O loše konfigurisanim postavkama operativnog sistema

3. oktobar 2023.

ID 134313

Kada radite sa računarom, postavke operativnog sistema mogu se promeniti kao rezultat vaših radnji ili radnji aplikacija koje pokrećete. Promena postavki operativnog sistema može predstavljati rizik po bezbednost vašeg računara. Na primer, ukoliko je u pregledaču omogućeno automatsko prijavljivanje sa trenutnim korisničkim imenom i lozinkom, Web lokacija drugog proizvođača može da presretne vašu lozinku.

Prepoznajemo dve grupe loše konfigurisanih postavki u operativnom sistemu:

  • Kritične postavke. Takve postavke se odnose na ranjivosti operativnog sistema.
  • Preporučene postavke. Savetuje se da popravite ove postavke kako biste poboljšali bezbednost operativnog sistema.

Aplikacija podrazumevano traži loše konfigurisane postavke operativnog sistema najmanje jednom dnevno. Ukoliko aplikacija otkrije loše konfigurisane postavke u operativnom sistemu, od vas će biti zatraženo da ih popravite kako biste vratili bezbednost operativnog sistema u prethodno stanje. Za detalje o svakoj pojedinačnoj loše konfigurisanoj postavci, kliknite na vezu koja se nalazi pored svake relevantne postavke u prozoru aplikacije.

Možete kliknuti na vezu u prozoru sa obaveštenjima kako biste otišli na prozor Analiziranje loše konfigurisanih postavki koji prikazuje loše konfigurisane postavke u operativnom sistemu. Informacije u vezi sa loše konfigurisanim postavkama se takođe prikazuju u Centru za obaveštenja. U Centru za obaveštenja možete prikazati i popraviti loše konfigurisane postavke.

U prozoru Analiziranje loše konfigurisanih postavki možete da obavite sledeće radnje:

  • Popravite loše konfigurisane postavke u operativnom sistemu.
  • Zanemarite: Ostavite loše konfigurisane postavke operativnog sistema takve kakve jesu.
  • Otkažete: Vratite popravljene loše konfigurisane postavke operativnog sistema u pređašnje stanje.

Aplikacija identifikuje loše konfigurisane postavke operativnog sistema za sve korisničke naloge na računaru. Loše konfigurisane postavke za druge korisničke naloge na računaru možete popraviti samo ukoliko ste se na operativni sistem prijavili administratorskim nalogom.

Ukoliko niste administrator računara, možete zanemariti loše konfigurisane postavke samo za sopstveni korisnički nalog. Samo administrator računara može da zanemari loše konfigurisane postavke svih korisničkih naloga.

Možete ručno da započnete analiziranje loše konfigurisanih postavki ili da onemogućite analiziranje loše konfigurisanih postavki.

Možete daljinski da upravljate zaštitom vašeg računara i šaljete komande za popravku loše konfigurisanih postavki putem My Kaspersky portala.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.