowaniem szyfrującym?

Więcej informacji na temat konfigurowania ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem szyfrującym pliki w Kaspersky Endpoint Security for Windows można znaleźć w tym artykule.

Jak zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów w infrastrukturze krytycznej

Firma Kaspersky stale ulepsza metody i technologie wykrywania złośliwego oprogramowania. Skuteczność ochrony przed zagrożeniami zapewnianej przez rozwiązania Kaspersky potwierdzają niezależne badania. Nasze rozwiązania zapewniają minimum fałszywych detekcji. Jednak prawdopodobieństwo fałszywych alarmów nie może być całkowicie wyeliminowane.

Aby zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów i możliwego negatywnego wpływu na procesy biznesowe, w tym zamknięte segmenty i infrastrukturę krytyczną, postępuj zgodnie z zaleceniami z tego artykułu.

Jak sprawdzić, czy mój produkt jest obsługiwany?

Informacje o okresie wsparcia produktu można znaleźć w tabeli Cykl życia wsparcia produktu.

Jak mogę dowiedzieć się o zasadach pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky?

Zasady pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky można znaleźć na tej stronie.

Jak znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium?

Na tej stronie można znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium.

Wymagania systemowe i sprzętowe Kaspersky Security for Windows Server

Twoje urządzenie powinno spełniać minimalne wymagania systemowe i sprzętowe, aby działać z Kaspersky Security for Windows Server.

Więcej informacji na temat wymagań systemowych i sprzętowych można znaleźć w tym artykule.

Jak pobrać najnowszą wersję Kaspersky Security for Windows Server?

Na tej stronie możesz pobrać najnowszy pakiet dystrybucyjny Kaspersky Security for Windows Server.

Jak korzystać z narzędzia kavremover?

Kavremover to bezpłatne narzędzie do usuwania aplikacji Kaspersky, których nie można całkowicie usunąć przy użyciu standardowych narzędzi systemu Windows.

Nie używaj narzędzia kavremover, chyba że zostało to zarekomendowane przez inżynierów pomocy technicznej Kaspersky.

Aby pobrać narzędzie i dowiedzieć się, jak usunąć aplikacje Kaspersky, zapoznaj się z tym artykułem.

Błąd wewnętrzny podczas uruchamiania zadań ochrony w czasie rzeczywistym i skanowania na żądanie w Kaspersky Security for Windows Server
Problem

Zadania Ochrona w czasie rzeczywistym i Skanowanie na żądanie mogą się nie uruchomić, a w dzienniku zadań zostanie zapisane następujące zdarzenie:

Błąd wewnętrzny, kod błędu to 0x00D1; kod błędu podsystemu to 0X4

Rozwiązanie

Włącz opcję tworzenia pliku zrzutu awaryjnego i odtwórz błąd. Utwórz zgłoszenie do pomocy technicznej Kaspersky. Dołącz zebrane pliki zrzutu do zgłoszenia.

Problem kompatybilności Kaspersky Security 11 for Windows Server z systemami tworzenia kopii zapasowych
Problem

Gdy Kaspersky Security for Windows Server wykonuje zadania skanowania na żądanie, aktualizowany jest czas ostatniego dostępu do każdego skanowanego pliku. Po zakończeniu skanowania Kaspersky Security for Windows Server resetuje czas ostatniego dostępu do pliku do wartości początkowej.

Takie zachowanie może wpływać na pracę systemów kopii zapasowej, powodując tworzenie kopii zapasowych dla plików, które nie zostały zmienione. Może to również powodować fałszywe wykrywanie w aplikacjach śledzących zmiany plików, np. alert dotyczący anomalii związanych z aktywnością plików CommVault.

Rozwiązanie

Wyłącz resetowanie czasu ostatniego dostępu po przeskanowaniu pliku:

 1. Otwórz Kaspersky Security Center.
 2. Przejdź do sekcji Zasady i otwórz właściwości zasad Kaspersky Security for Windows Server.
 3. Kliknij Ustawienia aplikacji w lewym menu.
 4. W sekcji Skalowalność, interfejs i ustawienia skanowania kliknij Ustawienia.

Okno Właściwości zasad Kaspersky Security for Windows Server

 1. Otwórz zakładkę Ustawienia skanowania i usuń zaznaczenie pola wyboru Przywróć atrybuty pliku po skanowaniu.
 2. Kliknij OK.

Odznaczenie pola Przywróć atrybuty pliku po skanowaniu w profilu Kaspersky Security for Windows Server

Błąd podczas instalowania aktualizacji w systemie Windows Server 2016 z zainstalowanym Kaspersky Security 11 for Windows Server
Problem

Po zainstalowaniu Kaspersky Security for Windows Server na Windows Server 2016 możesz napotkać błąd podczas instalowania aktualizacji w usłudze Windows Update. Kod błędu to 0x80070006.

Błąd aktualizacji w usłudze Windows Update. Kod błędu to 0x80070006.

Przyczyna

Problem ten pojawia się z powodu instalatora Kaspersky Security for Windows Server. Zmienia usługę inteligentnego transferu w tle (BITS) i usługę Windows Update (WUAUSERV): z %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs na %systemroot%\system32\svchost.exe -k wuausvcs.
Dzieje się tak niezależnie od tego, czy zainstalowany jest komponent kontroli uruchamiania aplikacji.

Rozwiązanie
 1. Otwórz wiersz poleceń.
 2. Uruchom następujące polecenie:
  sc config bits binPath="C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs”
 3. Następnie uruchom polecenie:
  sc config wuauserv binPath="C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs"
 4. Ponownie uruchom serwer.

Jeśli problem nie znika, wyślij zgłoszenie do działu pomocy technicznej Kaspersky poprzez Kaspersky CompanyAccount. Należy zamieścić szczegółowy opis problemu. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej należy zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym tworzenia zgłoszenia w Bazie wiedzy.

Błąd podczas uruchamiania zadania RPC Network Storage Protection w Kaspersky Security for Windows Server

Podczas uruchamiania zadania RPC Network Storage Protection w Kaspersky Security for Windows Server mogą pojawić się następujące błędy krytyczne:

Błąd podczas tworzenia procedury obsługi żądań z systemów pamięci masowej podłączonych do sieci. Powód: brak wystarczających zasobów do ukończenia tej operacji.
Błąd wewnętrzny. Kod błędu: 0x0007 (za mało zasobów systemowych do wykonania tej operacji). Kod podsystemu: 0x6 (WP). Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy technicznej: http://support.kaspersky.com/error_prod?key=B6X7X13X5X.
Przyczyna

Błędy pojawiają się, gdy występują problemy z połączeniem z magazynem sieciowym za pośrednictwem protokołu RPC.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problemy, uruchom zadanie z poziomu konta z uprawnieniami administratora lokalnego, które znajduje się w grupie wbudowanych administratorów na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem Kaspersky Security for Windows Server.

Informacje na temat wybierania konta użytkownika do uruchamiania zadania RPC Network Storage Protection w Kaspersky Security 11.х for Windows Server można znaleźć w tym artykule.

Błąd odmowy dostępu podczas łączenia przez serwer proxy w Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers
Problem

Jeśli opcja skanowania HTTPS jest włączona na serwerze proxy, żądania generowane przez Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers będą blokowane.

W takim przypadku aplikacja rejestruje następujący komunikat: Błąd AntispamEngine: tpprov [ConnectionTmpl.h:133] eka::SystemException przechwycony: .\src\ProxyAuthorizationUtil.cpp(178) SystemException – podstawowe uwierzytelnianie nie powiodło się. Kod zwrotny http:407:0x80000045 (Odmowa dostępu).

Przyczyna

Usługa Kaspersky Security Network i usługa wymuszonej aktualizacji Anti-Spam używają portu 443 do łączenia się z zewnętrznymi serwerami Kaspersky. Port ten może być niedostępny.

Rozwiązanie

Aby zapewnić poprawne działanie usług Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers, utwórz specjalną regułę zezwalającą lub wyłącz skanowanie ruchu HTTPS.

Aby wyłączyć skanowanie ruchu HTTP w Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG), wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz konsolę zarządzania Forefront TMG.
 2. W konsoli zarządzania wybierz węzeł serwera Web Access Policy.
 3. Na karcie Zadania wybierz Konfiguruj inspekcję HTTPS.
 4. Przejdź do zakładki Ogólne i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz inspekcję HTTPS.
 5. Kliknij OK.

Wyłączanie inspekcji HTTPS w Forefront TMG

 1. Kliknij Zastosuj w konsoli zarządzania Forefront TMG.

Skanowanie ruchu HTTPS zostanie wyłączone.

Zalecane ustawienia do równoczesnej pracy Kaspersky Security 9.0 i innego oprogramowania antywirusowego na jednym serwerze

Jeśli instalujesz Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers na serwerze, na którym jest lub zostanie zainstalowane rozwiązanie antywirusowe innej firmy dla serwerów, zalecamy wykluczenie folderu usługi Sklep
(%SystemDrive%\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers\data\store).

Folder ten zawiera:

 • tymczasowe przechowywanie obiektów do skanowania w pamięci RAM;
 • magazyn kopii zapasowych, w którym Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers przechowuje zainfekowane obiekty przed ich wyleczeniem lub usunięciem (obiekty są przechowywane w postaci zaszyfrowanej).

Role huba transportowego i transportu Edge serwera Microsoft Exchange umożliwiają instalację rozwiązania antywirusowego innej firmy do pracy równoległej z programem Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers. W ich przypadku będzie on działać razem z innymi programami przechwytującymi Kaspersky Security.

Jednak znacznie zwiększa to obciążenie procesora i wymaga złożonej i dokładnej konfiguracji obu produktów antywirusowych. Zalecamy usunięcie rozwiązań antywirusowych innych firm przed zainstalowaniem Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers.

Program Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Servers nie jest kompatybilny z produktami antywirusowymi innych firm do ochrony serwera Microsoft Exchange z rolą skrzynki pocztowej.

Skąd pobrać narzędzie KseInfoCollector.exe?

Narzędzie KseInfoCollector.exe zbiera informacje o ustawieniach Kaspersky Security 9.x for Microsoft Exchange Server, systemie operacyjnym i wersji Microsoft Exchange Server oraz tworzy dzienniki instalacji i wydajności.

Aby znaleźć więcej informacji i pobrać narzędzie KseInfoCollector.exe, zapoznaj się z tym artykułem.

Jak uzyskać ślady Kaspersky Security 11 for Windows Server?

Możesz włączyć śledzenie w Kaspersky Security 11 for Windows Server na następujące sposoby:

 • poprzez konsolę;
 • poprzez korzystanie z kompaktowego interfejsu diagnostycznego;
 • za pomocą polecenia KAVSHELL TRACE;
 • poprzez edytor rejestru.

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania pliku śledzenia oprogramowania sprzęgającego i włączania go za pomocą różnych metod, zobacz ten artykuł.

Jak wygenerować raport za pomocą Get System Info?

Po zainstalowaniu aplikacji Kaspersky system operacyjny lub aplikacja mogą nie działać poprawnie z powodu braku zgodności oprogramowania lub sterowników zainstalowanych na komputerze z aplikacją Kaspersky.

Aby znaleźć przyczynę problemu, pomoc techniczna firmy Kaspersky może potrzebować raportu z narzędzia Kaspersky Get System Info.

Jeśli inżynier pomocy technicznej nie określił rodzaju potrzebnego raportu, utwórz standardowy raport dla rozwiązań domowych lub biznesowych. Instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Funkcje dostępne w Kaspersky Security 11 for Windows Server w różnych rozwiązaniach ochronnych

W tym artykule znajdziesz tabelę porównawczą funkcji dostępnych w Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows w różnych rozwiązaniach ochronnych.

Jak sprawdzić, czy mój produkt jest obsługiwany?

Informacje o okresie wsparcia produktu można znaleźć w tabeli Cykl życia wsparcia produktu.

Jak mogę dowiedzieć się o zasadach pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky?

Zasady pomocy technicznej dla oprogramowania Kaspersky można znaleźć na tej stronie.

Jak znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium?

Na tej stronie można znaleźć informacje o pomocy technicznej Kaspersky Premium.

Czy znalazłeś potrzebne informacje?
Dziękujemy za Twoją opinię!