Αποκλεισμός ανεπιθύμητων email (spam)

3 Οκτωβρίου 2023

ID 70766

Εάν λαμβάνετε μια μεγάλη ποσότητα ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), συνιστούμε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam και να το ρυθμίσετε στο επίπεδο ασφάλειας Βέλτιστη επιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε το Πρόγραμμα Anti-Spam και να ορίσετε το Βέλτιστο επίπεδο ασφαλείας:

 1. Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της εφαρμογής.
 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί Ρυθμίσεις στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου.

  Αυτό ανοίγει το παράθυρο Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε την ενότητα Ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam.

  Το παράθυρο εμφανίζει τις ρυθμίσεις του Προγράμματος Anti-Spam.

 5. Ενεργοποιήστε το Πρόγραμμα Anti-Spam χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.
 6. Στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το επίπεδο ασφάλειας Βέλτιστη επιλογή.

Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν για το Πρόγραμμα Anti-Spam:

 • Το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam μπορεί να αναλύει μόνο τα μηνύματα που έχουν πλήρως καταφορτωθεί από τον διακομιστή αλληλογραφίας, ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται.
 • Το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam δεν ελέγχει την αλληλογραφία που ανταλλάσσεται με χρήση πρωτοκόλλου MAPI.

Το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam απενεργοποιείται όταν πραγματοποιείται αναβάθμιση σε πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο χειροκίνητα.

Σε ορισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Δήλωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για το Πρόγραμμα Anti-Spam.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.