Plånbok för identitetsskydd

3 oktober 2023

ID 232503

Om du förvarar viktiga dokument på din dator, till exempel skanningar av foto-ID-dokument, statliga dokument, avtal och så vidare, rekommenderar vi att du lägger till sådana dokument i den säkra plånboken. Plånbok för identitetsskydd är en krypterad fil som kräver att ett huvudlösenord anges för åtkomst. Det här garanterar säkerheten av dina personliga data genom att förhindra tredje parter från att komma åt dina dokument.

Om huvudlösenordet

Huvudlösenordet är ett enda lösenord som Kaspersky-programmet använder för att kryptera dina data i plånboken. Vi rekommenderar att du använder ett huvudlösenord som innehåller åtta eller fler tecken och som innehåller stora och små bokstäver samt siffror och specialtecken.

Av säkerhetsskäl lagrar inte Kaspersky-programmet huvudlösenordet på dina enheter och skickar det inte till molnlagringen. Vi rekommenderar att du memorerar huvudlösenordet eller skriver ner det och förvarar det på en säker plats eftersom det inte finns något sätt att återställa ett glömt lösenord.

Om kryptering

Kaspersky-programmet krypterar data med en symmetrisk krypteringsalgoritm baserad på Advanced Encryption Standard (AES)-standarden. Nyckeln beräknas från ditt huvudlösenord baserat på den lösenordsbaserade nyckelhärledningsfunktionen 2 (PBKDF2). AES-algoritmen används på flera platser världen runt för att skydda hemliga data. Algoritmen har minimala RAM-krav så att dina data kan krypteras och avkrypteras på sekunder.

Hur du lägger till ett dokument till plånboken

Hur du extraherar ett dokument från plånboken

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.