เกี่ยวกับการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน

1 เมษายน 2564

ID 70969

การแจ้งเตือนที่ปรากฏในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงานจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเหตุการณ์ของแอปพลิเคชันที่ต้องใส่ใจ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับวิกฤตของเหตุการณ์:

  • การแจ้งเตือนวิกฤต คุณจะได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่มีความวิกฤตที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจพบออบเจ็กต์ที่เป็นอันตรายหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายในระบบปฏิบัติการ หน้าต่างที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนวิกฤตและข้อความป็อปอัปจะเป็นสีแดง
  • การแจ้งเตือนสำคัญ คุณจะได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจพบออบเจ็กต์ที่อาจเป็นอันตรายหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยในระบบปฏิบัติการ หน้าต่างที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนสำคัญและข้อความป็อปอัปจะเป็นสีเหลือง
  • การแจ้งเตือนข้อมูล คุณจะได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่วิกฤตสำคัญต่อระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ หน้าต่างที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนข้อมูลและข้อความป็อปอัปจะเป็นสีเขียว

ถ้าการแจ้งเตือนปรากฏบนหน้าจอ คุณควรเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ได้แนะนำในการแจ้งเตือน ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือรายการที่แนะนำเป็นค่าเริ่มต้นโดยผู้เชี่ยวชาญของ Kaspersky

การแจ้งเตือนสามารถปิดไปโดยอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร์รีสตาร์ท เมื่อ Kaspersky Internet Security ปิด หรือโหมดสแตนด์บายถูกเชื่อมต่อใน Windows 8 การแจ้งเตือนระบบควบคุมแอปพลิเคชันจะปิดไปโดยอัตโนมัติหลังจาก 500 วินาที การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเริ่มต้นแอปพลิเคชันจะปิดหลังจาก 1 ชั่วโมง เมื่อการแจ้งเตือนปิดไปโดยอัตโนมัติ Kaspersky Internet Security จะทำการดำเนินการตามการแนะนำที่เป็นค่าเริ่มต้น

การแจ้งเตือนจะไม่แสดงขึ้นระหว่างการดำเนินงานแอปพลิเคชันชั่วโมงแรก ถ้าคุณได้ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมกับ Kaspersky Internet Security ที่มีการติดตั้งมาให้ (จำหน่ายโดย OEM) แอปพลิเคชันจะทำกระบวนการกับออบเจ็กต์ที่ตรวจพบโดยเป็นไปตามการดำเนินการตามการแนะนำ ผลลัพธ์การประมวลผลถูกบันทึกไว้ในรายงาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง