Evidencija aktivnosti aplikacije i detaljan izveštaj

3. oktobar 2023.

ID 230368

U glavnom prozoru možete da pogledate kratak pregled svih akcija koje je aplikacija izvršila u toku rada. Ove informacije vam pomažu da tačno razumete kako aplikacija štiti vaš uređaj i vaše podatke.

Da biste videli vremensku liniju:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.

    U odeljku Početak, potražite ispod Vremenska linija kako biste videli sažetu istoriju aktivnosti aplikacije.

  2. Kliknite Prikaži sve kako biste videli istoriju aktivnosti aplikacije.

    Ovo otvara prozor sa detaljnim opisom akcija koje je aplikacija preduzela i vremenom kada su se događaji desili.

  3. Kliknite Prikaži izveštaje kako biste videli detaljan izveštaj o aplikaciji.

    Ovo vas vodi do prozora Izveštaji.

Takođe možete pogledati detaljan izveštaj klikom na Izveštaji u odeljku Bezbednost. Prozor Izveštaji prikazuje podatke u obliku tabele. Za praktičniji prikaz izveštaja, možete da izaberete razne opcije filtriranja.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.