Om osäkra inställningar i operativsystemet

3 oktober 2023

ID 134313

När du arbetar med en dator kan operativsystemets systeminställningar ändras till följd av dina handlingar eller handlingar av dina program som du använder. Ändringar av operativsystemets systeminställningar kan utgöra en risk för säkerheten i din dator. Om till exempel automatisk inloggning med det aktuella användarnamnet och lösenordet är aktiverat i webbläsaren kan en tredje parts webbplats fånga upp ditt lösenord.

Osäkra inställningar i operativsystemet kan delas in i två typer:

  • Kritiska inställningar. Sådana inställningar likställs med sårbarheter i operativsystemet.
  • Rekommenderade inställningar. Du rekommenderas att åtgärda dessa inställningar för att förbättra säkerheten i operativsystemet.

Som standard söker programmet efter osäkra inställningar i operativsystemet minst en gång om dagen. Om programmet upptäcker osäkra inställningar i operativsystemet uppmanar programmet dig att åtgärda dem för att återställa säkerheten i operativsystemet. För detaljer om varje svag inställning, klicka på länken bredvid den relevanta inställningen i programfönstret.

Du kan klicka på länken i meddelandefönstret eller gå till fönstret Genomsökning efter svaga inställningar som visar de osäkra inställningarna som har upptäckts i operativsystemet. Information om osäkra inställningar visas även i Meddelandecenter. Du kan gå vidare för att se och åtgärda de osäkra inställningarna från Meddelandecenter.

I fönstret Genomsökning efter svaga inställningar kan du utföra följande åtgärder:

  • Åtgärda osäkra inställningar i operativsystemet.
  • Ignorera: Lämna osäkra inställningar i operativsystemet oförändrade.
  • Avbryt: Återställ tidigare åtgärdade osäkra inställningar i operativsystemet till dess ursprungliga skick.

Programmet upptäcker osäkra inställningar i operativsystemet för alla användarkonton på din dator. Du kan endast åtgärda osäkra inställningar för andra användarkonton på datorn om du har loggat in i operativsystemet med ett administratörskonto.

Om du inte är administratör av datorn kan du bara ignorera osäkra inställningar för ditt eget användarkonto. Endast en datoradministratör kan ignorera osäkra inställningar för alla användarkonton.

Du kan manuellt starta en sökning efter osäkra inställningar eller inaktivera en sökning efter osäkra inställningar.

Du kan fjärrstyra skyddet av din dator och skicka ett kommando för att åtgärda osäkra inställningar från My Kaspersky.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.