Ví bảo vệ danh tính

3 Tháng Mười, 2023

ID 232503

Nếu bạn giữ tài liệu quan trọng trên máy tính của mình, như bản quét tài liệu căn cước dạng ảnh, tài liệu của chính quyền, hợp đồng, v.v. thì bạn nên thêm các tài liệu đó vào ví bảo mật. Ví bảo vệ danh tính là một tập tin được mã hóa mà bạn cần phải nhập mật khẩu tổng để truy cập. Điều này đảm bảo khả năng bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách ngăn bên thứ ba truy cập tài liệu.

Thông tin về mật khẩu tổng

Mật khẩu tổng là một mật khẩu duy nhất mà ứng dụng Kaspersky sử dụng để mã hóa dữ liệu của bạn trong ví. Bạn nên sử dụng mật khẩu tổng có từ tám ký tự trở lên và chứa chữ hoa và chữ thường cũng như các chữ số và ký tự đặc biệt.

Vì lý do bảo mật, ứng dụng Kaspersky không lưu trữ mật khẩu tổng trên thiết bị của bạn và không gửi mật khẩu đó lên ổ lưu trữ đám mây. Bạn nên ghi nhớ mật khẩu tổng hoặc viết mật khẩu ra giấy và cất giữ ở nơi an toàn vì không có cách nào khôi phục mật khẩu đã quên.

Thông tin về mã hóa

Ứng dụng Kaspersky mã hóa dữ liệu bằng thuật toán mã hóa đối xứng theo tiêu chuẩn Advanced Encryption Standard (AES). Khóa được tính từ mật khẩu tổng của bạn bằng Hàm dẫn xuất khóa dựa trên mật khẩu 2 (PBKDF2). Thuật toán AES được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để bảo vệ dữ liệu bí mật. Thuật toán này không đòi hỏi nhiều RAM, vì vậy dữ liệu của bạn có thể được mã hóa và giải mã chỉ trong vài giây.

Cách thêm tài liệu vào ví

Cách trích xuất tài liệu từ ví

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.