Om programvarslinger

1. april 2021

ID 70969

Meldinger som vises i systemstatusfeltet, informerer deg om programhendelser som krever din oppmerksomhet. Du kan motta følgende varslinger avhengig av hvor kritisk hendelsen er:

  • Kritiske varslinger – informerer deg om hendelser av avgjørende viktighet for datamaskinens sikkerhet, for eksempel oppdagelse av et skadelig objekt eller farlig aktivitet i operativsystemet. Vinduer med kritiske varslinger og popup-meldinger vises i rødt.
  • Viktige varslinger – informerer deg om hendelser som er potensielt viktige med hensyn til datamaskinens sikkerhet, for eksempel oppdagelse av et potensielt infisert objekt eller mistenkelig aktivitet i operativsystemet. Vinduer med viktige varslinger og popup-meldinger vises i gult.
  • Informasjonsvarslinger – informerer deg om hendelser som ikke er kritisk viktige for datamaskinens sikkerhet. Meldingsvinduet og popup-meldinger vises i grønt.

Hvis du ser en varsling på skjermen, bør du velge en av de anbefalte handlingene i varslingen. Det beste valget det som er anbefales som standard av Kasperskys eksperter.

En varsling kan lukkes automatisk når datamaskinen startes på nytt, når Kaspersky Internet Security avsluttes eller i tilkoblet ventemodus i Windows 8. Varslinger fra Programkontroll lukkes automatisk etter 500 sekunder. Varsling om oppstart av programmer lukkes etter 1 time. Når en varsling lukkes automatisk, utfører Kaspersky Internet Security handlingen som er anbefalt som standard.

Varslinger vises ikke i løpet av den første timen etter at du har startet programmet, hvis du har kjøpt en datamaskin med en forhåndsinstallert versjon av Kaspersky Internet Security (OEM-distribusjon). Programmet behandler oppdagede objekter i henhold til anbefalte handlinger. Resultatene av denne behandlingen lagres i en rapport.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.