Kaspersky Internet Security

Om programmeddelanden

1 april 2021

ID 70969

Meddelanden visas i aktivitetsfältet när programhändelser kräver din uppmärksamhet. Beroende på hur allvarlig aktuell händelse är, kan du få följande typer av meddelanden:

  • Kritiska meddelanden – informerar om händelser av avgörande betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel: till exempel upptäckt av ett skadligt objekt eller skadlig aktivitet i operativsystemet. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har röd färg.
  • Viktiga meddelanden – informerar om händelser som kan vara av betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel, till exempel upptäckt av ett möjligen skadligt objekt eller möjligen skadlig aktivitet i operativsystemet. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har gul färg.
  • Informationsmeddelanden – informerar om händelser som inte är kritiska ur säkerhetssynvinkel. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har grön färg.

Om ett sådant meddelande visas på skärmen bör du omedelbart välja ett av de alternativ som föreslås i meddelandet. Det optimala alternativet är det som rekommenderas som standard av experterna på Kaspersky.

Ett meddelande kan stängas automatiskt genom att datorn startas om, så att Kaspersky Internet Security stängs, eller genom att aktivera läget Connected Standby i Windows 8. Meddelanden om Programkontroll stängs automatiskt efter 500 sekunder. Meddelanden om start av program stängs efter 1 timme. När ett meddelande stängs automatiskt, utför Kaspersky Internet Security den rekommenderade standardåtgärden.

Meddelanden visas inte under den första timmens körning av programmet om du har köpt en dator med Kaspersky Internet Security förinstallerat (OEM-distribution). Programmet behandlar upptäckta objekt enligt rekommenderade åtgärder. Resultaten av denna behandling sparas i en rapport.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.