Uključivanje praćenja uređaja na mreži

28. septembar 2023.

ID 142375

Da biste uključili nadgledanje uređaja koji su povezani na vašu kućnu Wi-Fi mrežu:

  1. Povežite se na vašu kućnu Wi-Fi mrežu.
  2. Otvorite Kaspersky aplikaciju.
  3. U glavnom prozoru aplikacije, dodirnite Nadzor pametnog doma.
  4. U odeljku Nadzor pametnog doma, pratite uputstva na ekranu kako biste uključili funkciju.

Nakon uključivanja značajke, aplikacija će analizirati mrežu i pokazati vam listu povezanih uređaja i informacije o ovim uređajima.

Bez dozvole za pristup vašoj lokaciji, funkcija Nadzor pametnog doma neće funkcionisati kako je predviđeno.

Kaspersky aplikacija nema pristup GPS podacima i ne prati vašu stvarnu lokaciju. Dozvola je potrebna samo kako bi aplikacija dobila informacije u vezi sa Wi-Fi mrežom (SSID, BSSID).

Uverite se da je uključena upotreba lokacije na vašem uređaju, a zatim odobrite pristup lokaciji kako bi aplikacija mogla da pristupi lokaciji uređaja—posebno za Kaspersky aplikaciju. Na nekim uređajima potrebno je ručno da dodelite dozvole.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.