Programaktivitetslogg och detaljerad rapport

3 oktober 2023

ID 230368

I huvudfönstret kan du se en kort översikt över alla åtgärder som utförs av programmet under driften. Den här informationen hjälper dig att förstå exakt hur programmet skyddar din enhet och dina data.

För att se tidslinjen:

  1. Öppna programmets huvudfönster.

    I avsnittet Hem, titta under Tidslinje för att se en kort aktivitetshistorik för programmet.

  2. Klicka på Visa allt för att se aktivitetshistoriken för programmet.

    Detta öppnar ett fönster med en detaljerad beskrivning av åtgärder som vidtagits av programmet och tidpunkten när händelser inträffade.

  3. Klicka på Visa rapporter för att se en detaljerad rapport om programmet.

    Detta tar dig till fönstret Rapporter.

Du kan också se den detaljerade rapporten genom att klicka på Rapporter i avsnittet Säkerhet. Fönstret Rapporter visar data i tabellform. För enkel visning av rapporter kan du välja olika filtreringsalternativ för objekten.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.