Zmienianie ustawień Kontroli aplikacji

1 kwietnia 2021

ID 82507

W celu zmiany ustawień Kontroli aplikacji:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Wybierz sekcję Ochrona.
 4. Wybierz komponent Kontrola aplikacji.
 5. W oknie Kontrola aplikacji kliknij odnośnik Zarządzaj aplikacjami, aby otworzyć okno Zarządzanie aplikacjami.
 6. Na liście zaznacz żądaną aplikację i kliknij dwukrotnie jej nazwę, aby otworzyć okno Reguły aplikacji.
 7. W celu skonfigurowania reguł dostępu aplikacji do zasobów systemu operacyjnego:
  1. Na zakładce Pliki i rejestr systemu wybierz żądaną kategorię zasobu.
  2. Kliknij ikonę w kolumnie z dostępnym działaniem dla zasobu (Odczyt, Zapis, Usuwanie lub Tworzenie) w celu otwarcia menu. W menu wybierz odpowiedni element (Dziedzicz, Zezwól, Automatycznie wybierz akcję lub Zablokuj).
 8. W celu skonfigurowania uprawnień dla aplikacji do wykonywania w systemie operacyjnym różnych działań:
  1. Na zakładce Uprawnienia wybierz żądaną kategorię uprawnień.
  2. W kolumnie Akcja kliknij ikonę w celu otwarcia menu, z którego wybierz odpowiedni element (Dziedzicz, Zezwól, Automatycznie wybierz akcję lub Zablokuj).
 9. W celu skonfigurowania uprawnień dla aplikacji do wykonywania w sieci różnych działań:
  1. Na zakładce Reguły sieciowe kliknij przycisk Dodaj.

   Zostanie otwarte okno Reguła sieciowa.

  2. W otwartym oknie określ wymagane ustawienia i kliknij przycisk Zapisz.
  3. Przypisz priorytet do nowej reguły. W tym celu zaznacz regułę i przenieś ją w górę lub w dół listy.
 10. Aby z obszaru Kontroli aplikacji wykluczyć niektóre działania aplikacji, na zakładce Wykluczenia zaznacz pola obok działań, których kontrola ma być wyłączona.
 11. Kliknij przycisk Zapisz.

  Wszystkie wykluczenia utworzone w regułach dla aplikacji są dostępne w oknie ustawień Kaspersky Internet Security, w sekcji Zagrożenia i wykluczenia.

Kontrola aplikacji będzie monitorować i ograniczać działania aplikacji zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.