Prikazivanje dozvola

28. septembar 2023.

ID 211817

Aplikacije mogu da zahtevaju pristup ključnim funkcijama uređaja i da prikupljaju lične podatke bez vašeg znanja. Uprkos činjenici da su nekim aplikacijama potrebne ove dozvole kako bi obavljale svoje glavne funkcije, većina dozvola koje dajete imaju potencijalne bezbednosne rizike. Sada možete da prikažete listu i kontrolišete dozvole koje ste već dodelili instaliranim aplikacijama.

Trebalo bi da donesete svesnu odluku da li želite da dozvolite aplikaciji da obavlja određene akcije na vašem uređaju ili da koristi njegov hardver (na primer, kameru ili mikrofon).

Možete da prikažete informacije u vezi sa opasnim i posebnim dozvolama. Opasne dozvole mogu da utiču na sačuvane lične podatke korisnika (na primer, imenik, kamera, lokacija, SMS, itd.) Posebne dozvole zahtevaju potvrdu korisnika kako bi upravljale postavkama sistema.

Da biste prikazali listu aplikacija koje imaju određenu dozvolu,

dodirnite naziv dozvole.

Da biste videli koje dozvole aplikacija ima,

dodirnite ime aplikacije i pomerite se nadole do odeljka Dozvole.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.