Blokiranje neželjene pošte (spam)

3. oktobar 2023.

ID 70766

Ukoliko primate velike količine neželjene pošte, preporučujemo vam da omogućite komponentu Zaštita od neželjene pošte i postavite nivo bezbednosti na Optimalno.

Da biste omogućili Zaštitu od neželjene pošte i postavili Optimalni nivo bezbednosti:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

  Ovim se otvara prozor Postavke.

 3. Izaberite odeljak Postavke privatnosti.
 4. Izaberite komponentu Zaštita od neželjene pošte.

  Prozor prikazuje postavke komponente Zaštita od neželjene pošte.

 5. Omogućite Zaštitu od neželjene pošte putem prekidača.
 6. U odeljku Nivo bezbednosti uverite se da je postavljen Optimalno nivo bezbednosti.

Sledeća ograničenja se primenjuju na Zaštitu od neželjene pošte:

 • Komponenta Zaštita od neželjene pošte može da analizira samo one poruke koje su potpuno preuzete sa servera za e-poštu, bez obzira koji se protokol koristio.
 • Komponenta Zaštita od neželjene pošte ne proverava poruke koje se prenesu putem MAPI protokola.

Komponenta Zaštita od neželjene pošte je onemogućena kada aplikaciju nadogradite u njenu najnoviju verziju. Komponentu možete samostalno omogućiti.

U nekim verzijama aplikacije, da biste omogućili komponentu Zaštita od neželjene pošte, morate prihvatiti uslove Izjave u vezi sa obradom podataka za Zaštitu od neželjene pošte.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.