Visningsbehörigheter

28 september 2023

ID 211817

Appar kan begära åtkomst till viktiga enhetsfunktioner och samla in dina personuppgifter utan att du vet det. Trots att vissa appar behöver dessa behörigheter för att utföra sina huvudfunktioner, har de flesta behörigheter du beviljar potentiella säkerhetsrisker. Nu kan du visa och kontrollera listan över behörigheter du redan har gett till installerade appar.

Du bör fatta ett medvetet beslut om du vill tillåta att en app utför vissa åtgärder på din enhet eller använder dess maskinvara (till exempel kameran eller mikrofonen).

Du kan visa information om farliga och speciella behörigheter. Farliga behörigheter kan påverka användarens personliga och lagrade data (till exempel kontakter, kamera, plats, SMS). Särskilda behörigheter kräver användarens auktorisering för att hantera systeminställningar.

Om du vill se listan över appar som har en viss behörighet

kan du trycka på behörighetsnamnet.

Om du vill se vilka behörigheter en app har

kan du trycka på appens namn och bläddra ner till avsnittet Behörigheter.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.