Giới thiệu về các thiết lập yếu của hệ điều hành

3 Tháng Mười, 2023

ID 134313

Khi bạn làm việc với một máy tính, các thiết lập của hệ điều hành có thể bị thay đổi do hành động của bạn hoặc do hành động của các ứng dụng mà bạn chạy. Việc thay đổi các thiết lập của hệ điều hành có thể làm gây ra rủi ro đối với tính bảo mật của máy tính của bạn. Ví dụ: nếu tính năng tự động đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu được bật trong trình duyệt, website của bên thứ ba có thể chặn để chiếm mật khẩu của bạn.

Có thể chia các thiết lập yếu trong hệ điều hành thành hai loại:

  • Thiết lập nghiêm trọng. Các thiết lập như vậy được coi là tương đương với các lỗ hổng của hệ điều hành.
  • Thiết lập khuyến nghị. Bạn được khuyến nghị khắc phục các thiết lập này để tăng cường bảo mật của hệ điều hành.

Theo mặc định, ứng dụng sẽ quét các thiết lập yếu của hệ điều hành ít nhất mỗi ngày một lần. Nếu ứng dụng phát hiện các thiết lập yếu trong hệ điều hành, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn khắc phục chúng để khôi phục tính bảo mật của hệ điều hành. Để biết chi tiết về từng thiết lập yếu, hãy nhấn vào liên kết bên cạnh thiết lập liên quan trong cửa sổ ứng dụng.

Bạn có thể nhấn vào liên kết trong cửa sổ thông báo để vào cửa sổ Quét các thiết lập yếu, là nơi hiển thị các thiết lập yếu được phát hiện trong hệ điều hành. Thông tin về các thiết lập yếu cũng được hiển thị trong Trung tâm thông báo. Bạn có thể xem và khắc phục các thiết lập yếu trong Trung tâm thông báo.

Trong cửa sổ Quét các thiết lập yếu, bạn có thể thực hiện các hành động sau:

  • Khắc phục các thiết lập yếu trong hệ điều hành.
  • Bỏ qua: Giữ nguyên các thiết lập yếu của hệ điều hành.
  • Hủy bỏ: Khôi phục các thiết lập yếu của hệ điều hành đã được khắc phục trước đó về nguyên trạng.

Ứng dụng sẽ xác định các thiết lập yếu của hệ điều hành đối với tất cả các tài khoản người dùng trên máy tính của bạn. Bạn chỉ có thể khắc phục các thiết lập yếu đối với các tài khoản người dùng khác trên máy tính nếu như bạn đã đăng nhập vào hệ điều hành bằng một tài khoản quản trị viên.

Nếu bạn không phải là một quản trị viên của máy tính, bạn chỉ có thể bỏ qua các thiết lập yếu cho tài khoản người dùng của riêng bạn. Chỉ quản trị viên máy tính mới có thể bỏ qua các thiết lập yếu của tất cả các tài khoản người dùng.

Bạn có thể bắt đầu một tác vụ quét các thiết lập yếu theo cách thủ công hoặc tắt tác vụ quét các thiết lập yếu.

Bạn có thể quản lý từ xa việc bảo vệ máy tính của mình và gửi một lệnh khắc phục các thiết lập yếu từ My Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.