Дневник за дейността на приложението и подробен отчет

3 октомври 2023 г.

ID 230368

В главния прозорец можете да видите кратък преглед на всички действия, извършени от приложението по време на работа. Тази информация ви помага да разберете как точно приложението защитава вашето устройство и вашите данни.

За да видите времевата линия:

  1. Отворете основния прозорец на приложението.

    В раздел Начална страница погледнете под Времева линия, за да видите кратка история на дейността на приложението.

  2. За да видите историята на активността на приложението, щракнете върху Преглед на всички.

    Това отваря прозорец с подробно описание на действията, предприети от приложението, и времето, когато са настъпили събитията.

  3. За да видите подробен отчет за приложението, щракнете върху Покажи отчетите.

    Това ви отвежда до прозорец Отчети.

Можете също да видите подробния отчет, като щракнете върху Отчети в раздела Защита. Прозорецът Отчети показва данни във формата на таблица. За удобен преглед на отчетите може да изберете различни опции за филтриране.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.