วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าระบบควบคุมแอปพลิเคชัน

1 เมษายน 2564

ID 82507

การเปลี่ยนการตั้งค่าระบบควบคุมแอปพลิเคชัน:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. เลือกส่วน การป้องกัน
 4. เลือกองค์ประกอบระบบควบคุมแอปพลิเคชัน
 5. ในหน้าต่าง ระบบควบคุมแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์ จัดการแอปพลิเคชัน เพื่อเปิดหน้าต่าง จัดการแอปพลิเคชัน
 6. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการในรายการ และคลิกสองครั้งที่ชื่อเพื่อเปิดหน้าต่าง กฎของแอปพลิเคชัน
 7. การกำหนดกฎสำหรับการเข้าใช้ทรัพยากรระบบปฏิบัติการโดยแอปพลิเคชัน:
  1. บนแท็บ รีจิสทรีระบบและไฟล์ ให้เลือกหมวดหมู่ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
  2. คลิกไอคอนในคอลัมน์ที่มีการดำเนินการที่สามารถเลือกใช้งานได้สำหรับทรัพยากร (อ่าน, เขียน, ลบ หรือ สร้าง) เพื่อเปิดเมนู ในเมนู เลือกรายการที่เกี่ยวข้อง (สืบทอด อนุญาต เลือกการดำเนินการโดยอัตโนมัติ หรือ บล็อก)
 8. การกำหนดค่าสิทธิ์ของแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการ:
  1. บนแท็บ สิทธิ์ ให้เลือกหมวดหมู่สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
  2. ในคอลัมน์ การดำเนินการ ให้คลิกไอคอนเพื่อเปิดเมนู และเลือกรายการที่เกี่ยวข้อง (สืบทอดอนุญาต เลือกการดำเนินการโดยอัตโนมัติ หรือ บล็อก)
 9. การกำหนดค่าสิทธิ์ของแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในเครือข่าย:
  1. บนแท็บ กฎการใช้เครือข่าย ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม

   หน้าต่าง กฎการใช้เครือข่าย จะเปิดขึ้น

  2. ในหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้ระบุการตั้งค่ากฎที่ต้องการและคลิก บันทึก
  3. กำหนดลำดับความสำคัญให้กฎใหม่นี้ การกำหนดลำดับความสำคัญ ให้เลือกกฎและเลื่อนขึ้นหรือลงในรายการ
 10. การยกเว้นการดำเนินการของแอปพลิเคชันบางอย่างจากข้อจำกัดของระบบควบคุมแอปพลิเคชัน บนแท็บ ข้อยกเว้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับการดำเนินการที่คุณไม่ต้องการให้ถูกควบคุม
 11. คลิกปุ่มบันทึก

  ข้อยกเว้นทั้งหมดที่สร้างไว้ในกฎสำหรับแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้ในหน้าต่างการตั้งค่า Kaspersky Internet Security ในส่วน การคุกคามและข้อยกเว้น

ระบบควบคุมแอปพลิเคชันตรวจสอบและจำกัดการดำเนินการของแอปพลิเคชันตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่า

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง