Chặn thư không mong muốn (thư rác)

3 Tháng Mười, 2023

ID 70766

Nếu nhận được lượng lớn các tin nhắn không mong muốn (thư rác), bạn nên bật thành phần Chống thư rác và thiết lập mức bảo mật Tối ưu cho thành phần này.

Để bật Chống thư rác và thiết lập mức độ bảo mật Tối ưu:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Chọn mục Thiết lập quyền riêng tư.
 4. Chọn thành phần Chống thư rác.

  Cửa sổ hiển thị các thiết lập của Chống thư rác.

 5. Bật Chống thư rác bằng công tắc.
 6. Trong mục Mức độ bảo mật, đảm bảo rằng mức bảo mật Tối ưu đã được thiết lập.

Các hạn chế sau được áp dụng cho chức năng Chống thư rác:

 • Thành phần Chống thư rác chỉ có thể phân tích các thư được tải xuống hoàn toàn từ máy chủ thư điện tử, bất kể giao thức được sử dụng.
 • Thành phần Chống thư rác không kiểm tra thư được truyền bằng giao thức MAPI.

Thành phần Chống thư rác tắt khi bạn nâng cấp lên phiên bản ứng dụng mới nhất. Bạn có thể bật thành phần này theo cách thủ công.

Trong một số phiên bản của ứng dụng, để kích hoạt thành phần Chống thư rác, bạn phải chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố về xử lý dữ liệu để Chống thư rác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.