Kako da promenite postavke komponente Kontrola aplikacija

1. april 2021.

ID 82507

Da biste promenili postavke komponente Kontrola aplikacija:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Settings 2019.png dugme u donjem delu prozora.

  Otvara se prozor Postavke.

 3. Izaberite odeljak Zaštita.
 4. Izaberite komponentu Kontrola aplikacija.
 5. U prozoru Kontrola aplikacija, kliknite na vezu Upravljaj aplikacijama, kako biste otvorili prozor Upravljaj aplikacijama.
 6. Izaberite aplikaciju iz liste koju želite i dva puta kliknite na njeno ime kako biste otvorili prozor Pravila aplikacije.
 7. Da biste konfigurisali pravila za pristup aplikacije resursima operativnog sistema:
  1. Na kartici Datoteke i registratori sistema izaberite odgovarajuću kategoriju resursa.
  2. Kliknite na ikonu u koloni sa dostupnim akcijama za resurs (Čitanje, Pisanje, Brisanje, ili Pravljenje) da biste otvorili meni. U meniju izaberite odgovarajuću stavku (Nasledi, Dozvoli, Automatski izaberi akciju ili Blokiraj).
 8. Da biste konfigurisali prava aplikacije da obavlja različite akcije u operativnom sistemu:
  1. Na kartici Prava izaberite odgovarajuću kategoriju prava.
  2. U koloni Akcija kliknite na ikonu da otvorite meni i izaberite odgovarajuću stavku (Nasledi, Dozvoli, Automatski izaberi akciju, ili Blokiraj).
 9. Da biste konfigurisali prava aplikacije da obavlja različite akcije na mreži:
  1. Na kartici Pravila mreže kliknite na dugme Dodaj.

   Otvara se prozor Pravilo mreže.

  2. U prozoru koji se otvori, odredite potrebne postavke pravila i kliknite na Sačuvaj.
  3. Dodelite prioritet novom pravilu. Da biste to učinili, izaberite pravilo i premeštajte ga gore ili dole u listi.
 10. Da biste izuzeli određene akcije aplikacija iz ograničenja Kontrole aplikacija, na kartici Izuzeci izaberite i obeležite polja za akcije za koje ne želite da se kontrolišu.
 11. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Svi izuzeci napravljeni u pravilima za aplikacije, dostupni su u prozoru sa Kaspersky Internet Security postavkama u odeljku Pretnje i izuzeci.

Kontrola aplikacija nadgleda i ograničava akcije aplikacije u skladu sa navedenim postavkama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.