Uključite funkcije Gde je moj uređaj

28. septembar 2023.

ID 72358

Da biste počeli da koristite funkciju Gde je moj uređaj:

 1. Na donjoj traci kartice aplikacije Kaspersky dodirnite Sve funkcije.
 2. Dodirnite Gde je moj uređaj

  Ovo otvara postavke funkcije Gde je moj uređaj.

 3. Dodirnite Uključi.
 4. Pogledajte opis funkcije i dodirnite Dalje.
 5. Dodelite potrebne dozvole aplikaciji. Ove dozvole su potrebne kako bi vaš uređaj bio zaštićen ukoliko se izgubi ili bude ukraden.
 6. Prijavite se na vaš My Kaspersky nalog ukoliko to već niste uradili.
 7. Postavite zaključavanje ekrana ako to već niste uradili dok konfigurišete Zaključavanje aplikacije.
 8. Dodelite napredne dozvole aplikaciji tako što ćete aktivirati opciju Administrator uređaja. Ove dozvole su potrebne kako bi se izvršile komande funkcije Gde je moj uređaj na uređaju koji se izgubi ili bude ukraden.
  1. Na ekranu sa informacijama o naprednim dozvolama dodirnite Dalje.
  2. Pročitajte tekst o administratorskim dozvolama za uređaj.
  3. Dodirnite Aktivirate ovu aplikaciju administratora uređaja.

  Neki koraci se mogu razlikovati, u zavisnosti od modela uređaja i verzije operativnog sistema.

 9. Dodirnite Gotovo.

Pođite do sistemskih postavki i dozvolite upotrebu Wi-Fi, Bluetooth ili mobilne mreže kako bi se utvrdila lokacija uređaja i bili sigurni da ćete dobiti koordinate vašeg uređaja kada izvršite komandu Zaključaj i lociraj. Oslanjanje samo na GPS i senzora na uređaju možda ne bude dovoljno da se locira vaš uređaj.

Funkcija "Gde je moj uređaj" konfigurisana. Sada su uključene glavne funkcije komponente Gde je moj uređaj. Ako je potrebno, uključite dodatne funkcije zaštite: SIM Watchi zaštitu od deinstalacije.

Ukoliko ne želite da koristite neke od funkcija komponente Gde je moj uređaj, na glavnom ekranu te komponente, dodirnite tablu sa nazivom funkcije i postavite prekidač na položaj isključeno.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.