การเปิดการตรวจสอบอุปกรณ์ในเครือข่ายของคุณ

28 กันยายน 2566

ID 142375

การเปิดการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณ:

  1. เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณ
  2. เปิดแอป Kaspersky
  3. ในหน้าต่างแอปหลัก ให้แตะสมาร์ทโฮมมอนิเตอร์
  4. ในส่วนสมาร์ทโฮมมอนิเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้คุณสมบัติ

หลังจากเปิดฟีเจอร์แล้ว แอปจะสแกนเครือข่าย และแสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้

หากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง ตัวตรวจสอบสมาร์ทโฮมจะไม่ทำงานตามที่เจตนา

แอป Kaspersky ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล GPS และไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่แท้จริงของคุณ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi (SSID, BSSID)

ในการให้แอปเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่ แล้วให้สิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแอป Kaspersky ในบางอุปกรณ์ คุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์การอนุญาตด้วยตนเอง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง